Ford Kuga – Výmena rozvodového remeňa

28 júna 2021, 15:26

Pravidelná výmena rozvodového remeňa je nevyhnutným úkonom, ktorý sa vykonáva z toho dôvodu, aby nedošlo k jeho zlyhaniu, a tým vážnemu poškodeniu motora. Intervaly výmeny sa však v priebehu rokov značne predĺžili vďaka zdokonaleniu materiálov remeňa a konštrukcii systému. V dôsledku toho by táto rutinná výmena mala byť považovaná za kompletný servis rozvodového remeňového systému, nielen za výmenu samotného rozvodového remeňa.

V tomto článku sa zaoberáme vozidlom Ford Kuga z roku 2011, ktoré je vybavené dvojlitrovým vznetovým motorom common rail, čo je motor skonštruovaný koncernom PSA a používaný v rade modelov Ford, Peugeot a Citroen (Obr. 1). Existuje tiež 2,2-litrový variant tohto motora, používaný množstvom ďalších výrobcov vozidiel, ktorý má niekoľko spoločných rysov s vyobrazenou jednotkou.

motor PSA pre Ford, Peugeot a Citroen
Obr. 1

Interval výmeny rozvodového remeňa pri tomto modeli Ford Kuga je v závislosti od prevádzkových podmienok každých 200 000 km alebo 120 mesiacov, podľa toho, čo nastane skôr. Tento interval je však potrebné považovať za maximálny možný a za kľúčový dôvod, prečo je nutné celý systém pohonu remeňa skontrolovať a v prípade potreby vymeniť.

Pred zahájením výmeny rozvodového remeňa je nutné presne dodržať postupy opravy stanovené výrobcom vozidla. Motor by mal mať teplotu okolitého prostredia a predom je nutné nachystať si kompletné špeciálne náradie.

Postup výmeny rozvodového remeňa

Keď máte vozidlo pristavené v dielni, zapíšte si najprv kód rádia. Potom otvorte kapotu a odpojte akumulátor. Keď je vozidlo zdvihnuté, odoberte spodný kryt motora a vypusťte kvapalinu z chladiča.

Poznámka: Je dôležité, aby sa vybral štartér, kvôli inštalácii nástroja pre blokovanie zotrvačníka a rozvodového kolíka. Pri tomto modeli je to obzvlášť náročné, pretože na demontáž štartéra je tu málo miesta.

Najprv odstráňte trubku medzichladiča, ktorá vedie pod motorom. Potom, aby ste si uľahčili prácu, odpojte hlavný káblový zväzok od alternátora a poznamenajte si, kadiaľ je zväzok vedený pre neskoršiu jednoduchú montáž. Tým získate dostatočný priestor na odskrutkovanie štartéra a jeho následné natočenie pod uhlom, ktorý umožňuje štartér odpojiť a následne ho vybrať.

Spusťte vozidlo a vyberte expanznú nádržku, aby ste získali prístup k uchyteniu motora a k hornému krytu rozvodového remeňa. Podoprite motor a vyberte držiak motora a horný kryt rozvodového remeňa. Demontujte pravé predné koleso a plastové podbehy , aby ste získali prístup a mohli vybrať pomocný hnací remeň a napinák.

Pomaly otáčajte kľukovým hriadeľom v smere hodinových ručičiek, kým sa reťazové koleso vačkového hriadeľa nedostane do polohy štyroch hodín. Vložte kolík na nastavenie rozvodov vačkového a kľukového hriadeľa a potom nástroj na zaistenie zotrvačníka. Uistite sa, že je úplne zasunutý do zotrvačníka (Obr. 2).

zaistenie rozvodov
Obr. 2

Keď je motor zaistený, vyskrutkujte skrutku upevňujúcu remenicu kľukového hriadeľa. Vyberte TVD remenicu a skontrolujte, či nedošlo k stvrdnutiu gumových súčastí v dôsledku starnutia, ktoré môže viesť k jej poruche (Obr. 3).

poškodená remenica kľukového hriadeľa
Obr. 3

Potom odoberte magnetický krúžok snímača kľukového hriadeľa (obr. 4).

