Ovládanie odvetrávania kľukovej skrine

27 júna 2022, 14:28

Odvetrávanie kľukovej skrine (anglicky Positive Crankcase Ventilation – PCV) je systém určený na reguláciu tlaku vnútri motora a na odstraňovanie škodlivých výparov vznikajúcich v spaľovacom motore. Zabraňuje prenikaniu týchto škodlivých výparov do atmosféry.

Systém odvetrávania kľukovej skrine využíva podtlak vytvorený v sacom potrubí k nasávaniu výparov z kľukovej skrine do sacieho potrubia. Oddelené kvapky oleja sa vracajú do olejovej vane a plyny vyčistené od oleja putujú do sacieho systému. Odtiaľ sa spolu so zmesou paliva a vzduchu dostanú do spaľovacej komory, kde sa spália.

Ovládanie odvetrania kľukovej skrine

Spaľovací proces v motore má rovnako za následok prítomnosť plynov v kľukovej skrini. Časť výfukových plynov sa dostáva do kľukovej skrine cez piesty a piestne krúžky. Tomuto javu sa nevyhne žiadny spaľovací motor. Množstvo plynu vstupujúceho do kľukovej skrine závisí od množstva faktorov, ako je tlak vo valcoch, tesnosť piestov a piestnych krúžkov a stupeň opotrebovania súčastí motora. Výfukové plyny unikajúce do kľukovej skrine obsahujú produkty opotrebovania súčastí motora, olej, plyny a vzduch. Zloženie sa líši v závislosti od typu paliva, konštrukcie motora, otáčok a zaťaženia motora a servisnej histórie pohonnej jednotky.

Plyny, ktoré sa dostanú do kľukovej skrine, sa obvykle skladajú z uhľovodíkov (HC), oxidu uhoľnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), oxidov dusíka (NOx), vodnej pary a stopového množstva síranov a aldehydov. Približne v polovici životnosti motora tvoria uhľovodíky asi 3 % z celkového množstva plynov v kľukovej skrini. Vzhľadom na tolerancie piestnych krúžkov však môže podiel uhľovodíkov dosahovať až 20 %.

Ak sa tieto plyny nekontrolujú, môžu znečistiť motorový olej a spôsobiť tvorbu usadenín. Zvýšený tlak v kľukovej skrini naviac môže poškodiť tesnenie a viesť k úniku oleja. Okrem toho sa môžu objaviť problémy so štartovaním motora, plynulým chodom a nebezpečnými emisiami.

Príklad ventilu na odvetranie kľukovej skrine

Systém odvetrávania kľukovej skrine sa nachádza v každom automobile. Používajú sa rôzne riešenia, ale každý systém sa skladá z niekoľkých základných súčastí, medzi ktoré patria gumové hadice a spojky, odlučovač oleja a odvzdušňovací ventil. Tieto súčasti môžu byť namontované mimo alebo vnútri motora.

Najčastejšími poruchami systému odvetrávania kľukovej skrine sú prasknutá gumová membrána ventilu a upchaté alebo prasknuté gumové hadice a potrubie. To vedie k zvýšenej spotrebe a spaľovaniu oleja, strate výkonu, nesprávnemu zapaľovaniu a vysokému množstvu karbónových usadenín. Prvými príznakmi blížiacej sa poruchy systému odvetrávania kľukovej skrine sú piskľavý zvuk vychádzajúci zo sacieho systému, modrastá farba výfukových plynov, vysoká spotreba oleja a husté biele alebo žlté usadeniny pod olejovým viečkom.

Príklad krytu hlavy motora s odvzdušňovacím ventilom

Mnoho z týchto príznakov však môže ostať nepovšimnutých alebo nesprávne diagnostikovaných v dôsledku chybného určenia príčiny problémov. Nižšie sú uvedené niektoré bežné riešenia problémov s odvetrávaním kľukovej skrine:

Land Rover Freelander TD4 a Range Rover TD6

Únik motorového oleja – obvykle cez trubicu odmerky oleja. Príčinou je zvýšený tlak v kľukovej skrini, ktorý vytláča olej. Ďalšími príznakmi môžu byť strata výkonu motora (motor sa nevytáča), čierna alebo modrá farba výfukových plynov a nadmerná spotreba paliva.

Tieto problémy sú spôsobené upchatým filtrom odvzdušnenia kľukovej skrine, ktorý je umiestnený v zostave spätného ventilu namontovanej na kryte hlavy motora. V takom prípade treba vymeniť upchatý filter a celú zostavu spätného ventilu, odstrániť nečistoty po úniku oleja a skontrolovať funkčnosť motora.

Rôzne modely Volkswagen, Audi, Seat a Škoda s motorom 1.8 alebo 2.0 FSi/TFSi

Počas chodu motora je v kľukovej skrini udržiavaná konštantná úroveň podtlaku. Motor je vybavený odvzdušňovacím ventilom, ktorý je namontovaný na veku hlavy motora a je priamo spojený so sacím potrubím. Plyny sa oddeľujú v dvoch fázach. Najprv odlučovač umiestnený v telese olejového filtra oddelí väčšinu oleja od výfukových plynov. Druhý odlučovač na kryte hlavy motora potom odstraňuje zvyšné olejové pary a plyny.

Jednotky s turbodúchadlom majú sofistikovanejšie systémy regulácie tlaku. Na kryte hlavy motora je namontovaný dvojstupňový regulačný ventil tlaku. Keď je v sacom potrubí podtlak, plyny a pary sa dostávajú do sacieho potrubia. Na druhej strane sa pri preplňovaní tlakom uzavrie jednosmerný ventil v odvzdušňovacej zostave a plyny sú odvádzané do krytu hlavy. Znečistenie však časom začne brániť prúdeniu vzduchu a gumová membrána v odlučovači oleja sa môže oddeliť alebo prasknúť. Okrem toho spoje medzi gumovými hadicami stvrdnú a nezaistia dostatočné tesnenie.

Príznaky chybného odlučovača oleja alebo poškodených hadíc sú:

  • nerovnomerný chod
  • šklbanie motora pri nízkych otáčkach
  • pískanie motora při nízkych otáčkach
  • zvýšená spotreba oleja

Rôzne modely BMW vybavené motorom N20

Pri skorších motoroch BMW bol systém odvetrávania kľukovej skrine umiestnený na vonkajšej strane motora. Pri motore N20 a množstve ďalších motorov je však ventil odvetrávania kľukovej skrine umiestnený v hornej časti krytu hlavy motora.

Plyny a pary prechádzajú otvorom na sacej strane do pružných odlučovačov umiestnených v kryte hlavy. Olej obsiahnutý v plynoch sa oddeľuje pomocou odlučovačov s klapkami a potom prúdi pozdĺž stien k jednosmernému ventilu a následne do hlavy motora. Plyny a pary obsahujúce olej sa potom dostávajú do systému satia vzduchu.

Najčastejšou poruchou systému odvetrávania kľukovej skrine je prasknutie gumovej membrány ventilu. Kryt hlavy motora môže vplyvom neustálych teplotných zmien a vibrácií prasknúť alebo stratiť svoju tesnosť. Potrubie odlučovača oleja sa môže upchať znečisteným olejom a usadeninami.

Spoľahnite sa na náhradné diely febi v kvalite zodpovedajúcej OE. Kompletný sortiment dielov spoločnosti bilstein group a viac technických informácií nájdete v online katalógu na adrese: www.partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka febi je súčasťou skupiny bilstein, ktorá zastrešuje niekoľko ďalších silných značiek. Viac informácii je k dispozícii na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!