První registrace osobních automobilů v zemích EU a EFTA

20 septembra 2010, 0:00

Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) zveřejnilo 16.9.2010 údaje o prvních registracích osobních automobilů za leden až srpen 2010 v zemích EU27 a EFTA (EFTA = Norsko, Island a Švýcarsko).

Předem opět upozorňujeme, že prosté meziroční porovnání stejných období mezi roky 2010 a 2009 nemá v současné době dostatečnou vypovídací schopnost o skutečném vývoji na trhu osobních automobilů, neboť v roce 2009 působila v řadě zemí EU podpůrná opatření („šrotovné“) s různým termínem náběhu a ukončení (v některých zemí stále pokračují i v roce 2010). Z tohoto důvodu vidíme jako mnohem objektivnější pohled na situaci porovnání vývoje trhu v delší časové řadě.

Celkově bylo v zemích EU27 + EFTA za leden až srpen roku 2010 zaregistrováno 9 300 306 ks nových osobních automobilů, což je sice jen o 2,97 % méně než ve stejném období roku 2009. Nutno však konstatovat, že první registrace (prodeje) nových osobních automobilů jsou stále pod hodnotami z let 2005 až 2008, kdy prodeje za leden až srpen vždy přesahovaly 10 miliónů kusů. Oproti průměru za roky 2005 až 2009 se tak jedná o pokles prvních registrací o více než 10 %. V porovnání s rokem 2007, ve kterém bylo poprvé zaregistrováno zatím nejvíce osobních automobilů, se jedná o téměř 15% pokles.

Čtyři v současné době největší trhy (Německo, Itálie, Francie a Velká Británie) tvoří za hodnocené období 65,39 % trhu osobních automobilů v zemích EU27 + EFTA, přičemž ve stejném období roku 2009 to bylo o 4,56 % více (69,95%). V těchto čtyřech zemích bylo za dané období roku 2010 poprvé zaregistrováno 6 081 926 ks nových osobních automobilů, což představuje pokles o 9,3 % (ještě v pololetí 2010 byl podchycen pokles jen o 5,9 %). Vývoj na těchto 4 trzích oproti roku 2009 byl však rozdílný. V Německu byl zaznamenán pokles o 28,7 % (stejný jako za pololetí), v Itálii došlo k poklesu o 2,5 % (v pololetí ještě růst o 2,9 %) a ostatních dvou zemích došlo k růstu (ve Francii o 2,0 % a ve Velké Británii o 13,2 %). Podrobnější údaje za jednotlivé státy jsou uvedeny v příloze.

Výsledky na trhu zemí EU27+EFTA v hodnoceném období byly tedy nejvíce ovlivněny poklesem na trhu Německa, jehož podíl na celkovém trhu zemí EU27+EFTA se oproti roku 2009 snížil o 7,4 %.

Na prvních registracích osobních automobilů za leden až srpen v zemích EU27 + EFTA se podílejí téměř ze 70 % značky vozidel ze 6 skupin – VW Group, PSA Group, RENAULT Group, FORD Group, GM Group a FIAT Group (podíl těchto výrobců v roce 2010 činí 69,93 %, v roce 2009 to bylo 70,02 %).

Podíl značky ŠKODA na trhu zemí EU27+EFTA za leden až srpen 2010 činil 3,29 % (v roce 2009 to bylo 3,36 %, v roce 2008 činil 3,16 % a v roce 2007 to bylo 3,01 %).

Dle statistických údajů ACEA jsou za období leden až srpen 2010 v zemích EU a EFTA podchyceny první registrace u celkem 43 značek osobních automobilů. Nejprodávanější značkou je VOLKSWAGEN (registrováno celkem 1 048 182 ks), následují značky RENAULT (783 319 ks) a FORD (768 089 ks). Osobní automobily značky ŠKODA jsou dle počtu prvních registrací na 12. místě. Až za značkou ŠKODA se na trhu zemí EU27 + EFTA umístily značky NISSAN, HYUNDAI, SEAT, DACIA, KIA a řada dalších.

Rozdílný byl vývoj prvních registrací nejen v jednotlivých zemích, ale i u jednotlivých výrobců osobních automobilů. Ke zvýšení prvních registrací oproti osmi měsícům roku 2009 došlo zejména u značek ze skupiny RENAULT Group (+ 13,45 %), BMW Group (+ 5,18 %) a PSA Group (+ 1,89 %). Nárůst byl podchycen též u korejských vozů KIA (+ 7,94 %) a HYUNDAI (+ 5,59 %), u japonské značky NISSAN (+ 20,16 %) a ještě u několika dalších značek (např. LAND ROVER a VOLVO). Naopak u řady výrobců došlo k větším či menším poklesům, např. VW Group (- 3,58 %), FORD Group (- 8,51 %), FIAT Group (- 13,67 %) a TOYOTA Group (- 14,38 %), MAZDA (- 8,9 %), HONDA a SUZUKI (pokles o více než 24 %), atd. To se odrazilo ve změně podílu výrobců na trhu zemí EU27 + EFTA. Oproti roku 2009 došlo ke zvýšení podílu na trhu zemí EU27 + EFTA především u francouzských značek ze skupiny RENAULT Group (+1,5 %) a PSA Group (+0,65 %).

Zdroj: ACEA a AutoSAP

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!