Bosch: Montáž zapalovací svíčky

4 júna 2011, 0:00

Správná montáž zapalovací svíčky s použitím momentového klíče, bez použití momentového klíče a připojovací matice zapalovacích svíček.

Správná montáž zapalovací svíčky s použitím momentového klíče:
Utahovací moment (N • m): 10 N • m = 1 kpm

Dodržujte:
Uvedené utahovací momenty platí pro suché závity, neošetřené tukem nebo olejem a pro nové těsnicí kroužky. U namazaného závitu nebo p i opětné montáži zapalovací svíčky je třeba uvedené utahovací momenty snížit o 1/3.

 

Správná montáž zapalovací svíčky bez použití momentového klíče:

Dodržujte:
Zapalovací svíčku našroubujte rukou, až dosedne na hlavu válců.
Zapalovací svíčky s plochým těsnicím sedlem a s novým těsněním je potom nutno pootočit klíčem na svíčky o dalších cca 90°.
Zapalovací svíčky s kuželovým těsnicím sedlem a s opotřebovaným plochým těsnicím kroužkem je potom nutno pootočit o dalších cca 15°.

Připojovací matice zapalovacích svíček

Dodržujte:
V motoru mohou být zamontovány zapalovací svíčky, které se svou délkou odlišují od zapalovacích svíček Bosch.
1. Vyšroubujte původní zapalovací svíčky.
2. Porovnejte je s novými zapalovacími svíčkami Bosch.
3. Pokud je vyměňovaná zapalovací svíčka delší než zapalovací svíčka Bosch, je třeba nahradit našroubovanou připojovací matici A přiloženou delší připojovací maticí B.

Pozor!
Doporučení svíček, pokud nepocházejí od výrobce vozidla nebo motoru, jsou stanovena společností Bosch. Doporučení zapalovacích svíček platí pro normální provozní provedení, pokud nejsou tyto modely zvláště uvedeny.

V případě, že nejsou k dispozici zapalovací svíčky s předepsanou vzdáleností elektrod, je nutno vzdálenost elektrod seřídit. K tomu doporučujeme použití měrek na zapalovací svíčky Bosch.

Příklad:
Zapalovací svíčka: FR 7 DC+
Použití: Škoda Fabia 1,4 44kW AZF
Objednací číslo: 0242235666
Rok výroby: 12/1999-03/2003
Vzdálenost elektrod: 0,9 mm
Předepsaná vzdálenost elektrod: 0,8 mm

V tomto případ je nutné před montáží zapalovací svíčky upravit vzdálenost elektrod na předepsanou hodnotu tj. 0,8 mm.

Měrka odtrhu zapalovacích svíček:
Měrka pro zapalovací svíčky ke kontrole a seřízení vzdálenosti elektrod zapalovacích svíček.
Objednací číslo: 0 986 600 000

Materiál připravila firma Bosch a poskytla firma APM Automotive.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!