Pokyny pro instalaci ventilů a vodítek

29 decembra 2010, 0:00

Přinášíme Vám materiál připravený firmou Federal-Mogul – Pokyny pro instalaci ventilů a vodítek.

1. Po namontování do hlavy válců zkontrolujte kruhový tvar, rovnost a správný průměr vnitřního otvoru vodítka. Opravte případné nesprávnosti vystružením na správný tvar a průměr. Vnitřní otvor vodítka důkladně vyčistěte kartáčkem na láhve.

2. Zkontrolujte, zda ventily nejsou poškozené, nemají vruby, nemají házivost a pravidelně dosedají po celém obvodu hlavy a zda je povrch dříku hladký.

3. Zkontrolujte osové vyrovnání vložky sedla a středové linie ventilu.

4. Ventil nesmí být do vodítka vkládán zasucha, to znamená, že dřík je třeba předem namazat olejem.

5. Obrobení vložek sedla provádějte až po kontrole, opravě nebo výměně vodítek.

6. Po obrobení ventilového sedla v hlavě válců neprovádějte jeho broušení abrazivní pastou. Porušil by se tím úhlový rozdíl, který je zapotřebí pro zajištění požadovaného přestupu tepla. Při správném obrobení vložky sedla bude její profil lícovat s dosedací plochou v hlavě válců. Složky brusné pasty by také mohly vyvolat mezikrystalovou korozi materiálu sedla ventilu a dostat se do vnitřního otvoru vodítka.

7. Pro nové ventily vždy použijte nové olejové těsnění dříku (stírátka). Tím zabráníte poruše mazání a zvýšené spotřebě oleje.

8. Dejte pozor na správnou instalaci vyrovnávacích vložek, klínků, misek a pružin ventilu, aby nevznikly křížově působící síly a nedocházelo k mechanickému namáhání jeho jednotlivých komponentů při záběhu. Nikdy neinstalujte již dříve použité díly.

9. Pokud znovu instalujete zdvihátka, zkontrolujte opotřebení na jejich kontaktních plochách.

10. Zajistěte, aby všechny díly ventilového rozvody byly osově vyrovnány a namazány, tím zabráníte působení příčné síly na dřík a vodítko ventilu.

Pokud není vůle mezi ventilem a vodítkem předepsána výrobcem, měla by se pohybovat v rozmezí 0,025 až 0,038 mm. U vodítka výfukového ventilu se většinou ponechává vůle o 0,013 mm větší.

Materiál připravila firma Federal-Mogul.

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!