Tlak oleje jako příčina poškození filtrů SPIN-ON

6 januára 2011, 0:00

Firmám, které vyrábějí filtry, přicházejí občas hlášení o reklamaci, jejichž důvodem je poškození spin-on filtru následkem působení příliš vysokého tlaku oleje. Zákazníci informují, že při provozu došlo buď k vytlačení těsnění mezi filtrem a blokem motoru nebo k povolení zámku spojujícího krabici a plášť filtru.

Důsledky jsou v obou případech velmi vážné. Následkem prudkého poklesu tlaku oleje v soustavě je motor vystaven riziku zadření.
Zkušenosti firmy WIX-FILTRON potvrzují, že zákazníci, který drží v rukou poškozený filtr, jsou přesvědčeni, že právě on je příčinou poruchy mazací soustavy. Neskrývají pak ani své překvapení a někdy i pobouření, když jim technická služba po prozkoumání filtru sdělí jednoznačné důkazy toho, že filtr byl plně funkční a příčinou poruchy byl nadměrný vzrůst tlaku oleje v soustavě.

Co tedy způsobilo poruchu?
Chceme-li pochopit příčinu nadměrného vzrůstu tlaku v olejové soustavě, musíme se seznámit s pravidly fungování a konstrukce základních součástí mazací soustavy motoru.

 

Obrázek 1. Schéma soustavy se spin-on filtrem zapojeným sériově

Čerpadlo nasává olej z olejové vany a vhání jej trubkami do filtru, odtud je distribuován přímo do mazacích míst, kde se nacházejí pracující součásti motoru.

Čerpadlo má vyšší výkon než potřebuje motor. Stabilní tlak se udržuje díky obtokovému ventilu, který se obvykle nachází v tělese čerpadla a otevírá se při nastaveném tlaku. Odvádí pak přebytek oleje do olejové vany. U osobních automobilů se vyžaduje tlak od 2,8 baru do 4,1 baru. Je nezbytný pro efektivní mazání nejvíce zatížených součástí motoru a zabraňuje jejich nadměrnému opotřebení. Olejové filtry jsou naprojektovány tak, aby bezproblémově vydržely pracovní zatížení. Pouze vzrůst tlaku v soustavě může způsobit jejich poškození.

Co může způsobit vzrůst tlaku v mazací soustavě?
Příčinou vzrůstu tlaku v soustavě může být vadná funkce obtokového ventilu, který je buď zablokovaný v uzavřené poloze anebo se po spuštění motoru příliš pomalu posouvá do otevřené polohy.

Obrázek 2. Schéma olejové soustavy se zablokovaným obtokovým ventilem

Normální tlak oleje nezpůsobuje trvalou deformaci tělesa filtru, avšak při růstu tlaku na hodnotu cca. 10 barů již dochází k trvalé deformaci kazety většiny spin-on filtrů. Při dalším zvýšení tlaku, pokud byl filtr slabě přišroubován, se mohou objevit úniky kolem těsnění nebo může dojít k vypadnutí těsnění z prohlubně na víku. Pokud byl filtr silně utažen během výměny oleje, těsnění nevypadne, ale může dojít k uvolnění zámku mezi víkem a pláštěm filtru. V obou případech dochází k silnému úniku oleje a poklesu tlaku v mazací soustavě, který znemožňuje další provoz vozidla. Pokračování v jízdě s takovou poruchou hrozí zadřením motoru.

Závěrem můžeme říci, že příčinou poškození filtru a následného úniku oleje způsobeného nadměrným vzrůstem tlaku není vada filtru, ale vadná funkce obtokového ventilu v mazací soustavě.

Zpracováno podle Filter Manufacturers Council – Technical Service Bulletin 83-1R2.

Více na filtron.pl/cz

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!