Vibrace předních kotoučových brzd vozů Škoda Octavia I roků výroby 1997 až 2006

22 novembra 2010, 0:00

Přinášíme Vám starší, ale stále aktuální technickou informaci výrobců brzdových kotoučů značek Ate, Bosch, Ferodo, TRW, Lucas, týkající se vibrací předních kotoučových brzd Škody Octavia.

 Týká se brzdových kotoučů následných katalogových čísel:
Originální číslo dílu Škoda: 1JO 615 301 E
Číslo dílu Ate: 422 150 nebo 522 150 Power Disc
Číslo dílu Bosch: 0986 478 852
Číslo dílu Ferodo: DDF 928
Číslo dílu TRW: DF 2804

Originální číslo dílu Škoda: 1JO 615 301 D
Číslo dílu Ate: 422 151 nebo 522 151 Power Disc
Číslo dílu Bosch: 0986 478 853
Číslo dílu Ferodo DDF 927
Číslo dílu TRW: DF 2803

Situace:
Vozy Octavia I (rok výroby 1997 až 2006) se ve velké míře dostaly do segmentu ojetých vozidel s proběhem více než 60 000, kdy se začíná projevovat opotřebení vozu a kdy je vůz již mimo záruční lhůtu.

To se týká i celé přední nápravy, která je vzhledem k zatížení motorem, zejména u dieselových verzí, a ke stavu domácích komunikací, značně namáhaná.

Zvětšené vůle všech prvků zavěšení nápravy a ložiska v kole vedou velmi často ke zvýšenému kmitání celé nápravy a nadměrné házivosti náboje kola a tím následně k velké házivosti brzdového kotouče.

Tato situace se negativně projevuje zejména po osazení nových brzdových destiček a brzdového kotouče. Přitom dojde k vymezení vůle mezi kotoučem a brzdovou destičkou na cca 0,05 mm na každé straně. V případě, že je házivost kotouče větší než přípustná tj. cca 0,10 mm, dochází při každé otáčce kola i bez brzdění k dotyku kotouče a destičky a tím k vybrušování – vymílání kotouče na jednom místě a na protilehlé straně pak po otočení o 180 úhlových stupňů. Po ujetí ca 2 000 až 3 000 km je obroušení již tak hluboké, že při brzdění dochází k propadání brzdových destiček do takto vybroušených prohlubní, což se projevuje při brzdění kmitáním přední nápravy a rázy do pedálu brzdy. To vede k nesprávnému závěru, že kmitání je způsobeno vadným tzv. „ zkřiveným“ kotoučem a jeho reklamování.

S touto situací jsme my, výrobci a distributoři náhradních dílů, denně konfrontováni a to bez ohledu na typ a výrobce či dodavatele brzdového kotouče. Vzhledem k tomu, že na takto poškozené brzdové kotouče se nevztahuje záruční plnění a reklamace nemůže být uznána jako oprávněná, přikládáme technickou informaci o způsobu posouzení stavu opotřebení přední nápravy a doporučeném způsobu opravy.

 

Postup posouzení opotřebení přední nápravy vozu Škoda Octavia I, rok výroby 1997 až 2006

Přední náprava je složena z řady pohyblivých dílů, které umožňují propérování a natáčení kol. Tyto jsou vzájemně spojeny měkkým kloubovým uložením v pryžových lůžkách tzv. silentblocích, nebo v ocelových čepech nápravy.

Veškeré tyto pryžové díly se po určité době opotřebí, změknou, kovové obrousí a následně nemají dostatečnou tuhost na tlumení vibrací a nárazů a nevedou dostatečně přesně přední nápravu, která se uvolní a začne nadměrně kmitat a to jak při jízdě, tak zejména při brzdění vozu.

Kmitání se přenáší do celého vozu, ale i do ložiska kola, které je nadměrně zatíženo a dochází k zvětšení jeho vůle a následně k nadměrné házivosti náboje a brzdového kotouče.

Jedná se zejména o:
Přední lůžko ramena přední nápravy
Zadní lůžko ramena přední nápravy
Hlavu kulového kloubu přední nápravy
Pryžokovové lůžko nápravnice
Držáky stabilizátoru
Pryžové lůžko stabilizátoru
Kyvná vzpěra u vozů s automatickou převodovkou
Náboj kola s ložiskem

Pro správné provedení opravy vozu, a to i při běžném požadavku na výměnu brzdových kotoučů a destiček, je nutné posoudit stav všech výše uvedených dílů, provést posouzení jejich opotřebení a tyto případně vyměnit. Postup opravy uvádí výrobce vozidla v kapitole Oprava zavěšení předních kol a Oprava brzdy předního kola v Dílenské příručce Škoda Octavia – Podvozek.

Základem pro správnou výměnu a montáž nového brzdového kotouče a destiček je posouzení házivosti náboje a brzdového kotouče proměřením házivosti ručičkovým úchylkoměrem – mikrometrem přímo na nápravě vozidla (viz vyobrazení).

V případě, že házivost nově namontovaného kotouče je větší než přípustných 0,10 mm, měřeno cca 10 mm od vnějšího okraje kotouče, je třeba proměřit házivost náboje kola, která nesmí být více než 0,03 mm.

V případě zvýšené házivosti náboje pak postupovat případnou výměnou ložiska nebo celého náboje a opravou výše uvedených dílů přední nápravy.

Stanovisko výrobců ke stáčení kotoučů – zmenšení tloušťky kotouče

Poškozený brzdový kotouč, který se projevuje kmitáním přední nápravy při brzdění, vykazuje známky zvýšeného opotřebení způsobeného nadměrnou házivostí kotouče, je možné částečně opravit odstružením povrchu kotouče. Tím dojde k odebrání tenké vrstvy materiálu v řádech desetin mm ! POZOR nikdy se nesmí kotouč odstružit pod minimální tloušťku danou výrobcem ! což může v některých případech dostatečně uvolnit vůli mezi kotoučem a destičkou a zamezit tak dalšímu vybrušování kotouče jejich dotykem a následnému kmitání nápravy při brzdění.

Tato oprava však neodstraňuje nadměrnou házivost náboje a brzdového kotouče, vede k mírnému prodloužení náběhu brzdného účinku, snižuje životnost brzdového kotouče a při odstružení je vlivem házivosti náboje mírně proměnná tloušťka kotouče.

Tento způsob opravy proto nedoporučujeme !
Upřednostňujeme odborné odstranění původní příčiny, tj. výše uvedenou opravu přední nápravy vozidla.

UPOZORNĚNÍ !

Upozorňujeme, že při nedodržení výše uvedeného postupu opravy brzd tak jako nedodržení pokynů výrobce pro opravy přední nápravy nebudeme uznávat garanční nároky na výměnu kotoučů prokazatelně poškozených následkem neodborné a nekvalitní opravy.

Následné poškození brzdového kotouče lze jednoduše prokázat proměřením reklamovaného kotouče na měřícím přípravku s grafickým zanesením hodnot (viz obrázek s ukázkou grafu lokálního obroušení kotouče).

Pro případné informace volejte:
Ate tel. 251 613 333
Bosch tel. 261 300 433
Ferodo tel. 494 333 212
TRW Lucas tel. 482 364 110

Podepsáni:
Zdeněk Svoboda – zastoupení Continental Teves
Milan Kout – Robert Bosch odbytová s.r.o.
Vladislav Peřina – Federal-Mogul Corporation
Vladimír Pernikl – TRW Automotive Aftermarket


 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!