Kontrola klimatizace v zimě: Sdílení osvědčených postupů

20 decembra 2022, 11:35

Plně funkční systém klimatizace je důležitý pro pohodlí i bezpečnost. Když se ochladí, udržuje teplotu v kabině a zabraňuje zamlžení oken. Funkčnost systému se může zhoršit nedostatkem pravidelných kontrol a správné údržby.

Kromě standardních kontrol vozidla pro zimní období doporučujeme mechanikům ujistit se, že i systém klimatizace je v dobrém stavu. Přestože v zimě neochlazuje kabinu, tak systém dokáže účinně odmlžovat okna, což je důležité pro bezpečnou jízdu. Kromě toho musí být systém vždy funkční v moderních hybridních a elektrických automobilech, aby byla zajištěna jejich ovladatelnost, protože usnadňuje správnou funkci pohonu vozidla, akumulátoru a řídicí elektroniky. U tradičních modelů automobilů se spalovacím motorem se může systém klimatizace automaticky vypnout kvůli nižším venkovním teplotám (kompresor se často nespustí při teplotách nižších než 3 stupně Celsia). Udržování v provozuschopném stavu je však zásadní pro jeho dlouhou životnost a pomáhá se vyhnout nákladným poruchám, ke kterým může dojít.

Dozvíte se o základních aspektech funkčnosti klima okruhu a kontrolních bodech, které je třeba zahrnout do pravidelné kontroly systému zejména v zimě.

Bezpečný výhled přes nezamlžená okna je jedním z důležitých aspektů systému klimatizace v provozuschopném stavu

Zajistěte správné mazání

Správné mazání celého klimatizačního okruhu je důležité jak pro životnost kompresoru, tak i pro celý systém klimatizace. Dokud chladivo proudí okruhem, pak je kompresor řádně mazán.

Konkrétně se doporučuje pravidelně i během chladnějších období spouštět klima systém vybavený kompresorem s elektromagnetickou spojkou. Kromě mazání mechanických částí kompresoru je průtok směsi chladiva a oleje zásadní pro účinné utěsnění klima okruhu zejména hřídele kompresoru. Dlouhá doba nečinnost systému může poškodit těsnění. Když nedojde k promazání kompresoru, může pryž na povrchu hřídele vyschnout a po opětovném spuštění klimatizačního systému může začít prosakovat. Čím déle je systém neaktivní, tím je větší pravděpodobnost, že hřídelová ucpávka vyschne, což způsobí vážné netěsnosti, které mohou způsobit vážné poruchy systému.

Značné netěsnosti kompresoru v důsledku zhoršeného těsnění hřídele.

Mazání je důležité také u bezspojkových kompresorů, zejména těch s proměnným zdvihovým objemem a ovládané ventily MCV nebo ECV. Většina těchto kompresorů běží neustále, takže špatné plnění systému zhorší cirkulaci maziva. Nepromazaní kompresoru neustále běžícího může v nejhorším případě vést k poškození – zadření a vyhoření s vysokou pravděpodobností i dalším vážným poruchám jako je prasklý nebo přetržený klínový řemen.

Dlouhodobá nečinnost klima okruhu může mít za následek netěsnosti hřídele kompresoru. Stopy oleje na spojce a mastná čisticí plsť jasně ukazují na poškozené těsnění hřídele.

Odstraňte netěsnosti

Úniky chladiva jsou primárním důvodem selhání systému.

Drobné úniky je však obtížné zjistit zejména v chladnějších obdobích, kdy systém není provozován na maximální výkon. Ale jak již bylo napsáno výše, velké úniky vedou k zásadním selhání mazání. Navíc nízká hladina chladiva ovlivňuje výkon systému, což může být problém i v zimě, především u systémů vybavených kompresorem s pevným zdvihem. Špatné podmínky uvnitř okruhu a okolní prostředí s nízkou teplotou mohou způsobit, že chladivo v kapalném stavu pronikne do kompresoru a poškodí ho. V jakékoliv konstrukci systému mohou dlouhodobě neopravené netěsnosti vést k nevratným, zásadním poruchám v důsledku pronikání vlhkosti dovnitřku okruhu – od těsnění přes vnitřní povrch až po úplné poškození maziva.

Je dobrým zvykem pravidelně kontrolovat těsnost systému. Olejové skvrny na povrchu částí klima okruhu mohou upozorňovat na netěsnosti, takže kdykoli je vozidlo v dílně za účelem pravidelného servisu nebo opravy, měli by mechanici okruh vizuálně prohlédnout: spoje, kompresor, potrubí vystavené tření a vysokým teplotám (zejména vysokotlaká strana) a vždy povrch kondenzátoru. Zbytky oleje přitahují prach, díky čemuž jsou snadno rozpoznatelné. Nejprůkaznějším je samozřejmě použití UV barvivo nebo kontrola tlaku.

Ztrátám chladiva může docházet také z netěsných servisních portů. Pryžové těsnění ventilů Schrader je často náchylné k poruchám v důsledku nesprávného servisního vybavení, nekvalitních servisních spojek, dlouhodobé nečinnosti systému nebo nedostatečného naplnění. Náklady na výměnu ventilu jsou minimální, ale mohou chránit systém před závažnějšími poruchami.

