7 smrteľných hriechov lakovníka

9 apríla 2018, 16:54

V spolupráci s firmou Interaction Vás upozorníme na 7 najvážnejších chýb, ktorých sa lakovník často dopúšťa.

Nesprávné nářadí
K čištění trysek se často používá nesprávný nástroj (např. kancelářské sponky nebo ocelové kartáče). Důsledkem je negativní obraz stříkání a optimálního výsledku lze dosáhnout pouze nainstalováním nové sady trysek. Pro důkladné a šetrné čištění, zejména vzduchové a barevné trysky, se doporučuje použít čisticí sadu SATA. Jen tak budete moci se svým zařízením SATA spokojeně pracovat po dlouhý čas.

Násilná demontáž dílů trysek
Velmi často dojde k poškození těsnicích ploch vepředu a vzadu barevné trysky v důsledku použití nevhodného nářadí. Abyste neporušili těsnění barevné trysky, měli byste pro povolování a utahování barevné trysky vždy používat speciální nářadí, které je součástí dodávky.

Čištění ve špinavém ředidle
Pokud se lakovací stříkací pistole „namočí“ do lázně s ředidlem, ucpou zbytky laku časem vzduchové kanály pistole. Pistole se tak stane naprosto nepoužitelnou a musí být vyměněna nebo zprovozněna za drahé peníze. Proto se u moderních mycích automatů stříkacích pistoli otvory profukují. I při ručním čištění byste měli dávat pozor na to, aby se žádná částečka nečistoty nedostala otvorem pro vzduch nebo otvorem barevné trysky do vnitřku korpusu pistole.

Špatně upravený stlačený vzduch
Nečistoty ve stlačeném vzduchu (např. voda, drobné částečky, olej) způsobují vždy drahé chyby lakování a nespokojenost zákazníků. Základním předpokladem pro optimální výsledek lakování je optimální příprava stlačeného vzduchu. Perfektní výsledek zajistí např. kombinovaný jemný filtr SATA 0/444.

Vadné díly trysky
Předpokladem pro optimální obraz stříkání je fungující sada trysek. Aby se zajistil malý rozptyl při aplikaci, ručně se kontroluje a justuje každá jednotlivá sada trysek SATA. Tím je zajištěna maximální přesnost – jak u kompletních pistolí tak i u náhradních sad trysek. Míchání různých tryskových komponent vede ke zhoršení obrazu stříkání a v konečném důsledku k neuspokojivým výsledkům.

Špatně nastavený vstupní tlak
Nikdy nezapomeňte: V hadicích a přípojkách stlačeného vzduchu daný tlak s průměrem a délkou vedení klesá. Tak se například stane, že místo na filtru nastaveného tlaku 3,0 bar se v pistoli objeví tlak pouze Ochranná lakovací přilba Interaction1,5 bar (při 10 m hadici a 6 mm vnitřním průměru).

Chybějící ochrana dýchacích cest
„Lakuju stejně jenom 5 minut, tak co“ je obvyklá věta – ale páry a prach v lakovně škodí tělu od první vteřiny. Vážné, trvalé poškození zdraví se projeví většinou až po 10-20 letech. Chraňte se vhodnými ochrannými pomůckami dýchacích cest.

Více informací na stránkách firmy Interaction.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!