Zoznam článkov Tagy - kontrolné nálepky

Pracoviská KO na čelné sklá vozidiel od júla kontrolné nálepky nelepia

Podobne ako stanice technickej kontroly a pracoviská emisnej kontroly, ani pracoviská kontroly originality od 1. júla 2021 už nelepia na čelné sklo vozidla kontrolné nálepky. Tie boli aplikované len na vozidlá s výsledkom „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“.

Národná asociácia STK navrhuje zrušenie kontrolných nálepiek pre autá

Osvedčenia a kontrolné nálepky potvrdzujúce absolvovanie technickej a emisnej kontroly automobilu stratili zmysel a Národná asociácia STK navrhla ministerstvu dopravy ich zrušenie.