MANN+HUMMEL: Praktické tipy pro výměnu filtru

3 júna 2011, 0:00

Při výměně olejového filtru je nutné postupovat pečlivě, aby byl filtr správně usazen a pracoval čistě. Vloudí-li se chyba, může dojít k netěsnostem, zvýšenému opotřebení, které může vést až k trvalému poškození motoru.

Proto je nutné očistit před montáží těsnicí plochy, správně utáhnout filtr, umístit filtrační prvek do správné polohy a namontovat pouze nepoškozené a vhodné filtry. MANN-FILTER přináší nejdůležitější tipy k montáži olejových filtrů.

Tip: Výběr. Je nutné dbát na to, aby byl použit filtr vhodný pro příslušnou aplikaci. O správnosti filtru se pracovníci servisu v případě pochybností rychle přesvědčí několikerým kliknutím v online katalogu MANN-FILTER na adrese www.mann-filter.com. Vhodný filtr je prevencí chybného fungování, zajišťuje dostatečné zásobování motoru olejem a přispívá k rychlému vytvoření tlaku oleje po spuštění motoru. Brání zvýšenému opotřebení, které může vést až k poškození motoru, a netěsnostem způsobeným rozdílnými geometriemi těsnění.

Tip: Kontrola. Před montáží se doporučuje zkontrolovat, zda není filtr poškozen. Nese-li známky poškození způsobeného přepravou, mohou být následkem netěsná místa, nedostatečná účinnost filtru, vadné fungování nebo vysoké opotřebení.

Tip: Čištění. Při výměně filtru záleží na čistém prostředí. Čistota zabraňuje vnikání částic nečistot do systému, což může vyvolat vadné fungování až po totální výpadek.

Tipy pro spin-on filtry:
Čistota.
Před montáží nového spin-on filtru je nezbytné očistit těsnicí plochu na motorovém bloku nebo hlavě filtru. Předchází se tak netěsnostem u těsnicí plochy a ztrátě oleje.

Naolejování. Důležité je také před montáží naolejovat těsnění nového spin-on filtru. Jinak bude demontáž filtru při provádění dalšího servisu obtížná a pracná. Kromě toho málo utažený nový filtr povede při „suchém“ těsnění k vysokému tření s následkem netěsnosti.

Utažení. Při utahování spin-on filtru je nezbytná opatrnost. Používá-li montér pásový klíč, může způsobit poškození tělesa filtru jako například prohlubeniny, z nichž se pulzací maziva mohou vytvořit trhliny na tělese filtru. Pro zabránění tohoto poškození je velmi důležité dodržovat jednotlivé kroky návodu k montáži natištěné na spin-on filtru. Dle návodu je možné utáhnout spin-on filtr ručně.

Tipy k filtračním prvkům
Montáž. Při montáži filtračních prvků je nutné správné nasazení tak, aby filtrační prvek seděl správně v horní části tělesa. Dodrží-li se při montáži pokyn „nahoře/top“ u koncových destiček, je zajištěno, že se tlak oleje vytvoří ihned po spuštění motoru. V opačném případě vyteče olej po vypnutí motoru z horních olejových kanálů a tělesa filtru zpět do olejové vany. To vede ke zvýšenému opotřebení, a zároveň je to známkou toho, že čistá a znečištěná strana filtru mezi sebou netěsní.

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!