Menu

Zoznam článkov Tagy - automotive-aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket spúšťa novú webstránku

Digitalizácia, konsolidácia a štrukturálne zmeny transformujú celé odvetvie – nový web divízie Automotive Aftermarket spoločnosti Schaeffler zohľadňuje toto dynamické prostredie.

Kam smeruje aftermarket?

V Bukurešti sa uskutočnila tretia konferencia aftermarketu krajín južnej a východnej Európy. Jej cieľom bolo upozorniť zástupcov branže o príležitostiach a hrozbách na trhu aftermarketu s náhradnými dielmi.