Rychlé tempo růstu: Bosch Group zvýšila tržby i zisk

2 februára 2015, 21:41

Podle předběžných výsledků zvýšila Bosch Group v roce 2014 své tržby o 6,2 procent na 48,9 miliard eur. Po očištění o vliv směnného kurzu vzrostly tržby o 7,4 procenta.

Výši tržeb negativně ovlivnil směnný kurz a to téměř ve výši 500 milionů eur. V roce 2014 společnost Bosch zaznamenala také zvýšení zisku. Podle předběžných výsledků dosáhl zisk před úroky a zdaněním (EBIT) téměř 3 miliard eur, což odpovídá ziskovosti 6,1 procent (EBIT margin). Zhruba o jedno procento vyšší než za rok 2013 po očištění od jednorázových a mimořádných jevů. „Navzdory náročným ekonomickým podmínkám jsme dokázali splnit své obchodní cíle,“ řekl Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH. „Naše inovační strategie se vyplácí. Náš obchodní úspěch za poslední rok je toho důkazem. V roce 2014 jsme v mnoha oblastech zlepšili svoji konkurenceschopnost a postavení na trhu.“ Mimoto převzetí společnosti BSH Hausgeräte GmbH a plánované kompletní převzetí společnosti ZF Lenksysteme GmbH umožní společnosti Bosch posílit její postavení ve dvou rostoucích oblastech „chytrých domovů“ („smart homes“) a automatizované jízdy.

Obchodní rok 2014 v obchodních oblastech
Výrazného růstu tržeb v roce 2014 dosáhla podle předběžných výsledků obchodní oblast Mobility Solutions – dříve Automobilová technika. Díky svému bohatému portfoliu komponentů, systémů a služeb rostla dvakrát rychleji než trh. Hlavní podíl na růstu měly systémy přímého vstřikování pro zážehové motory a vysokotlaké vstřikovací systémy pro vznětové motory spolu se zobrazovacími a infotainmentovými systémy. Tržby oblasti Energetika a technika budov dosáhly v roce 2014 zhruba stejného výsledku jako předešlý rok. Zvláště dobře se rozvinula poptávka po komunikačních systémech a webových videosystémech. V sektoru Spotřební zboží Bosch zažil úspěšný rok díky měřicím přístrojům a elektrickému nářadí pro profesionály. Výsledek divize Technologie řídících a ovládacích systémů z oblasti Průmyslová technika byl velmi ovlivněn poklesem ve strojírenském odvětví ve významných regionech. A i přes vyšší poptávku po balících strojích ze sortimentu divize Obalová technika, byly celkové tržby obchodní oblasti nižší než v roce 2013. Po očištění výsledků tržeb za rok 2013 o efekty z konsolidace jsou upravená čísla nepatrně vyšší.

Obchodní rok 2014 v regionech
Podle předběžných výsledků vzrostly tržby Bosch Group v regionu Asie-Pacific zhruba o 17 procent. Po očištění o vliv směnného kurzu jde o zhruba 20procentní růst. V Severní Americe vzrostly tržby oproti minulému roku o 8,6 procent. Po očištění o vliv směnného kurzu je růst takřka dvouciferný. V Jižní Americe byl meziroční růst po očištění o vliv směnného kurzu lehce nižší. V nominálních hodnotách jde o více jak o deset procent nižší růst oproti roku 2013. V Evropě i přes hospodářské potíže v regionu rostly tržby zhruba o dvě procenta.

Nábor zaměstnanců v Asii a ve střední a východní Evropě
K 31. prosinci 2014 Bosch Group zaměstnávala na celém světě 290.000 lidí, což je o 9 100 více jak v předcházejícím roce. Většina nových zaměstnanců byla přijata v Asii a ve střední a východní Evropě.

2015 – očekáván nízký růst světové ekonomiky
Podle nejnovějších prognóz Bosch očekává v roce 2015 ekonomický růst pouze mírný. Prognózy předpovídají růst světové ekonomiky ve výši 2,7 procent. Navzdory tomu Bosch Group očekává v roce 2015 další růst svých tržeb i zvýšení zisku.

