Menu

Zoznam článkov Tagy - REFLEKTOR

Nový katalóg osvetlenia Valeo

Všetky produkty z kategórií automobilového osvetlenia Valeo sú teraz zapísané do jediného katalógu. Publikácia je k dispozícii ako v papierovej podobe, tak vo virtuálnej knižnici Valeo.

Zahmlené reflektory – náznak poruchy alebo prirodzený jav?

Niektorí zákazníci si môžu sťažovať na kondenzáciu pár alebo zahmlenie vnútri svetiel. Väčšinou však nejde o poruchu. Táto kondenzácia môže byť často normálnym dôsledkom normálnych poveternostných podmienok a rozdielnych teplôt povrchov, preto teda nemusí byť svetelné jednotky opravované.