Schaeffler po solidním druhém čtvrtletí zvyšuje prognózu na rok 2023

28 augusta 2023, 13:52

Společnost Schaeffler AG zveřejnila svou průběžnou zprávu za 1. pololetí 2023. Za prvních šest měsíců dosáhla skupina Schaeffler obratu 8.208 milionů eur (předchozí rok: 7.548 milionů eur). Nárůst výnosů z obratu upravený o měnové vlivy v prvním pololetí 2023 o 10,1 % byl způsoben především nárůstem objemu v divizích Automotive. K vývoji obratu přispěly také pozitivní vlivy prodejních cen ve všech třech divizích. Ve druhém čtvrtletí roku 2023 se výnosy z obratu po úpravě o měnové vlivy zvýšily o 9,8 % na 4.056 milionů eur (předchozí rok: 3.790 milionů eur).

V divizi Automotive Technologies byl měnově upravený nárůst obratu o 8,3 % v první polovině roku 2023 výsledkem růstu objemu ve všech divizích. Měnově upravený růst obratu v divizi Automotive Aftermarket činil v prvních šesti měsících 17,6 %, a to zejména díky silnému růstu objemu v oblasti Independent Aftermarket v regionu Evropa. V divizi Industrial se na 10,6% nárůstu měnově upraveného obratu podílela především skupina Ewellix Group, kterou jsme získali na začátku roku, a také pozitivní vlivy prodejních cen.

K růstu obratu v první polovině hospodářského roku 2023 přispěly všechny regiony. Měnově upravený růst obratu byl nejsilnější v regionu Evropa, a to o 14,0 %. V regionu Asie/Pacifik se měnově upravený obrat zvýšil o 10,9 %, zatímco měnově upravený obrat v regionech Čína a Amerika byl o 6,6 % a 5,6 % vyšší než v předchozím roce.

Za prvních šest měsíců dosáhla skupina Schaeffler EBIT před speciálními efekty ve výši 625 milionů eur (předchozí rok: 458 milionů eur). To odpovídá EBIT marži před zvláštními efekty ve výši 7,6 % (předchozí rok: 6,1 %). Zvýšení marže EBIT před zvláštními efekty v první polovině roku 2023 bylo způsobeno především pozitivními vlivy objemu a prodejních cen.

Automotive Technologies – zlepšení provozního výsledku

Divize Automotive Technologies zaznamenala v prvním pololetí výnosy z obratu ve výši 4.840 milionů eur (předchozí rok: 4.514 milionů eur). Nárůst výnosů z obratu upravených o měnové vlivy o 8,3 % byl především výsledkem trhem způsobeného nárůstu objemu, na němž se podílely všechny divize. Kromě toho měly na vývoj obratu pozitivní vliv také vlivy prodejních cen, a to především proto, že výrazně zvýšené náklady mohly být do značné míry přeneseny na zákazníky prostřednictvím úprav prodejních cen. Měnově upravený růst obratu v divizi Automotive Technologies byl o něco nižší než vývoj celosvětové automobilové výroby.

Za prvních šesti měsících dosáhl EBIT před speciálními efekty 207 milionů eur (předchozí rok: 92 milionů eur). EBIT marže před speciálními efekty ve stejném období činila 4,3 %, což je výrazně více než hodnota 2,0 % v předchozím roce. EBIT marže před speciálními efekty se zvýšila zejména díky pozitivním vlivům prodejních cen a objemu, které byly podpořeny strukturálními zlepšeními.

Automotive Aftermarket – silný růst, silná EBIT marže

V prvním pololetí dosáhla divize Automotive Aftermarket obrat ve výši 1 131 milionů eur (předchozí rok: 970 milionů eur), což představuje 17,6% nárůst měnově upraveného obratu. Nárůst měnově upraveného obratu byl způsoben především výrazným zvýšením objemu ve srovnání s relativně nízkým obdobím předchozího roku. Kromě toho se na vývoji obratu pozitivně projevily také vlivy prodejních cen, protože zvýšené náklady na obstarávaní mohly být přeneseny na trh.

K růstu obratu upraveného o měnové vlivy přispěl především vývoj v Evropě, regionu s nejvyšším obratem, a to o 17,1 %. Obrat v regionu Číny byl po úpravě o měnové vlivy o 36,6 % vyšší než v předchozím roce. V regionu Asie/Pacifik se obrat po úpravě o měnové vlivy zvýšil o 18,1 %, zatímco v regionu Amerika bylo po úpravě o měnové vlivy dosažen nárůst obratu o 14,1 %.

EBIT před speciálními efekty dosáhl 192 milionů eur (předchozí rok: 128 milionů eur), což odpovídá EBIT marži před speciálními efekty ve výši 17,0 % (předchozí rok: 13,2 %). Zvýšení EBIT marže před speciálními efekty bylo způsobeno zejména vyšší hrubou marží v důsledku příznivého prodejního mixu ve sledovaném období a také pozitivními vlivy prodejních cen.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!