Podezření na jakýkoli únik v okruhu vyžaduje okamžitou opravu a dokončení celého servisního postupu klima okruhu bez ohledu na sezónu. Kromě odsání a naplnění chladivem by měl vždy proběhnout důkladný test těsnosti na bázi dusíku a vakuování přizpůsobené objemu systému a okolní teplotě.

Zaolejovaný povrch přitahující prach na připojeních kondenzátoru – viditelná známka netěsnosti spojky.

Pravidelně kontrolujte kondenzátor

Kondenzátor je jednou z nejzranitelnějších částí klima okruhu, a proto je velmi důležitý pro optimální provoz systému. Často může být zcela odkrytý, a především v zimě náchylný k netěsnostem kvůli korozi vyvolané solí ze silnic, vlhkosti a prachu. Jakékoli známky koroze nebo netěsnosti na povrchu kondenzátoru musí být považovány za vážné ohrožení účinnosti a provozu systému. Navíc i částečné znečištění nebo poškození povrchu ovlivní jeho funkci natolik, že může dojít k přetlaku, resp. přetížení kompresoru.

Proto při každém servisním zásahu doporučujeme důkladnou vizuální kontrolu. Zvláštní pozornost věnujte spodní části kondenzátoru, kde jsou trubky a lamely vystaveny náročnějším podmínkám. Vyměňte kondenzátor s jakoukoli známkou netěsnosti nebo chybějícími/poškozenými lamelami. Při nutnosti montáže nového kondenzátoru je vhodné zvolit kvalitní náhradní díl s antikorozním nátěrem např. kondenzátor Nissens, který je standardně dodáván s antikorozní ochranou.

Vizuální kontrola kondenzátoru je povinným kontrolním bodem zejména při servisu vozidla v zimním období.
Tento systém může vypadat těsně; správná funkce kondenzátoru však byla narušena stavem povrchu.
Několik externích testů ústavu prokázalo, že že kondenzátory s antikorozním povlakem vydrží až osmkrát déle než ty bez povlaku

Kontrola proudění vzduchu

Proudění vzduchu okolo okruhu je dalším důležitým aspektem pro správné fungování autoklimatizace, což vyžaduje kontrolu bez ohledu na roční období. Kromě povrchu kondenzátoru je dalším zásadním kontrolním bodem správná činnost klima ventilátoru a odstranění prachu a nečistot z jeho krytu.

Další oblastí systému klimatizace, která ovlivňuje výkon systému a vyžaduje pozornost v zimě, je nasávání vzduchu do kabiny přes filtry. Jejich poruchu, která může způsobit vážné problémy, můžeme zaznamenat při zapnutém topení. Ucpané vzduchové filtry nebo potrubí či zhoršená funkce kabinového ventilátoru mohou také vystavit kompresor klimatizace kritickým podmínkám, protože nedostatek proudění vzduchu může zásadně ovlivnit změnu stavu chladiva ve výparníku.

Ucpané proudění vzduchu v boxu vzduchového filtru a kabinového ventilátor zhoršuje funkčnost klima systému.

Další potenciální problém je případně ucpané potrubí pro odvod vlhkosti z HVAC boxu. Kondenzace je přirozeným důsledkem teplotních rozdílů vzduchu kolem výparníku, proto musí být kapalina odvedena ven z vozidla, což umožňuje odtokové potrubí. Pokud bude jakékoliv omezení zhorší jeho funkci, bude se v boxu hromadit kondenzát, čímž vlhkost rychle způsobí korozi výparníku nebo vnitřního ventilátoru či jeho motoru. Kromě toho může způsobit růst bakterií a plísní na plastových částech, které mohou být zdrojem zdravotních rizik a zápachu.

Nadměrná tvorba vlhkosti v HVAC boxu vedla ke korozi na motoru ventilátoru. Vedlejší účinek ucpaného odtokového potrubí.

Důrazně se doporučuje pravidelná kontrola krytu a jeho potrubí a výměna kabinového vzduchového filtru, a to i v chladnějších obdobích. Proudění vzduchu může být rychle ovlivněno listím a rostlinnými zbytky, které jsou typické pro podzimní období. Při kontrole HVAC boxu je vhodné zkontrolovat i stav kabinového ventilátoru. Veškerá kontrola by měla eliminovat možná omezení proudění vzduchu kolem části okruhu. Vnitřní (kabinový) ventilátor by měl být vyměněn, pokud jsou na rotoru zpozorována vážná mechanická poškození.

Vnitřní ventilátor je zařízení ovládané proudem, proto je velmi citlivé na poruchy v elektrické síti vozidla. Nerovnoměrný provoz vnitřního ventilátoru, nedostatečná odezva při některých rychlostech ventilace nebo režimech klima systému, opotřebení nebo vyhoření kotvy elektromotoru jsou typické problémy ohrožující provoz vnitřního ventilátoru.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!