Jsou neznačkové servisy opravdu horší a dražší? Aneb o reportáži v Autosalonu ještě jednou

11 marca 2013, 21:24

Minulý týden jsme Vám přinesli článek o reportáži v pořadu Autosalon. Zaznamenali jsme na něj velké ohlasy, a proto se k němu opět vracíme. Dnes pro Vás máme komentáře osobností aftermarketu, distributorů a sdružení.

Článek naleznete zde – http://www.motofocus.cz/novinky/3299,jsou-neznackove-servisy-opravdu-horsi-a-drazsi-aneb-o-reportazi-v-autosalonu a byl doplněn o cenové srovnání firmy Inter Cars. U některých firem byly doplněny značky dílů.

My jsme ještě požádali některé osobnosti aftermarketu, firmy a sdružení SAČR a SISA o komentář nebo krátké vyjádření. Jednotlivé vyjádření naleznete níže.

Bohužel jsme od sdružení SISA doposud žádné vyjádření nedostali. Nevíme ani, zda na reportáž chtějí nebo nechtějí reagovat. Mrzí nás, že sdružení, které dle nás má chránit zájmy aftermarketu a mělo by k této situaci nejvíce co říci, se nám a Vám čtenářům oficiálně nevyjádřilo.

Martin Hroš, BMConsulting, nezávislý konzultant v oblasti automotive
Reakce na Autosalon na Prima Family z 23.2.1013 – Tlak výrobců na motoristickou veřejnost v zájmu změny mínění o autorizovaných servisech se v poslední době stupňuje, což je vzhledem k poklesu práce a stárnutí vozového parku pochopitelné. Pokud si k tomu vyberou reklamu, pak i standardní. Každý vidí, kdo si tuto informaci zaplatil, že je to reklamní, jednostranné sdělení a může tak s touto informací správně naložit. Ale pokud dojde k tomu, že tyto informace, jednostranné, značně zkratkovité a velmi tendenční zazní jako doporučení v „nezávislém“ televizním pořadu a tváří se navíc jako seriózní reportáž až průzkum možností pro koncového zákazníka-řidiče, je to, podle mého názoru, zcela nepřijatelné!

Mluvím o neuvěřitelně tendenční, zkreslující a okatě „prodané“ reportáži o srovnání neznačkového a autorizovaného servisu v Autosalonu odvysílaném na Primě Family 23.2.2013.Celá tato část pořadu by, podle mne, podle zákona měla být označena jako komerční prezentace. A i tak by bylo použito srovnávací reklamy způsobem, který je podle mne již za hranicí zákona. Nelze srovnávat takto jednostranně a bez vyjádření obou stran. Předkládat jakési tabulky vytvořené televizním grafikem, z jedné strany podložené velmi spornou fakturou autorizovaného servisu Škoda a z druhé strany zcela bez udání zdroje, jako důkaz výhodnosti či nevýhodnosti je nepřijatelné! Navíc zcela zavádějící zkratka nezávislý servis – čínské díly – nelegální kopie – smrt v plamenech! Perla, za kterou by se nemusel stydět ani Goebbels. Proč nezávislý servis nedostal možnost nabídnout jakoukoliv službu? Proč nedostal možnost provést opravu a vyfakturovat ji? Když už chci něco srovnávat…  A plagiáty originálních dílů Škoda? To je přeci hlavně problém Škodovky a její sítě! Vždyť kam si lidé chodí pro originální díly a služby? Do neautorizovaných servisů? Asi ne!

Tam si chodí pro levnější práci, která na trhu rozhodně ve většině případů nepřesahuje 500 Kč za hodinu včetně DPH. Takže v tabulce zmíněná částka, i když nemohu vyloučit, že nějaký jednotlivý nezávislý servis by takto účtoval, je pro mne, zvlášť bez udání zdroje informací, fiktivní!

Do neautorizovaného servisu si lidé chodí pro levnější, ale stále kvalitní díly. V mnoha případech naprosto shodné s díly originálními, ALE zabalenými a prodávanými pod značkou výrobce. Nebo pro díly srovnatelné kvality, které jsou ještě levnější, ale přesto dostatečně kvalitní a v případě brzd dokonce podléhající Evropským certifikacím, jako ECE 90. Takové díly pochází ve většině případů od národních distributorů a ti je nakupují výhradně od výrobců! Takže narazit na plagiát originálního dílu Škoda je v nezávislém servisu mnohem méně pravděpodobné, protože tam tento díl málokdo poptává. V posledních letech jsem četl o několika požárech Peugeotů 307 a několika luxusních vozů, tuším, že Lamborghini, z důvodů chyby při vývoji a výrobě v automobilce. Ale ani jednou jsem neslyšel o Fabii, která by shořela při brzdění! Takže tato část „reportáže“ je spíš než „skrytou“ reklamou a zavádějícím paskvilem, šířením poplašné zprávy!

