Valeo Tech centre: Manipulace, montáž a odvzdušnění koncentrického spojkového válce

19 septembra 2011, 0:00

Dnes si s firmou Valeo přiblížíme manipulaci, montáž a odvzdušnění koncentrického spojkového válce.

Manipulace s CSC
Abyste se vyhnuli předčasnému selhání hydraulického ložiska (CSC), například výskytu úniku, měli byste dodržovat níže uvedené zásady manipulace.

Když nový výrobek vyjmete z krabice, předtím než jej na auto namontujete, je zakázáno hydraulické ložisko stlačovat rukou, a simulovat tak pohyb součástky – provoz. Vyvíjení tlaku na ložisko by mohlo poškodit jeho těsnění a rozpojit díly této součástky.
Přesněji řečeno, může dojít k poškození jak vnějších tak vnitřních těsnění, a to kvůli rovnoměrnému tlaku vyvíjenému na součástku a kvůli tření (když je válec prázdný bez hydraulické kapaliny).

Montáž CSC
Předtím, než CSC na převodovku namontujete, zkontrolujte:
– že je součástka opatřena plastovým montážním štítkem,
– že je součástka opatřena plastovými ochrannými víčky (a, b).

Hydraulické ložisko by mělo být namontováno až po důkladném vyčištění krytu převodovky a spojky. CSC umístěte do správné polohy a použijte správně i těsnění, které je přiloženo v balení (např. těsnění vstupní hřídele převodovky).

Ochranný štítek a víčka by měly být sejmuty až po namontování a dotažení CSC na převodovku utahovacím momentem doporučeným výrobcem vozidla (kolem 8-12 Nm, dle použití).

Existují dva způsoby, jak CSC na přívod připojit. Pomocí šroubu a závitu nebo konektorem pro rychlé připojení. Pokud použijete šroub, pak by měl být dotažen utahovacím momentem 10-15 Nm podle výrobce. Pokud použijete konektor, připojí se podle typu zatažením nebo vytažením na potrubí.

Odvzdušnění CSC
Po spojení převodovky s motorem a montáži na vozidlo naplňte sytém CSC; hydraulický obvod je třeba naplnit kapalinou typu DOT 3 nebo DOT 4 (DOT 5.1 je zakázána). Následuje odvzdušnění, které má zajistit, že se v systému nebude vyskytovat žádný vzduch.

Odvzdušnění hydraulického obvodu bude záviset na poloze odvzdušňovacího ventilu a na tom, zda se nachází na CSC nebo na potrubí.

Pokud se odvzdušňovací ventil nachází na potrubí, pak:

a) Hydraulický obvod odvzdušněte pomocí přístroje na odvzdušňování brzd. Přístroj pomocí redukce připojte na odvzdušňovací ventil, který otevřete dvěma až třemi otáčkami. Nastavte přístroj maximálně na 2 bary a nechejte jej běžet. Odvzdušňování je ukončeno, když ze systému vychází čistá hydraulická kapalina bez bublinek. Během odvzdušňování dbejte na to, aby brzdová (hydraulická) kapalina v nádržce nepoklesla pod minimální hladinu. Po celou dobu, kdy je odvzdušňovací zařízení připojeno k systému, nesmí být pedál spojky sešlápnut.

b) Pokud odvzdušnění obvodu provádíte manuálně, jsou potřeba dva lidé. K odvzdušňovacímu ventilu dejte sběrnou nádobku a pomalu sešlapávejte pedál a nechejte jej v sešlápnuté poloze. Otevřete odvzdušňovací ventil a nechejte jej otevřený, dokud neuniká vzduch a/nebo kapalina. Lehce ventil zavřete. Postupně pedál spojky pouštějte. Počkejte několik vteřin a pak celý proces nejméně 15krát zopakujte. Obvod je odvzdušněný, když ve vycházející kapalině není žádný vzduch.

Pokud se odvzdušňovací ventil nachází na CSC, pak po přiložení sběrné nádobky opakovaně zatlačte nebo vytáhněte klip tak, abyste potrubí uvolnili. Vytáhněte potrubí asi o 5 mm. Abyste vzduch z oběhu dostali ven, sešlápněte pomalu pedál spojky a držte jej sešlápnutý, dokud bude kapalina proudit přes odvzdušňovací ventil. To opakujte asi dvacetkrát. Poté potrubí zatlačte asi o 5 mm. Klip zatlačte nebo vytáhněte a uveďte jej zase do původní polohy. Z odvzdušňovacího potrubí sejměte sběrnou nádobku a zavřete víčko odvzdušňovacího ventilu.

Doporučení: Při montáži nové sady spojky vždy vyměňte CSC.

Materiál připravila firma Valeo.

www.valeoservice.com
 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!