Zoznam článkov Tagy - automobilovy-kampus

Goodyear je zakladajúcim partnerom nového Automobilového kampusu v Luxembursku

Goodyear, spolu s vládou Luxemburska a spoločnosťou IEE zverejnili plán na zriadenie areálu, ktorého cieľom bude vyvíjať ďalšie inovácie pre automobilový priemysel. Tzv. Automobilový kampus v Luxembursku (Luxembourg Automotive Campus) by sa mal stať jedinečným výskumným a vývojovým pracoviskom, ktoré bude spoločnostiam podieľajúcim sa na vývoji technických noviniek pre automobilový priemysel poskytovať najmodernejšie zázemie. „Založenie […]