Ako zdvihnúť vozidlo Tesla na zdviháku pri servisnej prehliadke?

14 februára 2022, 14:56

Elektromobily sa od konvenčných vozidiel líšia svojím pohonom a tiež svojou konštrukciou. Ich servis preto vyžaduje špecifický prístup. V nasledujúcom článku vám ukážeme postup pri zdvíhaní vozidiel Tesla Model 3, S a V s pomocou špeciálnych podložiek.

Pri vyššie uvedených modeloch Tesla treba pri servisných prácach, ktoré vyžadujú použitie zdviháka, zdvíhať vozidlo určeným spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu vysokonapäťovej batérie umiestnenej pod vozidlom.

sady adaptérů febi 173025

Všetky zmienené modely Tesla majú špeciálne oporné body, ktoré vyžadujú použitie špeciálnej sady adaptérov, napríklad febi s označením 173025. Adaptéry je nutné vložiť do určených otvorov pred zdvihnutím vozidla. Adaptéry umožňujú bezpečné a efektívne zdvihnutie vozidla pomocou hydraulického alebo ručného zdviháka.

Upozornenie: Nikdy nezdvíhajte vozidlo s pripojeným káblom nabíjačky, ani keď nabíjanie neprebieha. Tiež nevykonávajte práce s nesprávne zdvihnutým vozidlom.

Pred zahájením prác skontrolujte, či je vozidlo vybavené vzduchovým odpružením, ktoré automaticky samo vyrovnáva svetlú výšku (aj pri vypnutom napájaní).

Pred zdvihnutím vozidla tento systém vypnite aktiváciou Režimu zdvíhania (Jack Mode). Ak nie je vzduchové odpruženie vypnuté, môže sa vozidlo pokúsiť o automatické vyrovnávanie výšky, čo môže viesť k poškodeniu vozidla.

Postup zvedání Modelu S a Modelu X pomocí zvedáku

Postup zdvíhania Modelu S a Modelu X pomocou zdviháka:

1. Umiestnite vozidlo uprostred medzi stĺpy zdviháka.
2. Aby ste predišli poškodeniu pri zdvíhaní vozidla, aktivujte Režim zdvíhania (Jack Mode) a vypnite samovyrovnávacie vzduchové odpruženie.

Odpruženie nastavte pomocou dotykovej obrazovky podľa nasledujúcich pokynov:
• Klepnite na Controls > Suspension.
• Stlačte brzdový pedál a klepnutím na Very High maximalizujte výšku odpruženia.
• Automatické vyrovnávanie môžete vypnúť klepnutím na Controls > Service > Jack Mode.

3. Keď zapnete Režim zdvíhania, rozsvieti sa na prístrojovej doske kontrolka a zobrazí sa správa, že je aktívne odpruženie deaktivované. Ak chcete tento režim opäť vypnúť, znovu sa dotknite ikony Režim zdvíhania. Režim zdvíhania sa deaktivuje automaticky, keď vozidlo prekročí rýchlosť 7 km/h (4,5 mph).
4. Uzavrite výklopné dvere (len Model X).
5. (Obr. 1) Na vozidle vyhľadajte oporné body (označené žltou farbou). Odstráňte prípadné nečistoty a vložte adaptéry 173025 (označené zelenou farbou). Umiestnite ramená zdviháka pod adaptéry tak, aby nedošlo k poškodeniu vysokonapäťovej oblasti batérie (označenej červenou farbou).
6. Skontrolujte a nastavte výšku a polohu podložiek na ramenách zdviháka. Musia byť správne umiestnené.
7. S pomocou ďalšej osoby začnite zdvíhať vozidlo za neustálej kontroly, že sú podložky ramena zdviháka aj naďalej v správnej polohe.

Postup zvedání Modelu 3 pomocí zvedáku

Postup zdvíhania Modelu 3 pomocou zdviháka:

1. Umiestnite vozidlo uprostred medzi stĺpy zdviháka.
2. (Obr. 2) Na vozidle vyhľadajte oporné body (označené žltou farbou). Odstráňte prípadné nečistoty a vložte adaptéry 173025 (označené zelenou farbou). Umiestnite ramená zdviháka pod adaptéry tak, aby nedošlo k poškodeniu oblasti vysokonapäťovej batérie (označenej červenou farbou).
3. Skontrolujte a nastavte výšku a polohu podložiek na ramenách zdviháka. Musia byť správne umiestnené.
4. S pomocou ďalšej osoby začnite zdvíhať vozidlo za neustálej kontroly, že sú podložky ramena zdviháka aj naďalej v správnej polohe.

Spoľahnite sa na náhradné diely febi v kvalite zodpovedajúcej OE. Kompletný sortiment dielov spoločnosti bilstein group a viac technických informácií  nájdete v online katalógu na adrese: www.partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka febi je súčasťou skupiny bilstein, ktorá zastrešuje niekoľko ďalších silných značiek. Viac informácii je k dispozícii na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!