magnetický krúžok snímača kľukového hriadeľa
Obr. 4

Poznámka: tento diel je veľmi citlivý na akékoľvek čistenie alebo manipuláciu a môže sa poškodiť, čo môže viesť k nesprávnemu signálu snímača. To má za následok poruchu riadenia motora v spojitosti s poruchou signálu snímača kľukového hriadeľa, ktorá je zaznamenaná chybným kódom P0336. Odporúča sa, aby sa táto súčiastka, ktorá je súčasťou sady remenice TVD, menila pri každej demontáži, aby sa ušetril čas a predišlo prípadným problémom.

Príklad poškodenia magnetického krúžku zisteného pomocou magnetickej testovacej karty

Potom odoberte snímač kľukového hriadeľa a spodný kryt rozvodového remeňa, uvoľnite napinák remeňa a remeň vyberte. Následne demontujte napinák, vodiacu kladku a vodné čerpadlo.

Po demontáži všetkých súčastí systému pohonu motora remeňa skontrolujte, či na nich nie sú skryté vady, ktoré treba pred opätovnou montážou odstrániť. Potrebovali sme nasledujúce diely (pri tejto oprave): 62 937460 sada rozvodového remeňa; 62 93 8898 vodné čerpadlo (33 10 1663 sada s vodným čerpadlom); 50 940323 pomocný remeň; 62 93 9390 napinák pomocného remeňa; 62 10 6476 sada remenice TVD a 30 91 9402 chladiaca kvapalina G12+.

Potom, ako sa uistíte, že sú všetky styčné plochy čisté, namontujte vodné čerpadlo a následne vodiacu a napínaciu kladku rozvodového remeňa. Nakoniec namontujte rozvodový remeň. Pri montáži rozvodového remeňa – najprv vycentrujte kľúč v drážke remenice kľukového hriadeľa a potom remeň nasaďte v smere hodinových ručičiek, začínajúc remenicou vačkového hriadeľa. Pomocou imbusového kľúča nastavte napinák proti smeru hodinových ručičiek, kým nebude ukazovateľ na svojom mieste (Obr. 5), potom utiahnite maticu napináku.

nastavenie napináku
Obr. 5

Dočasne nasaďte pôvodnú remenicu TVD a potom ju zaskrutkujte a utiahnite. Vyberte rozvodové čapy a zaisťovací nástroj zotrvačníka a pomaly štyrikrát otočte kľukovým hriadeľom v smere hodinových ručičiek. Pred opätovnou kontrolou napináka znovu nasaďte rozvodové kolíky a zaisťovací nástroj. Ak sú všetky rozvodové čapy v jednej rovine a napinák je správne nastavený, vyberte remenicu TVD a znovu nasaďte spodný kryt rozvodového remeňa a snímač kľukového hriadeľa. Namontujte nový magnetický krúžok a sadu remenice TVD a utiahnite novú skrutku na uťahovací moment požadovaný výrobcom.

Vyberte rozvodové kolíky a zaisťovací nástroj zotrvačníka a potom namontujte nový pomocný remeň a napinák. Pred doplnením motora čerstvou chladiacou kvapalinou namontujte všetky ostatné súčasti v opačnom poradí. Znovu pripojte akumulátor; nastavte hodiny, rádio a „jednodotykové“ sťahovanie okien. Naštartujte motor a uistite sa, že beží správne. Ďalej skontrolujte, či nedochádza k úniku kvapaliny a vymažte prípadné chybové kódy zaznamenané v niektorej z elektronických jednotiek. Nakoniec vozidlo vyskúšajte na ceste.

SWAGSpoľahnite sa na testované náhradné diely spoločnosti SWAG, ktoré zodpovedajú originálnemu vybaveniu. Celý sortiment náhradných dielov rozvodového remeňa nájdete na adrese: partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka SWAG je súčasťou skupiny bilstein, ktorá zastrešuje niekoľko ďalších silných značiek. Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese: www.bilsteingroup.com a www.swag.de.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!