Správná montáž brzdových kotoučů

8 januára 2012, 0:00

Problém drnčení brzd – komfort a jistotu destiček může být trvale zajištěna jen v případě, že budou dodrženy všechny montážní podmínky.

Nepřípustné obvodové vlivy vedou k nerovnoměrnému „běhu kotoučů“, které způsobují vymletí brzdového kotouče a následného drnčení brzd při brzdění. Firma APM Automotive pro Vás zpracovala 8 rad, aby brzdové destičky vždy bezchybně fungovaly a nedocházelo k jejich nerovnoměrnému opotřebení a následného drnčení při brzdění.

Typ 1: Kolo/Pneumatika
– Bezchybné vyvážení.
– Žádné házení nahoru nebo do stran.
– Ráfky musejí byt v pořádku a vystředěný běh.
– Utahovat jen předepsaným utahovacím momentem.

Typ 2: Brzdový třmen
– Dobrý technický stav.
– Prachovky nesmějí byt poškozeny.
– Bezchybný chod pístku.
– Bezchybná funkčnost vodících elementů – vodící pouzdro, vodicí čepy, vodící dráha.
– Nové brzdové destičky musejí být ve třmenu dobře pohyblivé.

Typ 3: Brzdové destičky
– Zvolte příslušné obložení podle typu vozu a roku výroby.
– U nového obložení se vyvarujte násilnému brždění během prvních 200 km.

Typ 4: Brzdové kotouče
– Měnit jen osově, vždy ze stejného balení.
– Protikorozní ochranu odstraňovat vhodným čističem.
– Plocha příruby musí být vždy perfektně čistá a bez poškození.
– U vnitřně chlazených kotoučů sledovat směr otáčení, neodstraňovat svěrky.
– Přesně vycentrovat a utáhnout předepsaným utahovacím momentem ve správném pořadí.
– Dbát na předpis výrobců vozidel – většinou přes kříž, zkušenosti z praxe – často ve dvou stupních ve směru otáčení hodinových ručiček. Při výměně kotoučů namontovat také nové brzdové destičky.
– Při problémech s vozem proměřit pomocí měřících hodinek rzivost kotouče.
– Měřit vždy cca 1cm od vnějšího okraje kotouče na třecí ploše.
– Při zvýšené házivosti kotouče do stran – je-li brzdový kotouč stupňovitě přemístit a znovu proměřit do strany.

Typ 5: Náboj kola
– Dosedací plochu náboje kola, vždy očistit sadou pro čištění nábojů kol.
– Na dosedací plochu nenanášet nevhodné mazací pasty (např. měděnou pastu).
– Na dosedací ploše nesmí být před montáží kotouče, rez nebo jiné nečistoty.
– Přírubová plocha nesmí být zkřivená nebo poškozená.
– Přírubovou plochu proměřit na rovnost a vystředěný běh. UPOZORNĚNÍ! Nepřípustná házivost náboje kola přenáší tuto rzivost až dvojnásobně na kotouč! Vždy dodržet utahovací moment a utahovat ve správném pořadí (stejnosměrně přes kříž).

Typ 6: Zavěšení kol
– Silentbloky nesmějí být měkké – vytlučené, event. nahradit tvrdším provedením.
– Stabilizátor – pryžové pouzdro nesmí být měkké – vytlučené. Bezchybná funkce tlumiče.
– Nastavení přední osy musí splňovat hodnoty předepsané výrobcem vozidla.

Typ 7: Ložisko
– Prověřte opotřebení nebo poškození ložiska.
– Nastavte ložisko dle předpisu výrobce a zajistěte jej.

Typ 8: Přenos řízení
– Prověřit opotřebení řízení.
– Spojovací hlavice tyče nesmí být vytlučená.
– Tlumič řízení musí vždy bezchybně fungovat.

Materiál připravila firma APM Automotive.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!