Zoznam článkov Tagy - JAN SKOLIL

Dážďovka alebo destilka?

Relatívne dlho výrobcovia prevádzkových kvapalín požadovali používať na riedenie výhradne destilovanú alebo demineralizovanú vodu. Podľa najnovších informácií sa však ukazuje, že používanie silne deionizovanej vody na riedenie zimných kvapalín do ostrekovačov alebo nemrznúcich chladiacich tekutín nie je úplne vhodné. Jan skolil zo spoločnosti CLASSIC Oil vám v nasledujúcom článku túto problematiku objasní.

Prečo zimná kvapalina do ostrekovačov tuhne už pri -5 ° C?

Odpoveď na túto otázku sa za odbornej pomoci pána Ing. Jana Skolila zo spoločnosti Classic Oil s.r.o. dozviete v nasledujúcom článku. Dočítate sa o jej špecifickom správaniu, ktoré je navyše nezávislé na tom, od ktorého výrobcu kvapalina je.