Výmena spojky na Audi A4 s motorom 2.0 TDi

24 septembra 2021, 15:16

Výrobcovia vozidiel tradične konfigurujú motory a prevodovky v rámci podvozku tak, že ich montujú priečne do vozov s pohonom predných kolies a pozdĺžne do vozov s pohonom zadných kolies. Ako správne vymeniť spojku na vozidle Audi A4 vám poradia technici spoločnosti Blue Print.

Značka Audi však už niekoľko rokov a v množstve svojich modelov s pohonom predných kolies využíva pozdĺžnu montáž motora a prevodovky s použitím medzinápravovej Výmena spojky na Audi A4prevodovky. Toto usporiadanie sa používa tiež vo variantoch s pohonom všetkých kolies „Quattro“, ktoré sú súčasťou väčšiny modelových radov.

Model uvedený v tomto článku je A4 Avant B7 2.0 TDi z roku 2008 vybavený šesťstupňovou prevodovkou 01X s pohonom predných kolies. V autoservise bol nahlásený problém, že vo vozidle je za studena cítiť chvenie spojky a z oblasti prevodovky vychádza chrastivý zvuk. To si vyžiadalo demontáž prevodovky a kontrolu spojky a zotrvačníka, aby bolo možné poruchu plne diagnostikovať a odstrániť.

Po pristavení vozidla do servisu bola otvorená kapota a odobratý kryt motora. Po vypnutí zapaľovania bol odpojený akumulátor.

ProTip: Ak už budete manipulovať s priestorom, kde sa nachádza akumulátor a poistková skrinka, je vhodné skontrolovať vývod na vypúšťanie vody. V tomto modeli sa veľmi často stáva, že je vývod upchatý nečistotami. Ak je upchatý, priestor na batériu sa naplní vodou, čo môže viesť k množstvu elektrických problémov!

Potom bolo vozidlo zdvihnuté do pracovnej výšky, aby bol umožnený prístup k všetkým ostatným dielom, ktoré bolo nutné spod vozidla odstrániť. Následne sa demontoval spodný kryt motora a prevodovky spolu s držiakom (poznámka: tým sa ochráni pred poškodením pri demontáži prevodovky).

Všetky skrutky prevodovej skrine okrem dvoch (držia štartér) boli nájdené, uvoľnené a zaistené podľa potreby. V tomto okamihu je dôležité si poznamenať odkiaľ ktorá skrutka pochádza, pretože skrutky sa líšia veľkosťou a dĺžkou.

ProTip: Upozorňujeme, že motor a prevodovka použité v tomto aute sa používajú v množstve ďalších konfigurácií v rámci skupiny VAG. To znamená, že veľa ďalších montážnych otvorov nie je použitých.

Potom sa odstránil tepelný štít (nad pravou polosou) a poznačila sa pôvodná poloha každej polosi. Následne sa odskrutkovali všetky skrutky, ktoré ich pripevňujú k prírube. Po ich označení sa uložili nabok. (Obr. 1)

Výmena spojky na Audi A4 2

Na pravej strane prevodovky je umiestnený spínač spätného svetla. Kabeláž sa rozpojila a potom zaistila. Nad týmto spínačom sa nachádza jeden koniec tiahla voliča prevodovky. Zaisťovacia skrutka sa odstránila a položila bokom. (Obr. 2)

Výmena spojky na Audi A4 3

Vľavo sa nachádza spojkový valec a druhý koniec tiahla voliča prevodovky. Hydraulická hadica sa prichytila k pomocnému valcu, aby sa zabránilo strate kvapaliny. Potom sa hadica odpojila od pomocného valca a na konci uzavrela, aby sa obmedzilo vnikaniu nečistôt. Potom sa odskrutkovala a odobrala poistná matica voliča prevodovky. (Obr. 3)

Výmena spojky na Audi A4 4

Následne sa prevodovka podoprela a odskrutkovali sa všetky upevňovacie skrutky priečnika prevodovky, pretože aj tento diel vyžadoval demontáž.