Ani se mi už nechce se pouštět do další polemiky a poukazovat na technické nesrovnalosti ve faktuře a další. Kdyby redaktoři a televize přiznali, že jde o reklamu a měli na čele napsáno: „to co říkám platí automobilka, podle toho to vnímejte“, bylo by to ještě pochopitelné, byť podle mne i tak za hranou zákona o reklamě, neřkuli dobrého vkusu.

Myslím, že by se k této reportáži měly ozvat organizace SAČR a SISA s oficiálním stanoviskem a zvážit i další právní kroky. Reportáž podle mne totiž značně poškodila postavení nezávislých účastníků trhu a má potenciál snížit jejich renomé a tržní hodnotu.

SAČR, Ing.Josef Lhoták – prezident SAČR            
Vážený pane Szotku, za zhruba 20 let činnosti Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) bylo zveřejněno nebo odvysíláno desítky materiálů, týkajících se problematiky autorizovaných i nezávislých autoservisů, resp. kvality jejich služeb, cenových relací, používání těch či oněch náhradních dílů apod. SAČR i já osobně jsem se k této záležitosti vyjádřil několikrát a to zcela jednoznačně. Velmi stručně mohu zopakovat to podstatné.

1. Je realitou, že v České republice (stejně jako v Evropě) existují autorizované autoservisy, které svoji činnost vykonávají mimo jiné na základě smlouvy s výrobci či importéry vozidel, a autoservisy nezávislé. Mnohé z nich jsou ale zapojeny (i smluvně) do některého autoservisního konceptu, takže v jejich případě se také jedná o určitý smluvní vztah. Rozlišení na „značkové“ a „neznačkové“ autoservisy, byť je zažité, není přesné, ani správné a navíc je poněkud zavádějící.

2. Je nesporné, že jak autorizované, tak nezávislé autoservisy, mají určitá specifika ve své činnosti, své přednosti a slabší stránky. Zásadně to ale nelze paušalizovat a už vůbec to není možné a priori spojovat s kvalitou jejich služeb. Pokud už budeme chtít uvedené autoservisy nějak rozlišovat, pak já je nerozlišuji na autorizované a nezávislé, nerozlišuji je ani na velké a malé,  ale chcete-li jen na „dobré“ a „méně dobré“ (diplomaticky uvedeno). Budiž jasně uvedeno, že kvalitní služby je schopen poskytovat jak autorizovaný, tak nezávislý autoservis, jak autoservis velký, tak ten malý. Nezávislé autoservisy zakládali často ti nejlepší odborníci, nezávislé autoservisy v mnoha případech vedou vynikající odborníci, pracují tam kvalitní a zodpovědní mechanici, kvalitní nezávislé autoservisy jsou dobře vybavené, mají požadované know-how a mnohdy bližší vztah ke svým zákazníkům. Autorizované autoservisy mají vesměs určitou úroveň založenou na laťce nastavené od výrobce nebo importéra, mají povinné technické vybavení, zajištěná odborná školení a jsou daleko více v hledáčku nejrůznějších kontrolních orgánů. Také některé ceny (např. dílů, servisních paketů apod.) v autorizovaných autoservisech se v posledních letech snížily.

3. Kvalita práce a celkové úrovně služeb autorizovaných i nezávislých autoservisů – to je lapidárně řečeno vždy v závislosti na konkrétních lidech, na jejich přístupu k práci i k zákazníkům, na elementárním pořádku, na smyslu pro odpovědnost a snad i trochu na určité stavovské/řemeslnické cti atd., a neodvíjí se od toho či onoho vývěsního štítu provozovny. O úspěšnosti či neúspěšnosti konkrétního autoservisu rozhoduje zákazník. Zákazníci už dnes většinou mají „své“ autoservisy, kde jsou spokojení a volí je bez ohledu na „značkovost“ nebo „neznačkovost“. Regionálně se o dobrých autoservisech ví. O prosperitě autoservisu a jeho budoucnosti rozhodují zákazníci, ne kupříkladu masmédia. Vím, že roli hrají i některé další aspekty, ale zákazník je klíčový.

4. Reagovat seriózně na zveřejněné nebo odvysílané materiály by SAČR mohl jen v případě, že by se mohl zúčastnit na přípravě takových akcí a měl k dispozici nesporné podklady pro nezpochybnitelnou analýzu. Je přitom jedno, zda se jedná o materiály ve prospěch nebo v neprospěch autorizovaných nebo nezávislých autoservisů. Případně by o takovém kroku musela rozhodnout správní rada SAČR, kde jsou zástupci obou uvedených kategorií autoservisů. Mimochodem nedomnívám se, že by reportáž Prima Family byla tak významná, že by mohla šmahem poškodit renomé kvalitních nezávislých autoservisů. Případnou tendenčnost nebo dokonce práci na objednávku ze strany masmédií ovšem ponechávám bez komentáře. Stejně jako osobní invektivy v komentáři, který MotoFocus.cz zveřejňuje.

