Zahmlené reflektory – náznak poruchy alebo prirodzený jav?

19 februára 2018, 17:38

Niektorí zákazníci si môžu sťažovať na kondenzáciu pár alebo zahmlenie vnútri svetiel. Väčšinou však nejde o poruchu. Táto kondenzácia môže byť často normálnym dôsledkom normálnych poveternostných podmienok a rozdielnych teplôt povrchov, preto teda nemusí byť svetelné jednotky opravované.

Reflektor Valeo

To, kde je světlo umístěno, se může mnohým zdát jako nepodstatný detail, ale ve skutečnosti je jeho poloha vlastně jádrem fenoménu kondenzace. Osvětlovací systémy totiž pracují na hranici dvou prostředí:

  • teplota pod kapotou (přední osvětlení)
  • vnitřní teplota vozidla (zadní osvětlení)
  • vnější prostředí

Se zavedením čirých skel světel byla kondenzace výraznější, což ale nemá vliv na výkon světla. Kondenzace se totiž po určité době odstraní v závislosti na podmínkách vozidla:

  • Rychlost vozidla
  • Typ světelného zdroje (halogen, Xenon, LED)
  • Zapnutí/vypnutí osvětlení
  • Počasí

Proces kondenzace
Kondenzace je přirozený jev, který musí být zohledněn již při návrhu světelných těles. Kondenzace je nevyhnutelná, ale někdy podmínky prostředí přesahují specifikace produktu. Osvětlovací tělesa jsou dnes mnohem větší a složitější, než byla v minulosti, proto je odstranění kondenzace aktuálním tématem. Ke kondenzaci par dochází v momentě, kdy se vlhkost ve vzduchu mění z páry na kapalinu například na chladnějším povrchu. A tak velkou roli hraje teplota vzduchu, úroveň vlhkosti vzduchu a povrchová teplota produktu. Ani teplejší povětrnostní podmínky však nezabrání přirozené kondenzaci!

Kondenzace souvisí s rozdílem mezi vnitřní teplotou uvnitř světla a rychlým poklesem teploty čočky: při teplotě 25 °C uvnitř světlometu by vyšší relativní vlhkost vzduchu 70 % zahájila kondenzaci na skle při vnější teplotě nižší než 19 °C, která by mohly být brána jako relativně teplá atmosféra. Například v horkém letním dni se při mytí auta studenou vodou může na sklech světel objevit zamlžení. Jak uvidíme později, je toto zamlžení přirozené a musí zmizet.

Kondenzace uvnitř světel
Ke kondenzaci dochází, když vzduch uvnitř světel působením atmosférických změn dosáhne “rosného bodu”. Pokud k tomu dojde, vlhkost vzduchu začne kondenzovat a vytváří jemnou mlhu nebo bílou mlhu na vnitřním povrchu světla. Ke kondenzaci může dojít v řadě situacích: například při opuštění vozidla po jízdě, při startování vozidla po ránu, při mytí vozidla studenou vodou atd. Kondenzace je nejvíce projevuje během jara a podzimu vzhledem k vysoké relativní vlhkosti vzduchu a velkému kolísání teploty mezi dnem a nocí. Dochází k ní vždy na povrchu, který je nejchladnější.

Kondenzace jako výzva pro výzkum a vývoj
Problémy kondenzace jsou jedním z nejsložitějších témat při vývoji a konstrukci osvětlovacích produktů i u společnosti Valeo. Kondenzace je totiž ovlivněna mnoha parametry. Těmi jsou mimo jiné začlenění světel do předního části vozidla, vliv tepla z motoru, venkovní teplota, teplota vzduchu a relativní vlhkost ve světlech, teplota pod kapotou i teplota skel světel, stejně jako speciální povrchová úprava skel, relativní vlhkost vnějšího vzduchu, typ zdroje světla (halogenové, LED, Xenon), rychlost jízdy vozidla nebo podmínky parkování a nebo i profil jízdy.

Kondenzace je spojena s vlhkostí par ve vzduchu nebo ve vodní páře. Musí být odlišena od vniknutí vody dovnitř světla. Vniknutí kapaliny může nastat např. po rozbití vnějšího krytu, po těžkém mechanickém nárazu nebo při chybějícím krytu žárovky nebo po nesprávné montáži po výměně žárovky.

Předvídatelný jev
Fenomén kondenzace je brán v úvahu již v prvních krocích výzkumu a vývoje. Zde se využívají 3D simulace a termokamery pro další etapy designu výrobků. Při kondenzaci uvnitř tělesa světla je odpaření jediným způsobem pro odstranění tohoto jevu.

Ventilace jednotky světla je klíčem k úspěšnému odmlžení, protože spouští opačný proces pro odpaření vlhkosti a její odvedení. Konstrukce světlometu je optimalizována vhodnou volbou ventilačního systému po určitou dobu odmlžení. Tato doba závisí na změně klimatického stavu a na stavu teploty motoru. Například mytí vozu po jízdě studenou vodou v horkém vlhkém stavu vyvolává kondenzaci. Její odstranění může trvat až několik hodin v závislosti na tom, zda auto zůstane zaparkované nebo je použito k jízdě.

Jak ventilovat osvětlovací jednotky?
Osvětlovací systémy nejsou utěsněné výrobky, všechny vyžadují proudění vzduchu cirkulujícího ve vnitřním prostoru. Osvětlovací systémy jsou navrženy s několika větracími body v závislosti na umístění. Větrací body vytváří odpovídající proudění vzduchu uvnitř světla, aby se vytlačila vlhkost, nicméně konstrukce světel nemůže pokrýt všechny případy, které mohou nastat a některé z nich mohou vyžadovat více času, než vlhkost zmizí.

Jak vynutit proudění vzduchu?
Vzduchové proudění vzniká, když se mezi dvěma plochami vyskytnou tlakové rozdíly, čím vyšší rozdíl, tím je proudění lepší. Mapování teplot a diferenčního tlaku kolem světelného zařízení umožňuje konstruktérům společnosti Valeo definovat optimální polohu ventilačních bodů.

Normální nebo nenormální?
Co je normální chování
– Žádné viditelné kapičky v kondenzační mlze
– Kondenzační mlha, která nebrání zobrazení vnitřku světla
Co není normální chování
– Stav, který pokrývá více než polovinu povrchu skla
– Akumulace vody ve spodní části světla
– Stav, který se neodstraní ani po dlouhé době jízdy

Různé úrovně kondenzace či její absence ve světlech na protilehlých stranách vozidla neznamenají, že jedno světlo je špatné a druhé je v pořádku. Například v chladném dni, kdy slunce svítí pouze na jednu stranu vozidla, je normálním stavem, že je jedna strana nezamlžená a druhá je zamlžená. To by mohla být nesprávně interpretováno jako poškozené světlo. Pokud tento jev po určité době jízdy zcela zmizí, jsou obě světla v pořádku.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!