Těsnění a hlava válců při opravě motoru Mercedes-Benz OM 906

29 júna 2016, 12:07

Po určité době provozu nebo v důsledku poškození může docházet ke značnému zhoršení stavu motoru, následkem čehož je nutné provést opravu. K tomu, aby byla obnovena funkčnost motoru, která je předpokládána výrobcem, jsou potřebné obsáhlé technické znalosti.


 
Například je nutné provádět před každým pracovním úkonem pečlivou kontrolu těsnicích ploch motorového bloku a hlavy válců. Optimální stav těsnicích ploch je často možný obnovit pouze jejich přesným mechanickým opracováním. Tento postup lze provádět pouze ve specializovaném odborném provozu, který je vybaven odpovídajícím strojovým parkem a technologickými znalostmi. 

Konstrukční uspořádání ventilového rozvodu, jehož ovládání je realizováno v hlavě válců a motorovém bloku, vyžaduje, aby odebrání materiálu při strojním opracování těsnicích ploch bylo vyrovnáno použitím těsnění hlavy válců s odpovídajícími odstupňovanými zvětšenými tloušťkami. Standardní těsnění (tloušťka: 1,2 mm; Elring 082.734) není pro tento účel vhodné. To může mít za následek příliš rychlé opotřebení a poškození. Společnost Elring vyvinula těsnění hlavy válců pro trvale udržitelné, ekologické postupy oprav motoru. Tloušťka těsnění je zvětšená o 0,3 mm. Toto těsnění vyrovnává úbytek materiálu.
 
Důležité: Bezpodmínečně nutná je kontrola součástí motoru, které byly tímto opatřením spočívajícím ve změně těsnění ovlivněny (např. ovlivnění vstřikovací trysky příliš velkým přesahem atd.).
 
Pro odbornou opravu těsnicí vazby hlavy válců používejte:
   – vždy nové šrouby hlavy válců 060.190
   – utahovací momenty a úhly utažení, pořadí utažení jsou u obou těsnění hlavy válců identické
 
Elring výslovně upozorňuje na to, že nepřebírá žádnou záruku za technicky správné provedení opravy motoru. Za to je zodpovědná osoba provádějící odborný servis. Vždy je nutné dodržovat údaje obsažené v montážním návodu a v dokumentaci výrobce.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!