Libor Fleischhans – IHR-TECHNIKA s.r.o. , FCD.eu
Pravda je někde uprostřed. Není to tak dávno, kdy z autorizovaného servisu vyháněli starší vozy s tím, že si mají raději zajít někam jinam – ke „garážistům“, že díly na tak staré auto už stejně nevedou a nyní „autorizovaní“ o takové zákazníky bojují touto okatě objednanou reklamou. Část zákazníků možná skutečně přejde, někdo z nich se třeba zase vrátí, záleží na nich a jak který servis kde vypadá, a jak se k zákazníkům chová. Odstrašující příklad je zde http://www.fcd.eu/story.aspx?id=3387, ale nejde házet všechny do jednoho pytle, kvalitu dělají jen lidi a ti někdy nemají svůj den.

Neautorizované servisy budou však plnit svůj účel i nadále, v Německu je toho současná situace důkazem, protože počet nezávislých tam naopak v posledních dvou letech skutečně rekordně roste. Že plagiáty nakonec každého, kdo je namontuje, poškodí, to víme už pár let všichni. Mimochodem právě na našem portálu FCD.eu kritizujeme již dlouho „levné plagiáty“ a mnohokrát dokládáme, jak se to může zle nevyplatit. Pokud si prohlédnete naše komentáře na FCD.eu, doporučujeme nakupovat náhradní díly, na kterých záleží z hlediska bezpečnosti, u značkových dodavatelů. Zde se mi zdá, že s tímto tématem přišla televize Prima jaksi „s křížkem po funuse“, protože většina nezávislých byla „levným dílem“ potrestána už v minulosti.

Na druhou stranu nejsou všichni dodavatelé dílů svatí. Nebyl jsem jistě jediným, který reklamoval proslulé značky „xxxxline“ náhradních dílů u jejich dodavatelů, přičemž jsem je varoval, že prodávají v této řadě skutečný nekvalitní a mnohdy nebezpečný šunt. Netýká se to jen jednoho, ale téměř všech dodavatelů ND. Někteří z nich jsou dnes již po konkurzu. Fotografií na FCD.eu najdete dost, stačí do vyhledávače na FCD.eu zadat slovo „plagiát“..

Abych se dotknul všech stran, měl bych podotknout, že nezávislé servisy někde skutečně vypadají tak, jak je ve spotu televize Prima vidět, a ne jinak je to mnohdy s jejich odborností a ne všichni nezávislí se dostatečně vzdělávají, přičemž zase nejde házet všechny do jednoho pytle. Ty, o kterých mluvím, nepřežijí a bude to jen dobře. Trh je volný a tak bych to nechal na lidech, mají přece oči a rozum a úsudek si udělají sami. Je to o servisu, jeho vybavení, pořádku, čistotě, odbornosti a zacházení se zákazníky a péči, s jakou se jim trvale věnují . Já sám si myslím, že v očích rozumných lidí je tato reklama spíše úsměvná, okatá a možná i kontraproduktivní, hlavně pro tu Primu a Autosalon s jejich „Experty“. Sám se na tento pořad už dlouho nedívám, nebo když, tak spíš jako na Silvestra.

Auto Kelly
Informace v reportáži Autosalon (sobota 23.2.2013, Prima Family, „Jak ušetřit na servisu“) jsou tendenční a nepřesné. Pro motoristu nejsou uvedeny objektivní informace pro orientaci na trhu autorizovaných a nezávislých servisů.  Servisní koncept nezávislých servisů Auto Kelly Autoservis nabízí svým zákazníkům kvalitní alternativu k autorizovaným autoservisům, bez jakéhokoli kompromisu v kvalitě dílů či úrovni poskytnutých služeb za optimální ceny. Sortiment Auto Kelly tvoří náhradní díly různých cenových úrovní od prověřených dodavatelů, v naší nabídce se proto nevyskytují žádné napodobeniny dílů.

Navíc, motoristé mají k dispozici výhodné akční nabídky dílů za snížené ceny a zákaznickou kartu Auto Kelly, která umožňuje slevu až 5% na náhradní díly z Auto Kelly a slevu 10% na práci v síti Auto Kelly Autoservis. Pro zákazníky společnosti Auto Kelly a naší servisní sítě Auto Kelly Autoservis vždy poskytujeme kvalitní služby a kvalitní produkty za výhodnou cenu.

APM Automotive
K samotné reportáži asi není co dodat – s většinou kolegů jsme ji viděli až po kliknutí na vámi poslaný odkaz a shodli jsme se, že něco tak tendenčního a lživého se opravdu jen tak nevidí – nezávislý servis, který si účtuje osm stovek za hodinu je holý nesmysl, stejně jako tvrzení, že všechny neoriginální díly jsou z Číny a v autě shoří.

