Montáž a demontáž kompaktného ložiska FAG (RIU)

8 augusta 2019, 11:15

Spôsob montáže a demontáže náboja kolesa sa môže líšiť v závislosti na značke opravovaného vozidla. Odporúčame preto vždy meniť ložiská FAG RIU v odbornom servise. Aj keď v nasledujúcom článku prinášame na základe informácií firmy Schaeffler postup výmeny, vždy sa riaďte pokynmi výrobcu vozidla!

Krok 1: Demontujte náboj kola podle pokynů výrobce vozidla.

Krok 2: Vyčistěte těhlici a nechte ji zakrytou čistým hadříkem, dokud náboj znovu nenamontujete.

Montáž a demontáž kompaktního ložiska FAG (RIU) 1

Krok 3: Odstraňte pojistný kroužek vhodným nářadím (např. šroubovákem).

Demontáž ložiska FAG

Krok 4: Pomocí vhodného nářadí (např. úderníku) vyražte z náboje vnitřní a vnější ložisko.

Montáž a demontáž kompaktního ložiska FAG (RIU) 3

Krok 5: Vyjměte obě ložiska spolu s těsnicími kroužky.

Montáž a demontáž kompaktního ložiska FAG (RIU) 4

Krok 6: Vytlačte oba kroužky pomocí lisu.

Montáž a demontáž kompaktního ložiska FAG (RIU) 5

Pozor: Náboj musí ležet pod lisem kolmo! Překroucením náboje během vytlačování může dojít k jeho poškození!

Krok 7: Vyčistěte náboj a úplně odstraňte starý tuk.

Montáž a demontáž kompaktního ložiska FAG (RIU) 6

Důležité: Před instalací nového kompaktního ložiska musí být náboj očištěn od zbytků mastnoty, úplně vysušen a pečlivě zkontrolován, zda není poškozen.

Krok 8: Odstraňte přepravní pojistný kroužek (podle šipky) z nového ložiska FAG RIU (pokud se zde nachází).

Montáž a demontáž kompaktního ložiska FAG (RIU) 7

Důležité: Poloviny ložisek jsou předem smontovány a naplněny tukem. Nesmí se rozebírat ani odstraňovat těsnění (O-kroužek).

Krok 9: Správně nastavte vnitřní kompaktní opravné ložisko.

Montáž a demontáž kompaktního ložiska FAG (RIU) 8

Důležité: Věnujte pozornost správnému uložení! Kompaktní opravné ložisko má označené strany. Nápis „Inboard“ (vnitřní strana) by měl být nahoře!

Krok 10: Nasaďte dodaný montážní kroužek – max. tlak 60 KN.

Montáž a demontáž kompaktního ložiska FAG (RIU) 9

Důležité: Ocelový středový váleček (šipka) vložte mezi lis a montážní kroužek. Nemontujte ložisko pomocí kladiva!

Montáž a demontáž kompaktního ložiska FAG (RIU) 10

Důležité: Po nalisování ložiska zkontrolujte polohu O-kroužku (šipka).

Montáž a demontáž kompaktního ložiska FAG (RIU) 11

Krok 11: Správně nastavte vnější kompaktní opravné ložisko.

Montáž a demontáž kompaktního ložiska FAG (RIU) 12

Důležité: Věnujte pozornost správnému uložení! Kompaktní opravné ložisko má označené strany. Značka „Outboard“ (vnější strana) by měla být nahoře! Zkontrolujte polohu těsnicího kroužku (šipka).

Krok 12: Nasaďte dodaný montážní kroužek – max. tlak 60 KN.

Důležité: Ocelový středový váleček (šipka) vložte mezi lis a montážní kroužek. Nemontujte ložisko pomocí kladiva!

Montáž a demontáž kompaktního ložiska FAG (RIU) 13

Krok 13: Plastovým klínem založte pojistný kroužek.

Montáž a demontáž kompaktního ložiska FAG (RIU) 14

Důležité: Pojistný kroužek zacvakne se slyšitelným kliknutím. Teprve nyní jsou obě poloviny ložiska vzájemně spojeny.

Montáž a demontáž kompaktního ložiska FAG (RIU) 15

Krok 14: Zkontrolujte správné umístění pojistného kroužku.

Montáž a demontáž kompaktního ložiska FAG (RIU) 16

Důležité: Po správné instalaci se kroužek zasune do drážky, ve které se může volně otáčet.

Krok 15: Nainstalujte náboj zpět, podle pokynů výrobce vozidla.

Důležité: Čep náboje musí být kompletně očištěný a namazaný montážním tukem.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!