Zoznam článkov Tagy - egea

Nová auta chráněná před kybernetickými útoky… a nezávislými servisy Stojí za prečítanie

Nová auta chráněná před kybernetickými útoky… a nezávislými servisy

Na mezinárodní scéně jsou v současné době konzultovány nové předpisy, jejichž cílem je zajistit kybernetickou bezpečnost vozidel. Pokud bude tvorba bezpečnostních opatření svěřena pouze výrobcům vozidel, mohou být nezávislé servisy vyloučeny z oprav nejen nových aut.

Stanovisko ACEA/CLEPA k přístupu k údajům o vozidlech ohrožuje konkurenci

Koalice pojišťoven, dealerů, distributorů náhradních dílů pro automobily, leasingu a zákazníků říká: Stanovisko ACEA/CLEPA k přístupu k údajům o vozidlech ohrožuje konkurenci, inovaci a spotřebitelskou možnost výběru.  Níže podepsaní sdílejí obavu, že u diskusí o možných technických řešeních přístupu k vnitřním údajům ve vozidlech není kladen dostatečný důraz na zájmy zákazníků. Vedle toho, že nepříznivě ovlivňuje […]

Tiskové prohlášení EGEA – Emise se musí měřit na koncovce výfuku

Evropský parlament chce zachovat měření emisí na koncovce výfuku jako standardní metodu měření emisí výfukových plynů u motorových vozidel v Evropě. Toto rozhodnutí je důležité v kontextu diskuse v Evropské komisi na téma „Balíček pro způsobilost k provozu na pozemních komunikacích“, ve kterém některé lobbistické skupiny tvrdí, že metoda měření emisí výfukových plynů na koncovce […]