10 najčastejších chýb pri výmene tlmičov

28 mája 2018, 17:58

V snahe ešte vylepšiť svoju podporu mechanikom zostavila firma BILSTEIN čoby svetový výrobca prémiových tlmičov zoznam TOP 10 najčastejších chýb pri výmene tlmičov, ktorý vychádza ako zo skúseností samotných vývojárov a technikov firmy, tak z dlhodobé praxe tisícov jej zákazníkov.

1. Montáž tlumičů v předpjatém stavu
Finální dotažení tlumičů je zcela nevhodné provádět ještě na zvedáku, kdy kolo/rameno volně visí.

Chyby při montáži tlumičů od firmy Bilstein 1 Chyby při montáži tlumičů od firmy Bilstein 2

Správně: Tlumiče, které mají gumová uložení, je možné utáhnout, až když je vozidlo opět na zemi, popřípadě pokud máte kolo/rameno podepřené v poloze jakoby vozidlo bylo na zemi. Ostatní uchycení např. objímky či třmeny je třeba dotáhnout ještě na zvedáku.

2. Nevhodné užívání rázového utahováku (nářadí)
Chyby při montáži tlumičů od firmy Bilstein 3Tlumiče a další podvozkové díly mohou být poškozeny při montáži / demontáži rázovým utahovákem, což později může vést k nežádoucím zvukům. Hrozí mimo jiné i uvolnění matice na pístnici uvnitř tlumiče – POZOR: pístnice by poté mohla z tlumiče vystřelit. Také použití kleští může poškodit pístnice či tělo tlumiče. Případné poškrábání povrchu pístnice kleštěmi v důsledku způsobí narušení těsnění s následným možným únikem plynu/kapaliny tlumiče.

Správně: Vždy používejte předepsané / vhodné nářadí. Nikdy nepřidržujte pístnici kleštěmi, protože dojde k jejímu poškození a rapidnímu snížení životnosti tlumiče.

3. Nedodržení předepsaných utahovacích momentů
Velice často se při montáži podvozkových dílů používá příliš velký nebo naopak příliš malý utahovací moment. Tím později mohou vznikat nevhodné zvuky nebo to může vést ke špatné funkci či poškození podvozkových dílů či vozidla.

Chyby při montáži tlumičů od firmy Bilstein 4 Chyby při montáži tlumičů od firmy Bilstein 5

Správně: Podvozkové díly musejí být montovány správným nářadím a utahovány správným utahovacím momentem.

4. Spuštění vozidla s prázdným měchem
Často bývá vozidlo spuštěno ze zvedáku s prázdnými měchy či měchovými moduly. Stání vozu s prázdným měchem na zemi ale může poškodit měch (měchový modul), který pak v krátké době vypoví službu.

Chyby při montáži tlumičů od firmy Bilstein 6 Chyby při montáži tlumičů od firmy Bilstein 7

Správně: Nespouštějte nikdy vozidlo s prázdnými měchy či měchovými moduly. Dbejte pokynů výrobce a vypouštění a napouštění měchu provádějte za pomoci diagnostického zapojení, které zároveň diagnostikuje případné chyby. Praktické instalační návody a videa (v anglickém, německém, ruském a polském jazyce) jsou k dispozici na webovém
YouTube kanálu BILSTEIN.

5. ´Přepětí´ v podvozku
Pokud nejsou povoleny gumo-kovové díly podvozku při snižování či Chyby při montáži tlumičů od firmy Bilstein 8zvyšování podvozku, tak při tom dochází k tzv. ´přepětí´ podvozku. To vede často k nevhodným jízdním vlastnostem, není dosaženo očekávané zvýšení/snížení podvozku a gumo-kovové díly se rychleji opotřebují.

