Potřebují vozy na LPG speciální motorový olej?

21 septembra 2020, 14:20

Dnešní motory pracují při vysokých teplotách a vysokých provozních tlacích. To podporuje oxidaci oleje a negativně ovlivňuje jejich molekulární strukturu, což vede k nárůstu tření, nečistot a usazenin v motoru. Faktorem, který tyto jevy zesiluje, může být pohon na plyn (zejména při neoriginální instalaci). Musíme tedy používat speciální oleje pro motory na LPG, když má plyn mírně odlišné vlastnosti než benzín?

Auto na LPG

Majitelé vozidel si instalují plynový pohon především kvůli úsporám. Za posledních několik desetiletí učinily instalace LPG, stejně jako samotné motory, obrovský technologický skok. Instalace páté generace umožňují vstřikování plynu v kapalné fázi do sacího potrubí, což vyžaduje provrtání potrubí a montáž plynových vstřikovačů. Jedna řídící jednotka ovládá vstřikování benzínu, druhá ovládá vstřikování plynu. Plynové instalace jsou více „integrovány“ do motoru a jeho standardního způsobu dodávky paliva. Ve správně nainstalovaném a nastaveném systému tohoto typu nedochází ke ztrátě výkonu ani ke zvýšení spotřeby paliva.

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které je třeba zvážit v souvislosti s plynovým zařízením, je teplota spalování. V případě benzínu je nižší než u motoru poháněného plynem. Plyn potřebuje ke spalování více vzduchu – u benzínu je to přibližně 14,9 kg vzduchu na 1 litr paliva, v případě LPG je to přibližně 15,7 kg. Kromě toho plyn hoří pomaleji než benzín. Vyšší teplota ve spalovací komoře (a po delší dobu) vede ke zvýšení teploty celého motoru, což má přímý vliv na jeho životnost. V důsledku vysokých teplot se mohou na pístech vytvářet usazeniny, které brání přenosu tepla a píst se může přehřát a poškodit.

Čím vyšší je teplota, tím rychleji ztrácí motorový olej své vlastnosti (zrychlená oxidace). Oxidace oleje zhoršuje mazací parametry a čerpatelnost oleje. Tento proces zahušťuje olej, zvyšuje jeho kyselost a vytváří úsady, které se ukládají na součástech motoru. Posledně jmenovaný jev napomáhá nitraci oleje. Je to nežádoucí stav, který ukazuje na nasycení oleje sloučeninami oxidu dusíku. Jejich reakce s uhlovodíky v motorovém oleji způsobuje tvorbu organických dusičnanů. To má destruktivní účinek na působení aditiv v oleji, které se postupně vylučují.

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím motorový olej je síra obsažená v palivu. Plyn, který se spaluje ve spalovací komoře, se přenáší jako kyselé sloučeniny do klikové skříně a tím i do oleje. To přináší okyselení oleje, které může způsobit korozi mechanických částí motoru, zejména pouzder z neželezných kovů, změnu viskozity, čerpatelnosti oleje a tvorbu usazenin. Měli bychom proto použít speciální oleje pro motory vybavené LPG?

V dnešních motorech obecně používáme pouze syntetické nebo polosyntetické oleje. Pokud se jedná o originální, vysoce kvalitní olej, který splňuje kvalitativní a viskózní třídu doporučenou výrobcem, není nutné kvůli instalaci LPG tento olej vyměňovat za nějaký speciální. Čemu bychom však měli věnovat větší pozornost, je častější výměna oleje. Díky svým fyzikálně-chemickým vlastnostem (např. obsah síry) plyn urychluje okyselení a oxidaci oleje, což ovlivňuje jeho viskozitu a schopnost absorbovat nečistoty. Tyto jevy nejsou z hlediska motoru přínosné, a proto bychom chtěli jako olejoví specialisté upozornit na to, že by se takový olej měl měnit častěji, minimálně o 30 % – vysvětluje Andrzej Husiatyński z firmy Total.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!