Inter Cars
Na základě reportáže odvysílané v pořadu Autosalon, jsme vytvořili kalkulaci na výměnu předních brzdových komponentů u Škody Octavia I. generace a kalkulaci na výměnu P a Z tlumičů u Škody Fabia I.generace. V kalkulaci jsme použili vždy ND jejichž kvalita je srovnatelná s OE (výrobce ND uvádíme v tabulce), tak aby nedocházelo k mystifikaci, že nízká cena dílů odpovídá nízké kvalitě těchto ND. Práce na jednotlivých zakázkách je účtována dle předepsaných normočasů, které udává výrobce vozidla. Takto vypracovanou kalkulaci obdrží každý zákazník, který navštíví kterýkoliv z našich servisů, patřících do konceptu Q-SERVICE. Z údajů v tabulce je tak jasně patrné, že reportáž klamavě informovala diváky o cenách ND a cenách práce, které účtuje neznačkový servis.

Také jedna z reakcí neznačkového autoservisu: David Radev – manažer autoservisu RUPEXIM
Velice nás daná reportáž rozhořčila, zejména pak proto, že se považujeme za alternativu a přímou konkurenci značkových servisů. O relevantnosti reportáže zde padlo již mnoho, ale jsme toho názoru, že kdyby situace byla opravdu taková, jak se reportáž snažila ukázat, tedy, že ceny v autorizovaných servisech jsou nižší, než v nezávislých (neznačkových), nemusela by daná značka sahat po tak nekorektním, až podlém boji proti nezávislým autoservisům, které pro ni dnes znamenají obrovskou konkurenci. Právě pravý opak je pravdou a vzhledem k tomu, že se úroveň mnoha nezávislých autoservisů a servisních konceptů za poslední roky zvýšila natolik, že pro řidiče a majitele vozidel jsou plnohodnotnou alternativou autorizovaného servisu, kdy jim jsou nezávislé servisy schopni při zachování stejné kvality servisu nabídnout i 30% úsporu na servis jejich vozidel a vozových parků, vede značný přesun zákazníků do nezávislých servisů velké značky k podobným podlým bojům.

A význam nezávislých autoservisů, jako jsme například my, si uvědomují sami značky i vtom kladném, neboť nás dnes například mnoho značek zásobuje originálními díly napřímo i s dovozem dílů za takových podmínek, o kterých před pár lety nemohla být ani řeč.

Na druhou stranu ale konfrontace cen v neznačkových servisech v reportáži uvedených s těmi skutečnými, které zde jednotliví významní členové skupiny nezávislých servisů uvádějí, hovoří o tom, jakou výhodu má zákazník při opravě vozu v nezávislém autoservisu. Tato situace totiž jasně ukazuje výhodu nezávislého servisu v podobě obrovské cenové škály kvalitních značkových náhradních dílů, kdy si zákazník může vybrat jak opravdu špičkové či až speciální nebo se zvýšenou odolností, či sportovní, které jsou pak dražší, než obyčejné originální (takové díly jsou asi  uváděny v cenovém porovnání v reportáži), či díly v odpovídající kvalitě za ceny i o mnoho nižší, než jsou ceny originálních dílů. Například my v kalkulaci uvádíme nejžádanější výrobce, zdaleka ale né nejlevnější. Servis starších vozidel, u kterých již majitel neshledává jako efektivní investovat do servisu, či si to nemůže dovolit, je pak kvalitní nezávislý servis skutečným řešením.

A že nezávislý (neznačkový) servis vypadá tak, jak bylo prezentováno v reportáži ? Posuďte sami, takto to vypadá u nás v přijmu a jedné z našich dílen:

Komentář na náš příspěvek na facebookových stránkách pořadu Autosalón  
Dobrý den René, děkujeme za zpětnou vazbu. Věc je na delší diskuzi, jak říkáte, není černá a bílá. K tomuto tématu se pravděpodobně v budoucnu vrátíme a zahrneme do přípravy i reakce vás diváků.

Další (většinou odsuzující) komentáře k této reportáži naleznete na facebookových stránkách pořadu Autosalon a tématem diskuzí byla také na diagnostickém portálu FCD.eu.

Z reakcí je zřejmé,  že Vás tato reportáž nenechala chladnou a není Vám tato situace lhostejná. Právě proto jsme zde uveřejnili různé komentáře, aby bylo zřejmé, že náš článek není jen o srovnávací tabulce cen dílů a práce.

Je to neustálý boj mezi neznačkovými a autorizovanými. Nás trápí, že sektor aftermarketu není slyšet. Komerční síla je na straně automobilek, dealerů a autorizovaných servisů. Jsou tady však organizace, které by měli tyto situace řešit a osvětlit.

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!