Správny a bezpečný servis hybridných vozidiel

8 júla 2021, 13:34

Elektrické a hybridné vozidlá vstúpili do automobilového sveta nadobro. Servis klimatizácie pre takéto vozidlá má osobitné požiadavky.

Elektrické a hybridné vozidlá

Servisy musia zabezpečiť, aby oleje používané v kompresoroch, zvyčajne oleje POE alebo špeciálne oleje PAG, neviedli elektrický prúd. To sa dá zabezpečiť len vtedy, ak sa oleje starostlivo chránia pred vlhkosťou (skladovanie a aplikácia) a dopĺňa sa správny typ oleja. Akákoľvek krížová kontaminácia môže viesť k tvorbe kyseliny v systéme klimatizácie. Kyselina môže mimochodom spôsobiť elektrické zlyhanie kompresora, čo vedie k nákladným opravám.

Norma SAE 2843 stanovuje maximálnu úroveň krížovej kontaminácie 0,1 % celkového množstva oleja, čo zaručuje, že olej nie je vodivý a chráni mechanikov pred úrazom elektrickým prúdom pri vysokom napätí. Maximálna krížová kontaminácia pri 150 ml oleja vloženého do kompresora vozidla je 0,15 ml. Z týchto dôvodov je profesionálne preplachovanie absolútnou nevyhnutnosťou. To platí nielen pre systém prívodu oleja, ale aj pre všetky servisné hadice a prípojky.

Technológia WAECO pre hybridné vozidlá je rovnako účinná ako vysokotlakové čističe. V servisnej stanici je nainštalovaná ďalšia oplachovacia nádrž, v ktorej sa vytvára podtlak. Chladivo, ktoré sa používa na čistenie vnútorných súčastí jednotky, sa niekoľkokrát pretlačí cez celý systém pod vysokým tlakom v rôznych smeroch. To umožňuje čistenie servisných hadíc, magnetických ventilov a potrubí v súlade s normou SAE J 2099 (potvrdené spoločnosťou ILK Dresden).

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!