Společnost MEWA nabízí ekologické mycí stoly včetně servisních služeb

7 apríla 2014, 16:01

Textilní utěrky značky MEWA pro opakované použití jsou šetrné k životnímu prostředí a udržují v čistotě provozovny a dílny po celé Evropě již více než 100 let. Mnozí zákazníci navíc používají pro ruční čištění drobných dílů ještě klasické mycí stoly s mycími štětci. Tyto mycí stoly využívající rozpouštědla mají ovšem některé podstatné nevýhody. Takzvané studené čističe nejen silně páchnou, ale navíc se jedná o nebezpečné látky, které jsou škodlivé jak pro životní prostředí, tak i pro zdraví člověka.

Z tohoto důvodu nyní společnost MEWA Textil-Service s.r.o. rozšířila svou nabídku o trvale udr-žitelné řešení pro čištění dílů. Systém MEWA Bio-Circle představuje bezpečnou a ekologicky še-trnou alternativu k běžně používaným mycím stolům s mycími štětci. Doplňuje systém utěrek MEWA pro opakované použití a nabízí řešení pro čištění znečištěných dílů, a to zcela bez použití nebezpečných látek. V případě organických nečistot, jako jsou oleje a tuky, dosahuje stejně dob-rých výsledků jako studené čističe. V případě anorganických nečistot, jako jsou hobliny, prach nebo soli, jsou jeho výsledky dokonce ještě lepší. Čisticí kapalina využívaná systémem MEWA Bio-Circle nezatěžuje životní prostředí, její používání je bezpečné, neobsahuje žádné povinně evidované těkavé organické látky (VOC) a nepodléhá povinnému označování podle směrnice „Gefahrstoffverordnung“ a podle směrnic Evropské unie.

V této vodnaté kapalině jsou přítomny přírodní mikroorganismy, které odbourávají tuky a oleje biologickou cestou a zajišťují dlouhodobě konstantní čisticí výkon kapaliny. Jevy jako nasycení rozpouštědla a s tím spojená ztráta jeho čisticí schopnosti, které dobře známe z běžných mycích stolů, tedy již patří minulosti.

Společnost MEWA poskytuje ke svým mycím stolům veškerý potřebný servis. V dohodnutých in-tervalech provádějí servisní technici společnosti MEWA odbornou údržbu mycích stolů. Její samo-zřejmou součástí je také doplňování čisticí kapaliny a výměna a likvidace integrovaných filtrů. Výměna opotřebitelných součástí je bezplatná. V případě poruchy fungování je vadné zařízení vyměněno do 24 hodin.

Systém MEWA Bio-Circle je tedy neustále připraven k použití a díky poskytovanému servisu nabízí optimální čistotu. Mycí stoly MEWA Bio-Circle jsou k dispozici jak ve variantě vozíku na kolečkách, která umožňuje rychlou změnu stanoviště, tak v podobě stabilního mycího stolu pro čištění větších součástek.

Tlačová správa MEWA Textil-Service s.r.o.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!