MANN+HUMMEL: Třístupňový odlučovač vody zachytí i nejmenší kapky

17 októbra 2011, 0:00

Vysokotlaké vstřikovací systémy moderních dieselových agregátů stanoví vysoké požadavky na čistotu paliva. Přímé účinky na komponenty vstřikovacího systému má vedle částic nečistot například i voda ve formě kapek, která musí být spolehlivě vyloučena z paliva.

Na základě struktury dieselového paliva (nižší podíl síry a vyšší podíl biopaliv a aditiv), která se za poslední léta silně změnila, mají vodní kapky, vytvářené při průchodu dieselovými palivovými systémy, střední průměr už jen několik mikrometrů. Za účelem dosažení potřebné čistoty jemně disperzních emulzí vody v dieselu vyvinula společnost MANN+HUMMEL třístupňový odlučovač vody, který vodní kapky nejprve zvětší, a pak je spolehlivě vyloučí z paliva.

Jemné koalescerové filtrační médium
Nový odlučovač vody společnosti MANN+HUMMEL pracuje se třemi stupni a lze jej integrovat do již existujících konstrukčních prostorů. Nejprve je jako první stupeň používáno jemné koalescerové filtrační médium, na němž se usadí malé emulgované vodní kapky z nafty a spojí se ve větší kapky – provedou koalescenci. Jejich objem se pak prostřednictvím sériově zapojených koalescerových vrstev jako druhého stupně znovu zvětší. Proudění v odlučovači vody je vedeno tak, aby se velké kapky odlučovaly z paliva jen prostřednictvím zemské přitažlivosti. Vodu odpuzující síťovina, třetí filtrační stupeň, je poslední bariérou pro případně dosud existující vodní kapky.

Tato nová koncepce odlučování vody velice ovlivní budoucí velikosti a tvary filtrů i interval jejich výměny. V současné době je realizována v prototypech a ověřována při zkouškách v terénu. Kromě toho jsou poznatky, kterých nabyla společnost MANN+HUMMEL, zahrnovány do kontrolních norem pro kvalifikaci odlučovačů vody z nafty, ale i přímo do zákaznických projektů tohoto odlučování.

Zdroj: MANN+HUMMEL

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!