Diesel Exhaust Gas Recirculation 3, Diesel Power 3 & High Pressure 3

1 marca 2010, 0:00

• okamžitě čistí systém vzduchového sání a sací ventily • čistí ventil EGR (recirkulace výfukových plynů) • čistí vstřikovací trysky • zajistí dobré vlastnosti při studeném startu • obnovuje plynulý chod motoru a akceleraci • poskytuje optimální výkon a točivý moment • snižuje spotřebu paliva a výfuk zplodin

1. ÚVOD

a) Proč EGR ve vznětových (naftových) motorech?
Současné zdokonalené palivové systémy v kombinaci se sazovými filtry a katalyzátory snižují emise škodlivin – CO, HC a sazí. Vylepšené palivové systémy pracují s chudší palivovou směsí (palivo / vzduch), čímž snižují spotřebu paliva. Tato směs má za následek vyšší teploty ve spalovací komoře a zvýšení emisí oxidů dusíku (NOx).

Systém EGR (Exhaust Gas Recirculation – recirkulace výfukových plynů) vrací část výfukových plynů zpět do sání vzduchu, čímž se
do spalovací komory dostane méně vzduchu (tím i méně dusíku).

Díky tomu poklesne vnitřní teplota ve spalovací komoře a sníží se emise NOx.

Většina vozidel splňujících emisní limity EURO 3 / 4 / 5 je vybavena tímto systémem. Je používán ve všech typech naftových motorů: s řadovým čerpadlem, rotačním čerpadlem, vstřikovací lištou (common-rail), systémem čerpadlo-tryska (Pumpe-Düse).

b) Sací potrubí a sací ventily
V naftových (vznětových) motorech se používají dva způsoby vstřikování paliva: Nepřímé vstřikování: Palivo je vstřikováno do malé předkomory (vířivé komůrky). Spalování začíná v této předkomoře a pokračuje ve spalovací komoře. Tento systém má relativně
jednoduchou konstrukci. Hlavy pístů jsou převážně ploché. Systém je méně citlivý na přesnost seřízení vstřikování. Vstřikování je jednobodové. Vstřikovací tlak je nízký. Kvůli ztrátám tepla v předkomoře není spalování tak efektivní. Výkon a točivý moment jsou nižší, spotřeba paliva vyšší. Delší čas potřebný pro spalování má za následek nižší hlučnost motoru.

Přímé vstřikování: Palivo je přímo vstřikováno do spalovací komory. Tento systém je konstrukčně náročnější. Hlavy pístů jsou speciálně tvarované tak, aby se přizpůsobily chudé palivové směsi. Systém je velmi citlivý na přesnost seřízení vstřikování. Vstřikování je vícebodové a vstřikovací tlaky jsou vyšší. Spalování je velmi efektivní. Výkon a točivý moment jsou vysoké, spotřeba paliva je nižší.

Hlučnost motoru je vyšší, ale může být snížena pomocí vícenásobného vstřikování.

2. PROBLÉMY

a) Sací ventil
Oba systémy vstřikují palivovou směs do prostoru za sací ventil. Vstřikované palivo a čisticí produkt přidaný do palivového systému se nedostane do sacího potrubí a k sacím ventilům. Tyto části nemohou být čištěny pomocí přísady přidávané do nádrže nebo přísadou přidávanou do palivového vstřikovacího systému.

b) EGR
Výfukové plyny vracené do sacího potrubí a k sacím ventilům jsou horké a obsahují nečistoty, jako jsou např. částečky sazí. To má za následek rozsáhlé nahromadění usazenin karbonu a dehtu v tomto prostoru. To vede k nedostatečnému a nepravidelnému proudění vzduchu. Míšení paliva se vzduchem je narušeno, a proto vznikají problémy s funkčností motoru.

EGR ventily se také výrazně znečistí. Otvírací prostor je omezen, a to může vést až k přilepení ventilu.

c) Sací potrubí a sací ventily
V naftových motorech bez systému EGR se sací potrubí a sací ventily znečistí převážně olejem z PCV (odvětrání klikové skříně). Tedy i motory bez EGR mohou mít znečištěné sací potrubí a sací ventily.

V naftových motorech se systémem EGR je stejné znečištění z PCV jako v předchozím případě a kromě toho špinavé výfukové plyny zvyšují vytváření usazenin v těchto místech. Toto znečištění vede k narušení proudění vzduchu směrem ke spalovací komoře.

d) Důsledky pro řidiče jsou:
• problémy se startováním motoru
• nepravidelný chod motoru
• nedostatečná akcelerace
• snížení výkonu
• zvýšení spotřeby paliva
• vyšší podíl emisí ve výfukových plynech
• upozornění na poruchu systému EGR

3. ŘEŠENÍ

Pro dokonalé čištění naftového motoru jsou potřeba dva základní postupy:

• EGR3200 sprej preventivní a nápravné ošetření
Čistí „suchou“ část motoru (ve schématu označeno oranžově), tedy sací potrubí a sací ventily.
Jestliže je použito správným způsobem, čistí stejně dobře i EGR ventil.

DP3 – 500 ml kapalina preventivní a následné ošetření pro naftové motory s řadovým nebo rotačním vstřikovacím čerpadlem

HP3 – 500 ml kapalina
preventivní a následné ošetření pro naftové motory se vstřikováním Common-Rail nebo čerpadlo-tryska (Pumpe-Düse)
Čistí „mokrou“ část motoru (ve schématu označeno žlutě), tedy palivový systém.

 


DP3 – kapalina

Wynn's DP3 je chemické ošetření pro naftové motory s přímým nebo nepřímým vstřikováním paliva, vybavené řadovým nebo rotačním vstřikovacím čerpadlem.

Doporučeno pro všechny naftové motory nových i starších vozidel.

PREVENTIVNÍ NEBO NÁSLEDNÉ OŠETŘENÍ

Vlastnosti
• čistí a chrání palivový systém a vstřikovací trysky
• zlepšuje spalování paliva a zvyšuje výkon motoru
• ceriové složky zajišťují spalování sazí při nižších teplotách (ze 600 na 200 až 400°C, čímž se snižuje výfuk zplodin
• omezuje vyfukování černého kouře
• předchází usazeninám a korozi ve vstřikovacích tryskách a palivovém systému
• je neškodná pro katalyzátor a částicový (sazový) filtr

Použití
• přidat do naftové nádrže. Jedna lahvička (500 ml) ošetří až 50 litrů nafty
• ošetření opakovat každých 10.000 km nebo jako následné ošetření po použití čisticího spreje

HP3 – kapalina

Wynn's HP3 je chemické ošetření pro naftové motory s přímým vstřikováním paliva, vybavené systémem Common-Rail nebo čerpadlo-tryska (Pumpe-Düse).

Doporučeno pro všechny naftové motory nových i starších vozidel.

PREVENTIVNÍ NEBO NÁSLEDNÉ OŠETŘENÍ

Vlastnosti
• brání stárnutí (oxidaci) nafty, která je vystavena vysoké teplotě
• předchází ucpání hadic přívodu paliva a znečištění palivového filtru
• kompenzuje špatné mazací vlastnosti nafty s nízkým obsahem síry
• chrání zatěžované kovové plochy ve vysokotlakém čerpadle a vstřikovacích tryskách před korozí
• čistí palivové čerpadlo, společné tlakové vedení a vstřikovací trysky
• obnovuje původní rozstřikování paliva a tak zlepšuje spalování
• omezuje vyfukování černého kouře
• je neškodná pro katalyzátor a částicový (sazový) filtr

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!