Nedostatky v zabezpečení systému BMW Connected Drive

9 februára 2015, 23:31

Nedostatky v zabezpečení zjištěné u telematického systému BMW Connected Drive – FIGIEFA podporuje vytvoření interoperabilní a bezpečné telematické platformy pro připojená vozidla, která funguje na bázi nejmodernějších technologií a zároveň reaguje na konkurenční produkty vytvořené uzavřenými soukromými systémy.

Bezpečnostní nedostatky zjištěné u systému BMW Connected Drive ukazují, že uzavřené soukromé telematické systémy nemusí nutně zajišťovat 100% zabezpečení dat a zároveň mnohdy nevycházejí z nejmodernějších bezpečnostních norem.

FIGIEFA podporuje vytvoření interoperabilní standardizované bezpečné telematické platformy, jak navrhuje nové nařízení týkající se systému eCall. Platforma zabudovaná do vozidel by zajistila bezpečnost pomocí nejmodernějších norem (včetně hodnocení nezávislými odborníky), a zároveň i to, aby se dnešní konkurenceschopné služby firem, které působí na trhu náhradních dílů, udržely v novém digitálním věku.

Dne 30. ledna zveřejnila FIA výsledky studie, kterou vypracoval německý automobilový klub (ADAC) a která odhalila bezpečnostní nedostatky u automobilů BMW vybavených telematickými technologiemi Connected Drive. Nedostatky v softwaru by zlodějům umožnily odemknout dveře a získat údaje o automobilu přes mobilní telefon, aniž by zanechali stopu.

Zatímco společnost BMW oznámila, že nedostatky v zabezpečení byly koncem ledna 2015 odstraněny, incident je názornou ukázkou nedostatků v argumentech výrobců vozidel v současných debatách v Bruselu, kteří tvrdí, že pouze uzavřené soukromé systémy výrobců vozidel jsou skutečně bezpečné.

FIGIEFA za velké podpory spotřebitelů, trhu náhradních dílů, federací pojišťoven a leasingových společností již dlouho usiluje o bezpečné, interoperabilní sítě pro účely propojení vozidel. Návrh byl převzat jako východisko pro tvorbu nového evropského nařízení, které se týká systému eCall, což je zvláště na místě, protože na základě tohoto nařízení bude instalace nového automatického systému rychlé pomoci od roku 2018 povinná.

Sylvia Gotzenová, generální tajemnice FIGIEFA, zdůraznila, že „Interoperabilní standardizovaná bezpečná telematická platforma, kterou navrhuje nařízení týkající se systému eCall, může zajistit bezpečný a otevřený přístup k telematickému systému a udržet nezávislost trhu náhradních dílů nezbytnou k zajištění konkurenceschopných a inovativních služeb ve prospěch spotřebitelů, obchodu a cenově dostupné mobility v rámci EU. Vyzýváme evropského zákonodárce, aby neprodleně využil příležitosti, kterou mu poskytuje nařízení o systému eCall a vyvaroval se prodlení v technické implementaci“.

Informace
Nástup automobilových telematických systémů – bezdrátového propojení vozidel – je průlomem ve vývoji. Spotřebitelům a firmám poskytuje řadu výhod, ale zároveň ohrožuje stávající vyrovnané podmínky na trhu s automobilovými náhradními díly. V současné době nezávislí operátoři, jako např. opravárenské firmy, silniční kontroly nebo leasingové společnosti, nemají stejný bezdrátový přístup k technickým údajům o vozidle jako výrobci vozidel. Výrobci si tak sami mohou vybírat, kterým společnostem nakonec umožní údaje získat, za jakých podmínek a v jakém časovém rámci, a které služby budou moci být nabízeny spotřebitelům – díky tomu mají výhradní kontrolu nad údaji o svých vozidlech.

V důsledku toho hrozí monopolizace důležitých „online“ údajů, které jsou nezbytné ke zjišťování „stavu“ vozidla za jízdy a zcela zásadní pro nezávislý sektor autoservisů, aby mohl i nadále poskytovat konkurenceschopné, nové a inovativní služby.

Abychom této hrozbě byli schopni čelit a zároveň zajistili potenciální výhody, které s sebou tato technologická výhoda nese, přichází federace FIGIEFA a související subjekty s koncepcí interoperabilní standardizované bezpečné platformy. Interoperabilní platforma zabudovaná do vozidla by řidičům umožňovala vybrat si, komu zašlou své údaje o vozidle a za jakých podmínek, zatímco by zároveň zajišťovala nejvyšší – neustále aktualizované a nejmodernější – bezpečnostní standardy, a to jak v oblasti komunikace z vozidla a do vozidla, tak ve vozidle samotném. Požadovaná úroveň bezpečnosti a zabezpečení by byla dále zvýšena tím, že by nezávislý orgán před zavedením aplikací prováděl jejich ověření. Tato opatření by společně zajišťovala plnou bezpečnost a zabezpečení jak při komunikaci, tak při výměně údajů o vozidle.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!