SKF: Zabraňte “potkání” motoru

8 júla 2013, 15:15

Tento bulletin popisuje velmi drahé chyby, které se mohou projevit u montáže nového systému rozvodů u motoru Renault 1.2 16V. Sada rozvodů SKF VKMC 06002 obsahuje i vodní pumpu – protože je vodní pumpa součástí systému rozvodů, je důležité vyměnit kompletní systém, abyste předešli poruchám.

Na tomto motoru 1.2 16V musíte při výměně součástí systému rozvodů postupovat opatrně, protože u totoho motoru často dojde k jeho “potkání”. To znamená, že při poruše rozvodového řemene se válce srazí s ventily. Při pravidelné kontrole systému rozvodů vždy postupujte podle servisního manuálu výrobce.

U tohoto motoru Renault doporučuje vyměnit systém rozvodů každých 120.000 km nebo po pěti letech, bez ohledu na ujetou vzdálenost.

Montážní postup pro sadu VKMC 06002
Nejprve si vozidlo řádně připravte – motor bezpečně podepřený, chladící systém vypuštěný, pravé kolo a zavěšení motoru demontované.

1. Demontujte celý plochý systém. Poznámka: Renault říká, že při opravách systému rozvodů musíte vyměnit všechny ploché vícedrážkové řemeny a jejich napínací a vodící kladky.

2. Demontujte řemenici klikového hřídele.

3. Nastavte rozvody a dbejte přitom na vyrovnání všech značek. Potom zajistěte setrvačník pomocí nástroje Renault č. Mot. 1054.

4. Sundejte kryty rozvodů a povolte napínák. Potom sundejte rozvodový řemen a vodní pumpu. Ujistěte se, že je montážní plocha pro vodní pumpu čistá a namontujte novou pumpu VKPC 86810. Utáhněte ji momentem určeným výrobcem vozidla.

5. Nožičky napínáku VKM 16002 musí být správně umístěné na bloku motoru.

6. Nasaďte rozvodový řemen a dejte pozor, aby byly značky na řemeni vyrovnané se značkami na řemenicích. Potom můžete z napínáku vyndat zajišťovací kolíček. Otáčejte napínákem proti směru hodinových ručiček, dokud není jeho rafička v poloze jako na obrázku, a pak napínák utáhněte na 24 Nm.

7. Otočte 6x klikovým hřídelem ve směru hodinových ručiček. Znovu nastavte rozvody a zajistěte je kolíčkem.

8. Přidržujte si seřizovač imbusovým klíčem a přitom povolte matici napínáku.

9. Otáčejte napínákem, dokud není rafička v pozici jako na obrázku, a pak napínák utáhněte na 24 Nm.

Pozor: Pokud se napínák dotýká hlavy válců, musíte celý postup opakovat.

10. Namontujte zbývající součástky v opačném pořadí než při demontáži. Pro klikovou řemenici použijte nový šroub a utáhněte jej na 40 Nm + 70 stupňů. Poznámka: nestartujte motor bez nasazeného vícedrážkového plochého řemene – poškodili byste tím řemenici klikového hřídele.

11. Namontujte nový systém pro plochý řemen.

12. Naplňte chladící systém směsí schválenou výrobcem vozidla a odvzdušněte jej podle návodu výrobce vozidla. Zkontrolujte, zda kapalina nikde neuniká.

Zabijte dvě mouchy jednou ranou
Vodní pumpa a rozvody mají téměř stejný interval výměny, takže je všechny vyměňte za nové s SKF sadou rozvodů s vodní pumpou.
– Zabraňte poruchám motoru a reklamacím zákazníků
– Ušetřete peníze svým zákazníkům
– Ušetřete peníze při nakupování dílů a hledání správných součástek
– Vodní pumpy SKF splňují nebo přesahují požadavky na OE díly, čímž zajišťují optimální spotřebu paliva a účinnost chlazení
– Sada SKF VKMC 06002 obsahuje i návod k montáži konkrétně pro uváděný motor

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!