Zoznam článkov Tagy - sachs-roadshow

SACHS ROADSHOW 2016

SACHS ROADSHOW 2016 je štvrtý ročník špeciálnej tréningovej akcie organizovanej spoločnosťou ZF Friedrichshafen AG. Tohtoročné podujatie kladie veľký dôraz na tému technických školení súvisiacich so stavbou dvojhmotných zotrvačníkov a spojok. Sachs Roadshow 2016 je kampaň zameraná na servisy osobných a nákladných automobilov, ktoré sa zaujímajú o originálne diely od ZF. Tohtoročné stretnutie sa bude konať […]