SACHS ROADSHOW 2016

, 18 apríla 2016, 17:41

SACHS ROADSHOW 2016 je štvrtý ročník špeciálnej tréningovej akcie organizovanej spoločnosťou ZF Friedrichshafen AG. Tohtoročné podujatie kladie veľký dôraz na tému technických školení súvisiacich so stavbou dvojhmotných zotrvačníkov a spojok.

Sachs Roadshow 2016 je kampaň zameraná na servisy osobných a nákladných automobilov, ktoré sa zaujímajú o originálne diely od ZF. Tohtoročné stretnutie sa bude konať v júni na okruhu, ktorý sa nachádza v centrálnej časti Poľska.

Termín zájazdu: 14.6. – 16.6. 2016
Miesto: Radom, Poľsko

PRAKTICKÝ PRÍSTUP K POZNATKOM
Akcia Sachs Roadshow 2016 bude rozdelená na tri tematické stanice, vďaka čomu účastníci získajú viac času na lepšie osvojenie poznatkov. Blok technických cvičení umožní spojiť teoretické informácie s vyčerpávajúcimi praktickými cvičeniami pod dohľadom školiteľov z firmy ZF Services. Prvá časť technických cvičení bude venovaná diagnostike dvojhmotných zotrvačníkov a kotúčov spojok. Počas školenia bude ako príklad použitý systém prenosu hnacej sily z vozidiel skupiny VW. Na špeciálne pripravenom vozidle tejto značky si ukážeme príklady poškodenia jednotlivých prvkov pohonného systému, ktoré priamo spôsobujú nesprávnu činnosť dvojhmotného zotrvačníka. V ďalšej časti školenia sa mechanici oboznámia so správnym spôsobom použitia prístroja na meranie bočného hádzania kotúča spojky a s vykonávaním príslušných meraní. Naučia sa vykonávať úpravy nevyhnutné pri montáži kotúča. V tejto časti školenia budeme diskutovať aj o najčastejších príčinách deformácie spojkových kotúčov. Druhý blok školenia je určený pre mechanikov, ktorí pracujú s úžitkovými vozidlami. V rámci školenia sa budeme zaoberať témami súvisiacimi s dvojkotúčovými spojkami (ich typom a správnym nastavením) a spojkami typu X-Tend so samonastavovacím mechanizmom. Na školení budú predstavené 3 modely dvojkotúčových spojok a model spojky X-Tend, vyrábané koncernom ZF. Odborníci z firmy ZF Services predstavia konštrukciu, princíp činnosti a poskytnú pokyny nevyhnutné pre správne nastavenie týchto jednotiek pri ich montáži. Druhá časť školenia bude zameraná na meranie bočného hádzania kotúčových spojok a na predstavenie špeciálnych prístrojov, napríklad montážneho držiaka BLITZ ROTARY.

Vyskúšate si VW SCIROCCO a PORSCHE na pretekárskom okruhu
Na účastníkov Sachs Roadshow budú už tradične čakať nezabudnuteľné zážitky a emócie spojené s pretekaním na plnokrvných závodných autách. Tento rok sa účastníci posadia za volant špeciálne pripraveného VW Scirocco a okruh si vyskúšajú aj na sedadle spolujazdca na vozidlách Porsche. Počas celého podujatia SACHS Roadshow bude k dispozícii účastníkom tím odborníkov ZF Services.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!