Jak diagnostikovat závadu brzdového systému podle sluchu?

11 septembra 2023, 14:54

Zkušený automechanik může snadno odhalit závadu brzd nebo zavěšení již po krátké testovací jízdě. Některé poruchy brzdového systému lze diagnostikovat podle zvuku, který vůz vydává při brzdění. Specialisté značky Ferodo prozradí, které zvuky odpovídají jednotlivým typům závad.

Tři varovné zvuky vydávané brzdovým systémem

Společnost Ferodo rozděluje hluk vycházející z brzdového systému do tří skupin podle frekvence vydávaných zvuků a uvádí jejich nejčastější příčiny. Jedná se samozřejmě pouze o podněty, které sice vycházejí z praktických zkušeností, ale nemohou nahradit důkladnou servisní prohlídku.

Lze závady součástek diagnostikovat podle zvuků, které vydávají? Ano i ne. Ano, protože již existují sofistikované systémy pro akustickou analýzu zvuků vydávaných špatně napnutým rozvodovým řemenem nebo vybitými čepy v zavěšení. Ne, protože například u brzdového systému nelze ničím nahradit důkladnou prohlídku a vizuální kontrolu spolupracujících dílů po jejich demontáži.

To nic nemění na tom, že právě rušivé zvuky bývají častou záminkou k návštěvě autoservisu a řidiči mnohdy očekávají prvotní diagnózu na základě toho, co mechanik uslyší. Společnost Ferodo, odborník na brzdy, se rozhodla analyzovat typické akustické příznaky opotřebení kotoučů a destiček. Zde je seznam možných příčin zvuků o různých frekvencích. Seznam je třeba považovat pouze za orientační, spíše za zajímavost. Brzdový systém je jednou z nejdůležitějších součástí ovlivňující bezpečnost jízdy a nesmí se opravovat pouze „sluchem“.

Rozdělení typů zvuků brzdového systému

Hluk při brzdění je obvykle způsoben vibracemi součástí kola vozidla – mezi pneumatikou a spojením s podvozkem. Hluk se často přisuzuje pouze brzdovým destičkám, ale v praxi může pocházet z jakékoli části, od ložiska kola až po homokinetický kloub. Zajímavé je, že každý dobrý brzdový systém vydává během provozu zvuky, ale vibrace, které ho způsobují, nejsou obvykle natolik intenzivní, aby byly slyšitelné.

Nízkofrekvenční hluk (pod 300 Hz)

V tomto případě je dobré hledat příčinu v příliš tenkém brzdovém kotouči, což již nelze vykompenzovat maximálním přiblížením brzdových destiček. Stejně tak je pravděpodobné, že jsou zapečená vodítka pístků nebo brzdových třmenů, což má stejný účinek – destičky jsou příliš daleko od kotouče.

Zde obvykle pomůže buď výměna brzdových kotoučů, nebo rozhýbání třmenu a promazání jeho pohyblivých částí, případně obojí.

Středněfrekvenční vibrace (300-5000 Hz)

Lidské ucho vnímá tento rozsah vibrací jako pískání. Existuje mnoho možných příčin. Mezi nejčastější patří vibrace příliš slabě (nebo nerovnoměrně) přitlačené destičky při brzdění, poškození antivibrační vrstvy na destičce, vadná struktura třecí vrstvy destičky (praskliny, nečistoty usazené na třecí vrstvě, „zeskelnatění“ atd.), chyby při instalaci destiček, nesprávně namontované příslušenství třmenu, opotřebené nebo chybějící opěrné pružinky destiček, opotřebení kotouče nebo destiček pod přípustnou mez. Rozsah opravy samozřejmě závisí na diagnostice problémů. Ta obvykle zahrnuje vyčištění a promazání spolupracujících částí, výměnu opotřebovaných kotoučů nebo destiček, správnou montáž jednotlivých částí, výměnu poškozených pružinek atd.

Brzdové destičky Ferodo

Vysokofrekvenční vibrace (nad 5 000 Hz)

Tyto vibrace také vnímáme jako pískání, jen jsou ještě nepříjemnější. Vznikají, když se třecí vrstva destičky přiblíží ke kotouči a začne po něm klouzat. V tomto případě je příčinou opotřebení této vrstvy, např. v důsledku přehřátí. Řešením (po kontrole všech součástí brzdového třmenu) je obvykle výměna destiček za nové.

Zajímavé je, že se zvyšující se frekvencí (nad 12 000 Hz) se pískání nakonec stává pro člověka neslyšitelným, ale může být rušivé pro přepravovaná zvířata, např. pro psy.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!