Matador – Významné ocenenia od zákazníkov

10 marca 2014, 17:43

Rozhovor s Ing. P. Janypkom, PhD., riaditeľom divízie KVALITA v CMR – Významné ocenenia od zákazníkov Matadoru.

Ako sa Matadoru darilo s kvalitou v uplynulom roku v oblasti výroby osobných a ľahkých nákladných autoplášťov?
„Som rád, že môžeme hovoriť o skutočne výborných výsledkoch. Splnili sme hlavné ukazovatele v oblasti internej nekvality – limity pre odpady (scrap 1-4). Podarilo sa nám riadiť procesy tak, že vo výsledných ukazovateľoch sme mali lepšie výsledky, ako sme si nastavili na začiatku roka. Také výsledky sme dosiahli aj v oblasti externej nekvality – reklamácie od zákazníkov z automobiliek, ako aj na náhradnú potrebu.

Náš trend neustáleho zlepšovania potvrdili aj ostatné ukazovatele kvality. V tejto oblasti zohrávali, a ďalej budú zohrávať, významnú úlohu naše scrap attack tímy, ktoré pod vedením svojich vedúcich odviedli v minulom roku zodpovednú a spoľahlivú prácu. Samozrejme, za podpory celého tímu našich spolupracovníkov."

Ako hodnotili Matador zákazníci pre prvú výbavu (automobilky)?
„Predovšetkým treba povedať, že sme úspešne pokračovali v našich plánoch dodávať z nášho závodu autoplášte pre ďalších OE zákazníkov (výrobcov automobilov). Podarilo sa nám rozširovanie portfólia a objemu dodávok pre našich zákazníkov a taktiež schválenie dodávok od nových zákazníkov. Taktiež prebiehali audity zo strany našich stávajúcich zákazníkov i od nových zákazníkov, kde sa hodnotila kvalita našich výrobkov a procesov. Veľmi dobrým vysvedčením pre náš závod sú významné ocenenia na konci roka 2013 od našich partnerov. Ide o ocenenie VOLVO Quality Excellence Award (VQE), ktoré sa každoročne udeľuje najlepším dodávateľom do tejto spoločnosti. Ocenenie som prevzal 18. decembra 2013 na slávnostnom ceremoniáli priamo v centrále spoločnosti VOLVO v švédskom v Gőteborgu. Toto ocenenie sme obdržali spoločne s ďalšími vybranými dodávateľmi z koncernu Continental ako jediný výrobca autoplášťov! Ďalším ocenením je Supplier Quality Excellence Award za rok 2013 od nášho zákazníka General Motors. Obidve ocenenia sú výsledkom práce celého nášho pracovného tímu a taktiež záväzkom do budúcnosti, aby sme našim zákazníkom poskytovali čo najlepšie produkty a služby.“

A ako Matador dopadol v koncernovej súťaži Quality Award Continental?
„Práve vďaka mimoriadnému úsiliu celého pracovného kolektívu sa nám podarilo dosiahnuť mimoriadneho úspechu aj v tejto súťaži. Za minulý rok patríme medzi prvé tri najlepšie závody v rámci výroby osobných a ľahkých nákladných autoplášťov.“

Prejavia sa spomínané výborné výsledky v oblasti kvality aj v motivácii pracovníkov Matadoru?
„Samozrejme, že áno. Predovšetkým je potrebné poďakovať celému pracovnému tímu za tieto výborné výsledky. A keďže jeden z hlavných parametrov internej nekvality (scrap 1-4) bol lepší oproti cieľom stanoveným v podnikateľskom pláne, je možné vyplatiť našim pracovníkom mimoriadnu formu odmeny (genschering) vo výplate za mesiach január v zmysle ustanovení kolektívnej zmluvy.“

Aké hlavné projekty čakajú Matador v roku 2014?
„Prioritou je dokončenie a plná implementácia projektu MVTS (Materiál Validation and Traceability Solution). Je to rozšírenie plnej validácie pre všetky polotovary a spätnej sledovateľnosti pre výrobky a polotovary vrátane identifikácie finálnych zmesí cez systém SFI 4.4 v celom výrobnom procese. Ďalším významným projektom je dokončenie realizácie automatického zberu SPC výrobných dát (projekt QDA implementation). Ide o automatický zber hlavných procesných údajov, z kľúčových výrobných v celej výrobe plášťov CMR, PLT. Nový software QDA (Quality Data Analyser) umožňuje okamžité vyhodnotenie týchto dát a poskytuje možnosť pre ďalšie dôležité analýzy a zlepšovanie našich výrobných procesov. Taktiež budeme pokračovať v implementácii projektu MMS, ktorý zabezpečí plnú spätnú sledovateľnosť a validáciu pre procesy výroby zmesí.

Túto príležitosť by som však rád využil aj na poďakovanie všetkým pracovníkom za dobré výsledky v oblasti kvality za minulý rok v mene celého vedenia našej spoločnosti. Nové ciele kvality pre rok 2014 boli zadefinované a odsúhlasené a sú súčasťou hlavných cieľov každého biznis tímu nášho závodu. A ako už bolo spomenuté, v tomto roku nás čakajú nové výzvy i noví zákazníci a preto pre splnenie týchto náročných úloh potrebujeme spoluprácu celého pracovného kolektívu."

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!