Elring – das Original objasňuje! Medený sprej a tesnenie hlavy valcov

23 marca 2024, 12:13

Medzinárodne pôsobiaci školiaci tím spoločnosti Elring, ktorý udržiava kontakt s mnohými rôznymi autoservismi a mechanikmi, sa vždy udivuje nad touto pravidelne sa opakujúcou otázkou. Buďto počas technického tréningu, alebo občas tiež úplne potichu na konci školenia. 

Môžem, mám, musím používať medený sprej pri montáži nového tesnenia hlavy valcov? 

Odpoveď je vždy rovnaká: Nie, nepoužívajte medený sprej. 

Prečo sa nemá medený sprej používať?

Pre lepšie porozumenie si musíme najprv vyjasniť, aké konštrukčné typy tesnenia hlavy valcov sa v súčasnosti v autoservisoch používajú. Používajú sa buďto tesnenia z kovu a mäkkého materiálu, alebo viacvrstvové oceľové tesnenia. Pretože ktorá normálna autodielňa bežne pracuje s tuningovými motormi alebo oldtimermi, kde sa niekedy používajú medené tesnenia hlavy valcov? O týchto medených tesneniach sa dozviete viac neskôr. 

Aby bol motor tesný, musia najprv povrchy bloku motora a hlavy valcov zodpovedať údajom výrobcu, a to predovšetkým z hľadiska drsnosti a hĺbky povrchových nerovností. Len pri splnení týchto parametrov môže tesnenie hlavy valcov naplno využívať svoj potenciál a spoľahlivo, a predovšetkým dlhodobo utesniť motor. V tom sa viacvrstvové oceľové tesnenia a tesnenia kov/mäkký materiál líšia. Ak nie sú známe špecifikácie výrobcu týkajúce sa kvality povrchu, je možné použiť špecifikácie spoločnosti Elring. 

Ako ovplyvňuje medený sprej funkciu tesnenia hlavy valcov

Tesnenie hlavy valcov z kovu/mäkkého materiálu 

Konštrukcia sa zdá byť jednoduchá. Kovový nosič a obojstranne zlepený alebo mechanicky zafixovaný mäkký materiál. Utesnenie spaľovacieho priestoru je dané oceľovým rámom. Ten umožňuje zvýšenie tlaku a spoľahlivo tak utesňuje spaľovací priestor. Čo tu chceme docieliť nerovnomerne rukou nastriekanou vrstvou medi? 

Utesnenie priechodov pre motorový olej a chladiacu kvapalinu je zaistené silikónom, ktorý je metódou sieťotlače nanesený na obidvoch stranách. Silikónový pás je spravidla vysoký 0,05 mm. Pri obzvlášť namáhaných motoroch sa nachádzajú tiež rozdielne hrúbky vrstiev, aby aj tu bolo zaistené definované zvýšenie tlaku. Dodatočná vrstva sprejom nanesenej medi by toto zvýšenie tlaku vyrovnala a spôsobila tak nepatričný tlak. Priamym následkom by potom bolo tzv. rosenie motora, a to buď motorovým olejom, alebo chladiacou kvapalinou, alebo obidvomi. 

# 828.807 Rozdielna hrúbka vrstvy sieťotlače

Pri niektorých tesneniach z kovu a mäkkého materiálu sa na konci výrobného procesu ešte po celej ploche robí tzv. „Micro-Sealing“. Táto vrstva má hrúbku len maximálne 25 µm a je potrebná na dosiahnutie mikroskopického utesnenia povrchu. Prestriekanie medeným sprejom by túto funkciu znehodnotilo. 

Mnohé tesnenia z kovu a mäkkého materiálu obsahujú dodatočný elastomérový prvok. Meď určité elastoméry poškodzuje, tento chemický proces sa nazýva autooxidácia. Pri vstavaní tesnenia hlavy valcov autodielňa nerozpozná, z akého elastoméru je tento prvok vyrobený, preto tu hrozí obzvlášť vysoké riziko vzniku netesnosti. 

# 833.048 Elastomérový prvok

Viacvrstvové kovové tesnenie hlavy valcov

Už názov hovorí za všetko. Tesniacu funkciu plní definovaný počet oceľových vrstiev a v spojení s týmito jednotlivými vrstvami prelisy a zadržiavače. V závislosti od dizajnu tesnenia sa môžu prelisy a zadržiavače nachádzať zvnútra alebo tiež zvonku k bloku motora a hlave valcov. Ako prelisy pre utesnenie spaľovacieho priestoru, tak aj prelisy na utesnenie chladiacej kvapaliny a motorového oleja sú pokryté vrstvou elastoméru, ktorý je odolný voči vysokým teplotám. Hrúbka vrstvy je v rozsahu 0,015 mm a 0,030 mm a líši sa podľa polohy. Okrem toho môže byť hrúbka vrstvy tiež rôzne výškovo profilovaná. Vonkajší obrys môže byť silnejší alebo môže byť hrúbka vrstvy okolo spaľovacieho priestoru čiastočne zvýšená. 

Tesnenie hlavy valcov pozostávajúce z dvoch funkčných vrstiev, vnútornej nosnej vrstvy a vrstvy s prelismi a zadržiavačmi. 

A opäť otázka: Čo má ručne nastriekaná medená vrstva spôsobiť? V najlepšom prípade: nič. Pravdepodobnosť spôsobenia predčasnej netesnosti je veľmi vysoká. 

Ak by bola meď naozaj tým lepším riešením pre mikroutesnenie ako je elastomér, potom by sa používala tiež do prvovýroby a na aftermarkete. 

Ako sa medený sprej popisuje?

Na plechovkách spreja je uvedené prvé upozornenie. Vhodné pre tesnenie hlavy valcov. Nie je však uvedená žiadna informácia, ako má na tesnenie hlavy valcov pôsobiť. 

Ďalšie uvedené vlastnosti: odolný voči vysokým teplotám, vysoká chemická odolnosť, elastický, vodivý, tvárny. 

To je síce pekné, ale ktoré vlastnosti medeného spreja vytvoria z tesnenia hlavy valcov, ktoré je vyrobené podľa mierok OE, ešte lepšie tesnenie hlavy valcov? Žiadne! 

Medené tesnenia hlavy valcov

Jedno technicky zmysluplné použitie medeného spreja však existuje. Avšak len v spojení s tesneniami z čistej medi. To sa ale používa len v oblasti tuningu alebo pri historických vozidlách, pri ktorých bolo už vo výrobe použité medené tesnenie. Firmy, ktoré vyrábajú vysokovýkonné motory, si nechávajú svoje špeciálne know-how pre seba. K týmto znalostiam patrí tiež kvalita povrchu bloku motora a hlavy valcov a vhodné použitie skrutiek a matíc. To isté platí aj pre historické vozidlá. 

A ešte na záver

Nie je žiadny dôvod používať medený sprej na viacvrstvové oceľové alebo kov/mäkký materiál tesnenia hlavy valcov.   

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke ELRING.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!