Zoznam článkov Tagy - NÁKLADNÍ AUTOMOBILY

Budoucnost motorových olejů pro nákladní automobily

Navzdory mnoha iniciativám na mezinárodní úrovni je podíl silniční dopravy na emisích skleníkových plynů stále významný. Automobilový průmysl tak čelí velmi ambiciózním cílům stanoveným právními předpisy EU. Odborníci společnosti ExxonMobil zdůrazňují, že vývoj nových technologií filtrace znečišťujících látek a složení maziv je již stálou součástí práce výzkumných a vývojových týmů. Výsledkem tohoto úsilí jsou motorové […]