Uchopit obchodní příležitosti a hledat odpovědí v technologiích
V nadcházejících letech se chce Bosch Group chopit obchodních příležitostí, které budou spojeny s konektivitou, automatizací, elektrifikací, energetickou účinností i s rozvíjejícími se trhy. „Chceme na svém trhu a v technologické oblasti aktivně vytvářet rozsáhlé a zásadní změny a připravit se na propojený svět,“ řekl Denner. Především to platí pro obchodní oblast Automobilová technika, která byla na začátku roku přejmenována na Mobility Solutions. Denner pokračoval: „Sami sebe vidíme jako dodavatele řešení pro mobilitu budoucnosti, která bude automatizovaná, propojená a elektrifikovaná. Půjde o komponenty, systémy, softwarové řešení i služby.“

Autem, vlakem nebo na kole – v budoucnosti půjde vše jednoduše kombinovat
Bosch má v klíčových oblastech jako je automatizace, konektivita či elektrifikace obsáhlé zkušenosti. Díky nim máme spolu s našimi schopnostmi z oblasti softwarové integrace v očích zákazníka mnohem lepší výchozí pozici pro vývoj inovačních řešení v oblasti mobility než téměř jakákoliv jiná společnost,“ řekl Denner. Mezi taková řešení patří softwarové obchodní modely a služby jakou je například správa vozového parku. Se svými partnery již Bosch správu vozového parku testoval na německých silnicích. Informace vysílané vozidly jsou analyzovány a zpracovávány podle potřeb zákazníka. Díky tomu mohou zákazníci, mezi něž patří například pojišťovny nebo leasingové společnosti, efektivněji naplánovat údržbu či opravu a prodloužit tak provozuschopnost vozidla.

Mezi další nové obchodní modely patří koncepty z oblasti mobility, které umožní uživateli zvolit ten správný způsob dopravy na základě situace. Například půjde o kombinaci spolujízdy, hromadné dopravy a taxi. „V inteligentních městech zítřka bude možné spolu s dalšími službami nabídnout i koncept mobility za pomoci více dopravních prostředků,“ řekl Denner. Společnost Bosch se svými partnery v rámci projektu „Stuttgart Services“ například vytváří systém, přes který budou dostupné aplikace z oblasti mobility a taktéž komunální služby, jako je například knihovna.

Rozvíjející se asijský region – růst v závěsu lokálního vývoje
Bosch při vývoji svých inovativních řešení klade velký důraz na lokální znalosti v rámci rozvíjejících se trhů. „I v roce 2015 budou hlavními tahouny obratu inovace. Lokální vývoj je pro každý trh obzvláště důležitý,“ řekl Denner, který v rámci představenstva společnosti Bosch odpovídá i za výzkum a pokročilé inženýrství. V roce 2014 Bosch otevřel druhé výzkumné a vývojové centrum pro oblast automobilové techniky a mobility ve Vietnamu. V Indii společnost otevřela výzkumné a technologické centrum zaměřené na síťové technologie pro internet věcí.

Jednotný evropský digitální trh podmínkou úspěšných inovací
Předseda představenstva společnosti Bosch považuje internetové spojení za hlavní hnací sílu technologického vývoje. Denner zdůraznil, že konektivita nabízí nespočet příležitostí nejen pro Bosch Group, ale také pro Německo a celou Evropu. Zároveň se domnívá, že aby konektivita byla v Evropě prostředkem úspěšného podnikání, je nutné vytvořit jednotný digitální trh. „Skutečnost, že evropský hospodářský prostor je rozdělený různými pravidly a nařízeními pro data a ochranu spotřebitele, brání evropským společnostem dosáhnout podobných úspěchů, jakých dosahuje konkurence ve Spojených státech či Číně,“ řekl Denner. Poukázal na to, že zatímco Spojené státy nabízejí pro nápady vycházející ze Sillicon Valley jeden obrovský trh, z Evropy současné řešení ochrany dat dělá 28 oddělených trhů místo jednoho. Proto vyzval k urychlenému dokončení evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů. „Jakmile jsou všichni účastníci trhu vázáni jednotným závazným právním rámcem pro ochranu údajů, mohou společnosti i spotřebitelé požívat právní ochrany a jistoty.“ Denner dodal, že kromě toho je třeba vytrvat v systematickém úsilí o vybudování rozsáhlé a výkonné širokopásmové sítě.

Tlačová správa Robert Bosch odbytová, foto: Bosch

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!