ELRING: Tesnenie hlavy valcov v správnej hrúbke na opravu zážihového motora

12 júna 2024, 9:53

Na rozdiel od vznetových motorov majú hlavy valcov zážihových motorov spaľovací priestor nad piestom, ktorý väčšinou zodpovedá tvaru guľovej úseče. Tu sú umiestnené sedlá ventilov a otvor na zapaľovaciu sviečku so závitom.   

Ak hlavu valcov budeme opracovávať, aby sme zaistili rovný a homogénny povrch, zmenšíme objem tejto guľovej úseče, a tým objem kompresného priestoru nad piestom.  

Dôsledok: kompresný tlak sa zvýši, kompresný pomer sa zmení. 

Tento na prvý pohľad pozitívny účinok má negatívne sprievodné javy. Kompresný tlak nekontrolovane stúpa, čo vedie k silnejším vibráciám konštrukčných dielov, a tým k vyššiemu opotrebeniu. Naviac sa kompresný pomer dá zvyšovať len do určitej miery, ak sa chceme vyhnúť „klepaniu“, tzn. nekontrolovanému samovznieteniu paliva. V neposlednom rade treba mať na pamäti, že ostatné súčasti, ako sú ojničné ložiská alebo hlavné ložiská kľukového hriadeľa, sa zvyčajne nevymieňajú súčasne. Zvýšenie tlakov tak môže viesť k problémom s ložiskami. Aby ste tomu predišli, mali by byť úpravy povrchu hlavy obmedzené na minimum, pričom pravidlo znie: toľko, koľko je nutné, toľko, koľko je možné. 

Užitočné tipy od odborníkov na tesnenie: Na opravy niektorých benzínových motorov dodáva firma Elring tesnenia hlavy valcov v rôznej hrúbke. Tu sa odporúča zvoliť výšku úpravy povrchu hlavy, ktorá sa rovná rozdielu hrúbky opravného tesnenia a hrúbky pôvodného tesnenia. V dôsledku toho nedôjde k zmene kompresného pomeru, ktorý bol pre daný motor pôvodne vypočítaný. V katalógu nájdete tieto tesnenia pod názvom “Repair Stage” (“Opravný stupeň”).  

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke ELRING.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!