Správně: Po snížení či zvýšení vozidla je třeba všechny komponenty podvozku přizpůsobit na novou výšku. K tomu je třeba uvolnit všechny gumo-kovové spoje vozidla (podvozku). Poté spustit na zem, aby si díly ´sedly´ a pak utáhnout, ale nikdy nedotahovat ve zdvižené poloze. Nebo dotáhnout na nůžkovém zvedáku, kdy je podvozek zatížen.

6. Zanedbání kontroly (výměny) všech podvozkových dílů
Často nejsou kontrolovány příp. vyměněny všechny díly podvozku, např. pružiny, horní uložení, dorazy, prachovky, podvozková elektronika, kompresor atd.

Chyby při montáži tlumičů od firmy Bilstein 9 Chyby při montáži tlumičů od firmy Bilstein 10

Správně: Všechny díly je potřeba zkontrolovat, příp. vyměnit. U vozidel s měchy či měchovými moduly by se měly zkontrolovat jak kompresor s relé, tak i tlakové hadičky.

7. Špatné nastavení výšky pružinové misky u stavitelných podvozků
Špatné nastavení výšky pružinové misky může vést k tomu, že pružina nemá žádné předpětí. U systému, kdy jsou pružina a tlumič oddělené, tak je možné, že může pružina vypadnout nebo se zaseknout. Tlumič jde v tomto případě na horní doraz a rychleji se opotřebovává a nenechává prostor pro tlumení. Pokud je pružinová miska příliš vysoko, jde tlumič na spodní doraz a nemá dostatečný tlumicí prostor. Je zde možnost, že se pružina zablokuje. Následkem špatné výšky pružinové misky jsou nevhodné jízdní vlastnosti.

Chyby při montáži tlumičů od firmy Bilstein 11 Chyby při montáži tlumičů od firmy Bilstein 12

Správně: U stavitelných podvozků je možné měnit výšku pružinové misky, nicméně jen v určitém rozmezí. Informace jsou v technických datech a je třeba je dodržovat.

8. Špatná či neúplná výměna dílů
Často jsou montovány špatné díly nebo některé díly chybí (např. pružinová miska, pouzdro, doraz…). Chybí-li např. horní uložení, může takto neúplně namontovaný tlumič poškodit podvozek (vozidlo).

Chyby při montáži tlumičů od firmy Bilstein 13 Chyby při montáži tlumičů od firmy Bilstein 14

Správně: K tlumiči patří určité díly. Tyto díly musí být správně namontovány, aby umožnily správnou funkci tlumiče.

9. Nevhodné objednací číslo nebo popis dílu
Občas se může stát, že se objednaný díl pro dané vozidlo nehodí a je potřeba jiná modifikace daného dílu. Pamatujte, že není Octavia jako Octavia nebo Mercedes jako Mercedes.

Chyby při montáži tlumičů od firmy Bilstein 15 Chyby při montáži tlumičů od firmy Bilstein 16

Správně: Správné díly je třeba vyhledávat podle katalogů nebo objednacích čísel (OE) – správné určení nového dílu je rozhodující pro možnost jeho montáže a správnou funkčnost. Je třeba dávat pozor na rok výroby, motorizaci atd. V on-line katalogu BILSTEIN naleznete nápovědu na správné určení obj. čísla. Mimo to před každou montáží důkladně zkontrolujte díly, které chcete montovat (kompletnost, funkčnost i tvarovou shodnost s původním dílem).

Chyby při montáži tlumičů od firmy Bilstein 17

10. Vynechání kontroly geometrie
Po výměně podvozkových dílů je často zapomínáno na kontrolu geometrie. Špatná geometrie vozu má přitom za následek špatné jízdní vlastnosti a nepřiměřeně větší zatížení podvozkových dílů.

Správně: Jakmile je vyměněn podvozkový díl, je třeba provést kontrolu geometrie pro to určeným nářadím či měřícím zařízením. (Geometrii je třeba zkontrolovat i u vozidel/náprav, kde není možné měnit nastavení/hodnoty nápravy!)

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!