ProTip: To je možné dosiahnuť znížením výfuku. Buď sa odskrutkuje od zvodov alebo sa odstráni záves výfuku (umiestnený uprostred výfuku), aby vznikol dostatočný priestor medzi výfukom a podlahou vozu. (Obr. 4)

Výmena spojky na Audi A4 5

Keď sa prevodovka mierne spustila, uvoľnila sa tyč voliča prevodovky. Pred úplnou demontážou prevodovky je dôležité skontrolovať, či sú odstránené všetky upevňovacie skrutky a či sú voľné všetky elektrické káble a trubky. Keď bolo všetko skontrolované a uvoľnené, bola prevodovka vybratá z vozidla.

Po vyňatí prevodovky sa zaistil zotrvačník, aby sa motor nemohol otáčať. Pôvodná samonastavovacia spojka a dvojhmotový zotrvačník boli po najazdení 225.000 km odskrutkované a demontované za účelom kontroly. Najprv sa skontroloval zotrvačník, na ktorého trecom povrchu bolo zistené určité zmodranie. To bolo spôsobené nadmerným teplom, ktoré vznikalo v dôsledku opotrebovanej spojky. Preto bola na zotrvačníku vykonaná záťažová skúška, ktorá však následne neprešla limitom 2,9 mm.

Potom sa pozornosť zamerala na vypínací mechanizmus. Z vypínacej páky sa demontovalo spojkové ložisko. To bolo používaním a vekom vysušené a hlučné.

Po kontrole všetkých častí spojkového mechanizmu sme došli k záveru, že je potrebné vymeniť spojkovú sadu a zotrvačník. Ako náhrada pôvodnej samonastaviteľnej spojky bola vybraná spojková sada Blue Print SMARTFIT Solution ADV1830146.

Poznámka k výrobku: Výhodou tejto sady je, že nemá citlivý nastavovací mechanizmus, čo znamená, že nevyžaduje žiadne počiatočné nastavenie pomocou špeciálneho nástroja. Sada SMARTFIT tiež  nahrádza obe možné spojkové sady, ktoré mohli byť pôvodne namontované na toto vozidlo, čo uľahčuje servisu prácu.

Pred montážou nových dielov boli všetky styčné plochy na zadnej časti motora a skrine prevodovky vyčistené, zbavené mastnoty, nečistôt a starých trecích vlákien z prechádzajúcej spojky. Spolu s novou spojkou bol na motor namontovaný nový dvojhmotový zotrvačník ADV183508 pomocou upevňovacích skrutiek ADV183315. Potom sa všetky skrutky rovnomerne a postupne dotiahli doporučeným uťahovacím momentom a následne sa všetky súčasti zaistili a správne nastavili. (Obr. 5)

Výmena spojky na Audi A4 6

Pred opätovnou montážou prevodovky na motor sa nové spojkové ložisko zmontovalo s vypínacou pákou a potom sa pre uľahčenie ovládania osadilo predom premazanými skrutkami. (Obr. 6)

Po výmene všetkých spojkových súčastí sa motor podoprel prídavným zdvihákom prevodovky. Všetky lanká, trubky a tiahlo voliča prevodovky sa zaistili, aby sa pri spätnej montáži prevodovky neznečistili. Potom sa prevodovka znovu namontovala na motor. Nasledovalo opätovné upevnenie všetkých dielov v hornej časti prevodovky, potom priečnika (na podporu jej hmotnosti) a potom bolo možné odstrániť podpery. Všetky ostatné logo Blue Printdiely, ktoré boli pri demontáži prevodovky odstránené, boli znovu namontované a všetky skrutky a upevňovacie prvky boli riadne dotiahnuté. Vozidlo sa opatrne spustilo a znovu sa pripojila batéria. Následne sa doplnila nádržka brzdovej/spojkovej kvapaliny čerstvou kvapalinou, odvzdušnil sa hlavný valec a resetovali sa hodiny a ovládanie okien. Pred odovzdaním späť majiteľovi sa vozidlo podrobilo testovacej jazde, aby sa skontrolovala funkčnosť spojky. Tá preukázala, že porucha spojky je už odstránená.

Spoľahnite sa na testované náhradné diely v kvalite zodpovedajúcej OE od spoločnosti Blue Print. Celý sortiment dielov spojok nájdete na adrese: partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka Blue Print je súčasťou skupiny bilstein, ktorá zastrešuje niekoľko ďalších silných značiek. Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!