Brzdové destičky TRW

14 septembra 2015, 9:30

Technická charakteristika brzdových destiček firmy TRW Automotive Aftermarket.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA BRZDOVÝCH DESTIČEK TRW
Třecí segmenty používané v brzdových systémech se skládají ze dvou základních částí – třecího materiálu a uchycujících částí, ke kterým je třecí materiál upevněn. V případě brzdových destiček se jedná o třecí materiál a zadní destičku. O požadavcích na zadní destičku málokdy přemýšlíme, protože se zdá, že je to část relativně jednoduchá. Musí se však vyznačovat odpovídající pevností, která zabezpečí rovnoměrný přítlak třecího materiálu k brzdovému kotouči a přesností výroby zaručující bezproblémové uchycení v třmenu a správnou funkci po celou dobu životnosti, což je důležité z úhlu pohledu mechanika. Třecí materiál je nejdůležitější částí brzdové destičky. Díky značným investicím v průběhu mnoha let firma TRW vyvinula dokonalou směs, z které vyrábí třecí materiál. Tato směs zaručuje stabilní koeficient tření a nejbezpečnější brzdný výkon při všech teplotách, při jakékoliv rychlosti a za každých podmínek. Nutno podotknout, že již deset let dříve než vstoupila v platnost norma ECE R90, firma TRW, jako první v Evropě, uvedla na trh brzdové destičky šetrné k životnímu prostředí, při jejichž výrobě se nepoužívá měď, olovo, rtuť, kadmium, chrom, antimon, mosaz nebo molybden.

Všechny brzdové destičky TRW procházejí vypalovacím procesem – tzn. že destička je zahřívaná na teplotu 600-700°C, což má způsobit uvolnění plynů nahromaděných uvnitř materiálu při výrobě. To zlepšuje parametry třecího materiálu a zabraňuje vzniku efektu vylučovaných plynů  "plynového polštáře" mezi destičkou a kotoučem, který vede ke ztrátě brzdné síly.

V roce 2013 byla na trh uvedena inovativní vrstva Cotec, pokrývající třecí materiál nové brzdové destičky. Je navržena tak, aby požadované třecí síly u nové destičky bylo dosaženo již při prvním brždění. To představuje významné snížení brzdné dráhy při několika prvních zastaveních po výměně destiček s novou vrstvou COTEC, ve srovnání s destičkami vyrobenými jinými firmami. Nedávno byl vyvinut a uveden na trh  také  kompozitní, málo se obrušující třecí materiál DTEC, který při zachování čistých disků, zaručuje stejný účinek a koeficient tření jako standardní kompozitní třecí materiály.                                                                  

BRZDOVÉ DESTIČKY TRW POD DROBNOHLEDEM
Všechny brzdové destičky TRW podstupují sérii přísných testů – jednak v laboratorních podmínkách tak v provozu. Testování výrobků pro aftermarket probíhá shodně s procedurami OE. Mnoho evropských výrobců náhradních dílů považuje shodu s normou ECE R90 za znak dokonalosti, pro TRW je to pouze minimum. Laboratorní testy začínají již během vývoje produktu, aby bylo možné kontrolovat v tomto stádiu brzdné síly, opotřebení a náchylnosti k jevu slábnutí, čili odolnosti vůči náhlé ztrátě brzdné síly z důvodu zničení třecího materiálu působením vysoké teploty. Z laboratorních testů můžeme zmínit dynamometrický test, test odolnosti proti odtržení třecího materiálu od zadní destičky, test odolnosti proti korozi v  solné komoře nebo test zachování koeficientu tření při nízkých teplotách. Během testů za provozu, za reálných podmínek, jsou kontrolovány parametry odpovědné za bezpečnost a jízdní  komfort, jako je výkon brzd při vysokých teplotách během dlouhotrvajících sjezdů a dále náchylnost ke vzniku vibrací a vrzání. V každém případě jsou výsledky testů porovnány s původními předpoklady o produktu, a pokud je nesplňují, stávají se podkladem pro opatření vedoucí ke zlepšení parametrů. 

RADY TÝKAJÍCÍ SE OBSLUHY BRZDOVÉHO SYSTÉMU
Na začátku servisních prací na brzdovém systému je nutné důkladně očistit všechny součástky a poté posoudit jejich stav a rozhodnout o dalším jejich použití či výměně dílů.

V případě kotoučových brzd musíme zkontrolovat stav celého systému. Kontrolujeme sílu a strukturu třecí vrstvy destiček a to, jestli nedošlo k jejímu odtržení od zadní destičky. Pokud je síla třecího materiálu menší než 2 mm, měly by se destičky vyměnit.

Před montáží nových destiček je nutné posoudit stav brzdových kotoučů. Jestliže se jedná o běžnou prohlídku, bude nám stačit vizuální posouzení s ohledem na korozi, praskliny, drážky a přeměření tloušťky vzhledem k minimální udávané hodnotě. Měření síly kotoučů provádíme speciálním posuvným měřítkem nebo mikrometrem, ve vzdálenosti cca. 10 mm od vnějšího okraje. Příliš tenké kotouče je bezpodmínečně nutné vyměnit.

Při výměně brzdových destiček je nutné také zkontrolovat stav brzdového třmene. Vyzkoušet plynulost pohybu pístku, stav gufera a jeho těsnost. Nesmíme opomenout zkontrolovat volný pohyb třmene bez nadměrných vůlí.

Je také důležité zkontrolovat stav brzdové kapaliny, změřením jejího bodu varu. Příliš nízká teplota varu může způsobit ztrátu brzdného účinku při značném zatížení systému, v důsledku vzniku plynové zátky způsobené vřením kapaliny v hadičkách a potrubích.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!