Menu

Zoznam článkov Tagy - bezpecna-skolka

Úspešná dopravno-bezpečnostná akcia projektu Goodyear Bezpečná škôlka

V cestnej premávke hrozí deťom veľké nebezpečenstvo, pretože nepoznajú dopravné predpisy a pravidlá. Prevencia a osveta pomocou dopravnej výchovy zacielené na predškolské deti môžu účinne riešiť celý rad príčin dopravných nehôd. Preto tento rok projekt Goodyear Bezpečná škôlka navštívil štyri vybrané mestá v Českej republike a dve miesta na Slovensku s dopravno-bezpečnostnou road show.