Po krizovém roce 2009 očekává společnost Bosch zřetelné zotavení

22 apríla 2010, 0:00

Bosch Group se podařil dobrý start do aktuálního obchodního roku a velká část ztráty obratu z roku 2009 bude vykompenzována již v tomto roce. 

„V roce 2010 se chceme opět vrátit ke kladnému výsledku“, řekl Franz Fehrenbach, předseda představenstva společnosti Bosch během bilanční tiskové konference ve Stuttgartu. Oživení je citelné již ve všech regionech, přičemž zejména trhy v Číně a Indii zaznamenaly výrazný nárůst. V prvním čtvrtletí tohoto roku byl obrat Bosch Group o 25 procent vyšší než ve stejném období roku 2009, které bylo současně nejslabším obdobím onoho krizového roku. Přesto je aktuální úroveň obratu stále zřetelně pod úrovní roku 2007. Celkově se pro aktuální obchodní rok očekává nárůst obratu o více než 10 procent na 42 miliard euro. K tomuto nárůstu nejvíce přispěje automobilová technika vzhledem k oživení poptávky po automobilech zejména mimo Evropu. „Oživení však nelze brát jako samozřejmost“, varoval Fehrenbach. Kvůli krizi se u společnosti Bosch zhoršila například produktivita. Proto je nyní rozhodující nastavit správné výhybky pro budoucnost a dále důsledně zavádět nezbytná strukturální opatření. Zajištěna solidní finanční základna Celosvětová hospodářská krize v uplynulém roce určovala také vývoj Bosch Group. Obrat tak poklesl o 15 procent na 38,2 miliard euro. Výsledek před zdaněním (EBT) byl mínus 1,2 miliard euro, tedy poprvé po několika desetiletích záporný, a to po kladném výsledku 940 miliónů euro v roce 2008. Podstatnými důvody pro tuto ztrátu jsou vedle značného poklesu obratu také vysoké rezervy v souvislosti s restrukturalizací a mimořádnými odpisy. Nekompromisní opatření k úspoře nákladů a zajištění likvidity přispěla k tomu, že Bosch Group se mohla i v krizovém roce 2009 nadále opírat o solidní finanční bázi. Veškeré investice do základních prostředků a také všechny akvizice byly financovány z provozních aktivit. Nezměněný podíl vlastního kapitálu ve výši 49 procent jakož i kladná finanční pozice v čisté výši cca. 500 miliónů euro jsou dalším důkazem solidní finanční podstaty. Udržení kmenových zaměstnanců I přes zřetelný pokles obratu na téměř všech trzích si Bosch Group dala za cíl udržet kmenové zaměstnance ve firmě. „Know-how, které s našimi kvalifikovanými pracovníky zůstává ve firmě můžeme v následujících letech proměnit v růst“, zdůraznil Fehrenbach. Počet zaměstnanců se snížil o zhruba 11 000 neboli 4 procenta na celkový počet 270 000, k čemuž přispělo i snižování investic. Naproti tomu stabilní zůstal počet učňů. Také v krizovém roce 2009 poskytla společnost Bosch učňovská místa pro 6 500 mladých lidí, což je mnohem více než vlastní potřeba společnosti. V tomto roce společnost také zaměstná celosvětově zhruba 3 700 vysokoškolských absolventů, z toho 500 v Německu, více než 1000 v Číně a stejně tak v Indii. Obtížnou situaci na světových trzích pocítila divize Automobilové techniky především v prvním čtvrtletí 2009, kdy obrat klesl meziročně o jednu třetinu. Následné pozvolné zotavení již nestačilo tento propad kompenzovat. Zvláště postižená byla obchodní oblast Dieselové systémy, která vedle zřetelného poklesu poptávky na trhu užitkových vozů pocítila také trend k menším osobním vozům. V tomto segmentu je podíl naftových motorů zřetelně nižší. Celkově zaostal obrat ve výši 21,7 miliard euro o 18 procent za hodnotou z předchozího roku. V důsledku toho skončila divize Automobilové techniky se záporným výsledkem před výsledkem finančního hospodaření a před zdaněním (EBIT) ve výši cca. 500 miliónů euro. Konjunkturní vývoj v Automobilové technice zřetelně pokračuje. A znovu, podstatné impulzy přichází z Asie, kde tato divize v uplynulém roce dosáhnula 25 procent svého obratu. Povzbuzující je však také nejnovější vývoj na trzích v Evropě a Severní Americe. Přesto tam s návratem k obratům z předkrizového roku 2007 můžeme počítat teprve v roce 2012. Nejsilněji postihla hospodářská krize divizi Průmyslové techniky. Zde propad dosáhl dna teprve ve třetím čtvrtletí roku 2009. Celkově poklesl obrat o 24 procent na 5,1 miliard euro. EBIT tak skončil velmi neuspokojivě, a to se ztrátou 1,1 miliard euro. Důležitým faktorem byl velký pokles v divizi Drive and Control Technology. Podobně jako v celém strojírenství přicházelo nejen zřetelně méně zakázek, ale také byly stornovány již existující objednávky. Od podzimu se situace stabilizovala na nízkých úrovních. Z dnešního pohledu lze počítat s citelným oživením nejdříve ve druhé polovině roku 2010. Naproti tomu u