Skupina MOL kupuje poľské čerpacie stanice

, 18 januára 2022, 12:11

Skupina MOL, LOTOS Group S.A. a PKN Orlen podpísali dohodu o predaji a prevzatí poľských čerpacích staníc. Skupina MOL sa stane vlastníkom 417 čerpacích staníc v Poľsku a stane sa tak tretím najväčším maloobchodným predajcom na poľskom trhu s palivami.

Dlhodobá dohoda medzi týmito subjektmi zabezpečuje dodávky motorových palív do siete získanej v Poľsku. Dohody sú v súlade s aktualizovanou dlhodobou stratégiou Skupiny MOL „SHAPE TOMORROW“ 2030+.

Síť čerpacích stanic skipiny MOL

Touto akvizíciou vstupuje Skupina MOL so svojím segmentom Služieb zákazníkom v poradí do desiatej krajiny. Počet čerpacích staníc v jej portfóliu dosiahne 2390 zo súčasných 1943, prevádzkovaných pod 5 rôznymi značkami. Aktuálne podlieha schváleniu protimonopolného úradu aj prevzatie ďalších 120 čerpacích staníc OMV Slovinsko a 95 nových čerpacích staníc na Slovensku a v Maďarsku.

„Pre spoločnosť MOL je táto transakcia významným krokom na ceste strategickej transformácie, ktorú sme spustili v roku 2016 a v minulom roku sme ju urýchlili aktualizáciou. Akvizícia aktív ACG v Azerbajdžane, výstavba nového závodu na výrobu polyolov v Maďarsku a náš vstup do Poľska sú dôležitými míľnikmi na ceste k dosiahnutiu našich cieľov. Po dlhých rokovaniach sme dosiahli obojstranne výhodnú dohodu. Touto akvizíciou získame prístup do najväčšej ekonomiky v strednej a východnej Európe, ako aj možnosť osloviť našimi výrobkami a službami takmer 40 miliónov potenciálnych zákazníkov. Maďari a Poliaci majú rovnaké historické skúsenosti, naším spoločným cieľom je garantovať bezpečné dodávky energie pre región strednej a východnej Európy a verím, že touto dohodou sa ešte viac posilní energetický koridor sever – juh,“ uviedol Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL.

„Toto je prelomový moment pre poľský palivový priemysel. Chystáme sa dokončiť akvizíciu skupiny LOTOS. Táto transakcia má byť prínosom pre celú poľskú ekonomiku, obe zúčastnené spoločnosti, ich zákazníkov, zamestnancov a akcionárov. Od spustenia procesu sme zdôrazňovali, že prioritou je získať ďalšie výhody z opatrení spojených s fúziou, a práve to sa nám podarilo. V oblasti maloobchodu sme s maďarským partnerom vyjednali dohodu o výmene aktív, ktorá priamo posunie naše plány geografickej expanzie posilnením maloobchodného reťazca na Slovensku, ale aj vstupom na úplne nový trh v Maďarsku,“ dodal Daniel Obajtek, predseda predstavenstva PKN ORLEN.

Spoločnosť MOL ešte viac diverzifikuje svoju regionálnu pôsobnosť a rozšíri svoj trh v najväčšej ekonomike regiónu strednej a východnej Európy. Nadobudnutý súbor aktív poskytne základ pre budúci rast v krajine, kde mala spoločnosť MOL doteraz obmedzené zastúpenie. Poľsko má silné hospodárske vyhliadky a vysokú mieru motorizácie s obrovským trhovým potenciálom v regióne s 23 miliónmi ton ročnej spotreby motorových palív a očakávaním 1-2 % rastu v strednodobom horizonte. Poľská sieť ponúka obzvlášť silnú pozíciu na trhu medzi diaľničnými čerpacími stanicami a ďalšie možnosti organického rastu, ako aj významný potenciál na rozšírenie predaja nepalivového tovaru.

„Pred necelým rokom sme predstavili stratégiu MOL 2030+, s cieľom rozšíriť do roku 2025 sieť čerpacích staníc v strednej a východnej Európe na 2200. Dokončením tejto transakcie tento cieľ dokonca prekročíme a v našom portfóliu Služieb zákazníkom privítame aj Poľsko. V tomto bode sa ale nezastavíme, pretože sme presvedčení, že na ceste energetickej transformácie majú služby zákazníkom veľký potenciál. Naším cieľom je obsluhovať čoraz väčší počet zákazníkov a poskytovať riešenia mobility v súlade s meniacimi sa spotrebiteľskými zvyklosťami spolu s najkvalitnejšími službami a tovarom. Skvelá sieť spoločnosti Lotos bude na to výbornou základňou,“ povedal Péter Ratatics, viceprezident pre Služby zákazníkom Skupiny MOL.

Po konečnom schválení akvizície poľských aktív by MOL predal 185 čerpacích staníc zo svojho portfólia – 144 v Maďarsku a 41 na Slovensku – spoločnosti PKN Orlen za 259 miliónov USD.

Dohoda je podmienená tým, že PKN Orlen dostane zelenú od Európskej komisie na uzavretie fúzie so spoločnosťou Lotos.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!