Menu

Zoznam článkov Tagy - 0w-30

Novinky z radu olejov MOTUL Specific

Spoločnosť Motul sa v spolupráci s výrobcami vozidiel snaží ďalej znižovať spotrebu pohonných hmôt a emisií, a preto rozšírila svoj rad Specific o štyri nové produkty.

Oleje pre moderné motory

Ešte nedávno väčšina výrobcov doporučuvola oleje s viskozitou 5W-40 alebo 5W-30. V súčasnej dobe sa vzhľadom k stále prísnejším emisným normám stávajú bežnou praxou oleje triedy 5W-20, 0W-20 alebo tiež 0W-30.