balící techniky byly jen lehké ztráty. Ve fotovoltaice nemohl zřetelně narůstající obchod ve druhém pololetí roku 2009 vyrovnat slabá první dvě čtvrtletí a drastický propad cen solárních článků. Divize Spotřebního zboží a techniky budov naproti tomu zaznamenala i přes celkově obtížnou hospodářskou situaci jen omezený pokles ve výši 5 procent na 11,3 miliard euro. Stabilně se vyvíjel obchod v segmentech Teplená technika a Domácí spotřebiče. Naproti tomu se všeobecný hospodářský vývoj odrazil na obchodech s elektrickým nářadím, zejména u nářadí pro profesionály. U Zabezpečovací techniky byl zejména postižen obchod s finálními produkty. Přesto však dokázala divize Spotřebního zboží a techniky budov zakončit obtížný rok 2009 celkově v kladných číslech s EBIT ve výši 440 miliónů euro. V aktuálním obchodním roce se očekává zřetelně pozitivní vývoj. Stabilizační efekt široké regionální přítomnosti Široká mezinárodní přítomnost Bosch Group na všech důležitých trzích se právě v krizovém roce 2009 ukázala jako pozitivní. A tak společnosti prospělo oživění, které se brzy začalo projevovat v Asii a Pacifiku. Poprvé generovala Bosch Group v tomto regionu cca. 20 procent ze svého celkového obratu. Vedle Indie se o výrazný nárůst postarala Čína, která se již stala druhým nejdůležitějším zahraničním trhem po USA. Meziročně poklesl obrat v Asii a Pacifiku o 2 procenta (v místních měnách o 6 procent). Rozhodující byl váznoucí vývoj v Japonsku. Společnost Bosch bude dále rozšiřovat svou přítomnost v Asii a Pacifiku a v tomto roce otevře nové budovy svého zastoupení v Singapuru a Šanghaji. Ačkoliv oživení nastalo ve druhém pololetí 2009 také v Evropě a v Severní a Jižní Americe, hluboké poklesy z obou prvních čtvrtletí již nemohly být v těchto regionech vykompenzovány. V Evropě se obrat meziročně propadl o 20 procent (18 procent v místních měnách). V protikladu k ostatním regionům zatím není vývoj v tomto roce celkově tak pozitivní, ale také ve střední a východní Evropě se očekává obrat k lepšímu. Region Evropa zůstává klíčovým trhem Bosch Group. Nový závod na výrobu polovodičů v německém Reutlingen a rozšíření závodu na výrobu solárních článků v Arnstadtu, jsou jen dvěma příklady investic do nových zařízení v tomto regionu. Jen tyto dva závody, které v letošním roce zahájí provoz, představují celkový objem investic přes jednu miliardu euro. V Severní Americe klesl obrat v roce 2009 o 11 procent (bez kurzovních vlivů o 13 procent) po již mohutném propadu v roce 2008. Přes tyto mimořádně obtížné podmínky se podařilo realizovat nezbytná strukturální opatření. Byly tak vytvořeny dobré předpoklady pro nyní nastávající zřetelné oživení. Obchodní rok 2009 v Jižní Americe skončil propadem obratu o 16 procent (o 13 procent v místních měnách). Také v tomto regionu se pro rok 2010 očekává pokračování oživení, jehož dynamika by se měla dále zvyšovat. Zlepšení inovační síly I přes obtížné podmínky v loňském roce setrvala Bosch Group ve svém inovačním kurzu. Tak zůstaly výdaje na výzkum a vývoj na vysoké úrovni – 3,6 miliard euro (v předchozím roce 3,9 miliard euro). Se zhruba 3 800 patenty přihlásila společnost opět 15 patentů každý pracovní den. Počet zaměstnanců celosvětově zaměstnaných ve výzkumu a vývoji vzrostl o dalších 1 000 na současných 33 000. K inovacím, které přijdou v letošním roce na trh, patří nejmenší motocyklové ABS na světě a první Strong Hybrid postavený na paralelní technologii. „Silně investujeme do technologií budoucnosti, ať už se jedná o rozvoj elektromobility nebo využívání rege¬nerativních energií“, řekl Fehrenbach. Zároveň ve všech oblastech platí, od automobilové přes tepelnou až k průmyslové technice, že usilujeme o další zvýšení energetické účinnosti zavedených systémů. Investice do výzkumu a vývoje směřují také k tomu, aby dále rozvíjely ekologické zaměření Bosch Group. Již dnes proudí zhruba 45 procent těchto výdajů na vývoj výrobků, které šetří životní prostředí a zdroje. Tyto výrobky tvoří již jednu třetinu z celkového obratu. „Máme zde velkou šanci a současně velkou zodpovědnost“, řekl Fehrenbach. Spotřeba benzínových a naftových motorů by se tak mohla snížit ještě o dalších 30 procent. „Místo čekání na nový Kopenhagen využíváme potenciál, který již máme“, zdůraznil Fehrenbach. Obchod s produkty z oblasti obnovitelných energií získává dále na významu. Cílem v této oblasti pro rok 2010 je dosáhnout obratu 1,5 miliard euro. S téměř miliardovým obratem se zde v krizovém roce 2009 dokonce podařilo dosáhnout lehkého nárůstu.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!