Vadný expanzní ventil (TXV): Dopad na výkon klima okruhu a životnost kompresoru

23 apríla 2021, 15:31

Možné problémy TXV rychle znemožňují požadovanou regulaci průtoku chladiva v klima okruhu a mění jeho provozní parametry mimo správné hodnoty. Z tohoto důvodu je výkon okruhu nestálý a nemůže správně ochladit vzduch v kabině. Díky poruchám TXV je vystaven i klima kompresor nadměrnému provoznímu zatížení, nedostatečnému mazání, což vede k vážnému poškození.

V každém klima okruhu je TXV z výroby přednastaven tak, aby udržoval správný stav skupenství na výstupu výparníku a tím zajišťoval nejoptimálnější provoz systému. Kromě primární funkce měření a regulace průtoku chladiva v klima okruhu má TXV také význam pro fungování klima kompresoru. Nesprávná nebo opožděná funkce ventilu nebo nesprávné měření spolu s ucpáním ventilu v otevřené nebo uzavřené poloze, patří k nejčastějším poruchám funkce TXV.

Tento problém nastává, když primární ovládací (výkonový) prvek ventilu je mimo správné nastavení snímání a následné reakce. Porucha může vést k nedostatečnému nebo nadměrnému toku chladiva do výparníku, což ani v jednom případě není dobré pro systém. Když se uvolní příliš málo chladiva, účinnost výměny tepla ve výparníku se významně snižuje, protože se využívá pouze jeho malá část. Navíc to způsobuje nedostatečný výkon systému a vystavuje kompresor velkému zatížení, možnému přehřátí a rychlejšímu opotřebení ( méně chladiva znamená méně přenášeného oleje k mazání vnitřních částí). Na druhé straně velké množství chladiva může vést k neovladatelnému výkonu systému. Existuje vysoké riziko, že chladivo bude opouštět výparník v kapalném stavu, což může vést k závažným poruchám kompresoru tzv. vytlučení.

Před výměnou TXV v případě námrazy vytvořené na výparníku, se ujistěte, zda není vzduchový filtr v kabině znečištěný / ucpaný popř. zda v systému není nedostatek chladiva, neuniká netěsnosti anebo není v systému vlhkost.

Závažné selhání klima kompresoru > selhání. Zhoršené mazání způsobené přehřátím, zředění oleje nebo nadměrná tvorba nečistot, to vše lze spojit s vadným TXV.

Zaseknutý ventil

Nejčastěji má tato závada příčinu v nečistotách a úlomcích uvnitř klima okruhu, které vznikli nevhodným použitím přísad, opotřebeným vysoušečem nebo úlomky, které vznikly po zadření kompresoru a nebyly odstraněný proplachem (nesprávný / nedostatečný).

V závislosti na poloze, ve které je ventil zaseknutý, může vést k několika výsledkům. Plně uzavřený nebo ucpaný ventil povede k omezenému průtoku chladiva. Kromě snížené účinnosti, nedostatečného mazání, mírného nebo žádného chlazení se také drasticky zvýší tlak na vysokotlaké straně systému a způsobí přehřátí / zadření AC kompresoru. Některá moderní vozidla, která mají snímače tlaku hned za kompresorem, jej chrání před zadřením a ve správný čas jej vypne. V jednodušších systémech nebo u kompresorů spirálových či s pevným zdvihem může zaseknutý ventil vést k vážným poruchám kompresoru. Jiným případem je, když je ventil zaseknutý, ale částečně otevřený.

To znamená, že v TXV nedojde k dostatečnému poklesu tlaku; servisní port nízké strany tak bude vykazovat příliš vysoký tlak. Tento typ poruchy s největší pravděpodobností nevyvolá žádnou změnu stavu chladiva, čímž se ztratí tepelná účinnost (zředění oleje) a potenciálně námrazu na sacím potrubí. V tomto případě bude jako první symptom zaznamenán špatný výkon systému, nicméně při ingnorování problému se nakonec kompresor pravděpodobně zadře kvůli přehřátí a vytlučení, protože chladivo neposkytuje dostatečný chladící výkon.

Nečistoty a úlomky uvnitř TXV. Znečištěný systém, špatné přísady, opotřebovaný vysoušeč, úlomky po zadření klima kompresoru, nesprávný proplach – to vše může vést k ucpání ventilu.

Mnohým závažným poruchám kompresoru se můžete vyhnout, když během odstraňování problémů systému se zaměříte na TXV. Při poruše klima kompresoru, kdy je nutná jeho výměna, věnujte zvláštní pozornost i ventilu.

Podívejte se, co doporučují specialisté na klima systém:

  • Před řešením problémů se seznamte s fungováním systému a vyhledejte potenciální problémy s TXV. Existuje mnoho druhů systémů a symptomy se mohou lišit v závislosti na typu kompresoru, počtu a typu tlakových senzorů a typu ovládání systému.
  • Proveďte rozšířenou diagnostiku klima systému. Odstraňování problémů skrz provozní tlaky systému pomocí tlakoměrů může odhalit nejčastější problémy s expanzním ventilem.
  • Zjištění změny skupenství na výstupu z výparníku vám pomůže zjistit, zda TXV / systém funguje optimálně. Změřte výstupní teplotu výparníku a skutečný tlak na nízkotlaké větvi. Propojte tlak nízkotlaké větve s teplotou nasycení chladiva pomocí tabulky P-T pro daný typ chladiva. Odečtením těchto dvou teplot se načte skutečná hodnota změny.
  • Spolu s dalšími součástmi okruh vyměňte vždy TXV při výměně klima kompresoru. TXV je součást s relativně malými náklady, která vás může zachránit před závažnými poruchami. Pokud je systém silně kontaminován po poruše kompresoru způsobené zadřením / přehřátím, tak ventil vždy vyměňte.
  • Nezapomeňte před montáží nového klima kompresoru a výměnou TXV propláchnout klima okruh. Ujistěte se, aby v systému nezůstaly žádné nečistoty, vlhkost nebo zbytky proplachovacího prostředku. Vyměňte i kondenzátor s mikrotrubičkami, protože ho není možné propláchnout.
  • Tlaková zkouška na bázi dusíku a vyvakuování je povinné před naplněním systému, protože pomáhá eliminovat vlhkost v okruhu.

Hybridní a elektrická vozidla TXV

Mnoho nových typů vozidel, které používají pokročilé systémy HVAC založené na řešení pomocí tepelných čerpadel s několika elektricky poháněnými ventily, které řídí provoz celého systému v různých režimech. Pro dosažení co nejjemněji vyladěné účinnosti systému je TXV poháněn elektrickým signálem a je navržen se speciální bránou ve tvaru písmene V, která umožňuje plynulou regulaci průtoku od 0 do 100 %.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!