Workshop BOSCH KTS

27 septembra 2016, 18:00

Firma Trost pozýva zákazníkov na workshop BOSCH KTS, zameraný na zoznámenie sa s diagnostickým testerom KTS a sw. ESITRONIC od firmy BOSCH.

Cieľová skupina:
pracovníci v autoopravárenstve, začiatočníci a čerství majitelia sériovej diagnostiky KTS BOSCH

Cieľ workshopu:
zoznámenie sa s diagnostickým testerom KTS a sw. ESITRONIC od firmy BOSCH, jeho funkciami a možnosťami pri hľadaní a odstraňovaní porúch elektronických systémov vozidla, praktické ukážky a simulácie využívania funkcií.

Popis workshopu:
Školenie vysvetľuje funkcie a možnosti diagnostického testru a ovládacieho programu, postupy pri pripájaní testeru a nadviazanie komunikácie s riadiacimi jednotkami. Pri praktickom cvičení na vozidle sú názorne aj niektoré funkcie predvedené. Školenie je vhodné ako nadstavba vedomostí v práci s týmto zariadením po jeho úvodnom zaškolení pri odovzdávaní a sprevádzkovaní.

Miesto konania: školiace stredisko spoločnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK, s.r.o

Termín konania:
04.10.2016 – 11:00 hod. – 14:00 hod. školiace stredisko TROSTu (Technická 7, Bratislava)

26.10.2016 – 11:00 hod. – 14:00 hod. školiace stredisko TROSTu (Južná trieda 78, Košice)

09.11.2016 – 11:00 hod. – 14:00 hod. školiace stredisko TROSTu (Zvolenská cesta 23, B. Bystrica)

Poplatok za školenie:
ZADARMO vrátane obeda a občerstvenia

Počet účastníkov: obmedzený počet na max. 20 osôb

Obsah:
–  Obsluha a ovládanie softvéru BOSCH ESITRONIC

–  Ponuka diagnostických funkcií

–  Špecifické diagnostické funkcie u vybraných riadiacich jednotiek

–  Použitie vybraných špecifických diagnostických funkcií pri údržbe

–  Praktické ukážky meraní a vyhodnotení v dielni.

Účasť prosím záväzne potvrďte u svojho obchodného zástupcu, alebo kontaktujte p.Simonu Vašovú na tel. č. 0918 510 461, e-mail: simona.vasova@trost.com.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!