Bosch predstavuje na IAA 2015 tieto inovácie: Elektrifikácia, automatizácia a sieťové prepojenie pre budúcu mobilitu

16 septembra 2015, 8:36

Bosch je už po mnoho desaťročí symbolom pokroku v automobilovom priemysle. Technologický koncern vystavuje na 66. IAA vo Frankfurte nad Mohanom inovatívne riešenie pre elektrifikované, automatizované a sieťovo prepojené automobily budúcnosti. Expozíciu Bosch nájdete v hale 8 na stánku A03.

Naftové a benzínové motory: zvyšovanie tlaku

Vstrekovanie nafty
Bosch zvyšuje tlak u naftových motorov na 2700 barov. Vyšší vstrekovací tlak je zásadným faktorom pre znižovanie obsahu oxidov dusíka a pevných častíc vo výfukových plynoch opúšťajúcich valce motora. Čím vyšší je tlak, tým jemnejšie je rozprašované palivo a tým sa lepšie mieša so vzduchom vo valcoch. Vďaka tomu môže byť spaľovanie paliva maximálne efektívne a čisté.

Digital Rate Shaping
Táto nová technológia pre naftové motory výrazne znižuje emisie, spotrebu paliva a hlučnosť spaľovania. Na rozdiel od doterajšej stratégie s predvstrekovaním a hlavným vstrekovaním je vstrekovací proces rozdelený do mnohých čiastkových vstrekov malého množstva paliva. Výsledkom je mäkké spaľovanie s veľmi krátkymi odstupmi medzi jednotlivými vstrekmi.

Priame vstrekovanie benzínu
Bosch zvyšuje tlak u benzínových motorov na 350 barov. Tento krok umožňuje lepšie rozprášenie paliva, efektívnejšiu prípravu zmesi, nižšie usadzovanie paliva na stenách valcov a kratšiu dobu vstrekovania. Tieto opatrenia vedú k výraznému zníženiu emisií tuhých častíc v porovnaní so systémom, ktorý pracuje s tlakom 200 barov. Systém so vstrekovacím tlakom 350 barov prináša výhody najmä pri vysokom zaťažení a veľmi dynamickej jazde – teda pri intenzívnej akcelerácii alebo vo vysokých rýchlostiach.

Preplňovanie turbodúchadlom
Sací systém motora významne prispieva k plneniu náročných emisných noriem. Cielenou súhrou preplňovania, recirkulácie výfukových plynov a príslušných funkcií riadiacej jednotky je možné aj v reálnej prevádzke výrazne znížiť obsah škodlivín vo výfukových plynoch (okrem iného oxidy dusíka), opúšťajúcich valce motora. Okrem toho je možné znížiť kombinovanú spotrebu paliva EÚ o ďalšie dve až tri percentá.

Turbodúchadlo s variabilnou geometriou rozvádzacích lopatiek
Spoločnosť Bosch Mahle Turbo Systems (BMTS) vyvinula novú generáciu systému variabilného nastavovania geometrie rozvádzacích lopatiek (VTG) pre výfukové turbodúchadlo, ktoré môže v budúcnosti nájsť širšie uplatnenie aj u benzínových motorov. Zásadným prielomom je vyššia tepelná odolnosť turbodúchadla, ktoré vydrží aj dlhodobú prevádzku pri teplote 900 °C – BMTS pracuje dokonca na turbodúchadlách, schopných odolávať teplote až 980 °C. Motory sú vďaka novej technike výkonnejšie a hospodárnejšie. To platí aj pre naftové motory, u ktorých je účinnosť variabilného turbínového kolesa zvýšená menšími medzerami medzi rozvádzacími lopatkami.

Sieťovo prepojený pohon: nižšie emisie a spotreba paliva

Sieťovo prepojený filter pevných častíc
Bosch dokáže vďaka sieťovému prepojeniu riadiť regeneráciu filtra pevných častíc prostredníctvom elektronického horizontu, teda na základe predvídavých dát navigačného systému. To môže napríklad znamenať, že sa filter regeneruje predvídavo na diaľnici, aby mohol pri nasledujúcej jazde v meste plniť svoju funkciu s najvyššou efektivitou.

Predvídavý pohon
Elektronický horizont poskytuje detailný prehľad o priebehu trasy. Navigačný softvér vie, že napríklad o niekoľko kilometrov ďalej bude centrum mesta alebo kľudová zóna. Vozidlo si preto s predstihom nabije akumulátor, aby mohlo prejsť touto oblasťou s čisto elektrickým pohonom, a tým s nulovými emisiami. V budúcnosti budú navigačné dáta doplňované aktuálnym dopravným spravodajstvom z internetu, aby vozidlo vedelo, kde sú práve dopravné kolóny alebo prechodné staveniská.

Aktívny pedál plynu
Bosch vyvinul aktívny pedál plynu ako technický prostriedok na znižovanie spotreby paliva. Jemné vibrácie informujú vodiča o tom, aká poloha pedálu plynu je z hľadiska spotreby paliva optimálna. Táto technika môže prispieť k zníženiu spotreby paliva až o sedem percent. V spojení s asistenčnými systémami, ako je adaptívny tempomat ACC (Adaptive Cruise Control), dáva pedál výstražné signály. Inovácia značky Bosch v kombinácii s navigačným systémom alebo kamerovým systémom pre rozpoznávanie dopravných značiek, upozorní vodiča napríklad na situáciu, keď sa približuje príliš rýchlo k nebezpečnej zákrute.

Elektrifikácia: dlhší dojazd vďaka dôslednej systémovej optimalizácii

Lítium-iónová technológia
Cena elektromobilov sa musí v nasledujúcich rokoch ešte výrazne znížiť, aby sa dostali na výslnie. Kľúčom k tomu je technológia akumulátorov. Bosch očakáva, že tieto zásobníky elektrickej energie budú do roku 2020 stáť maximálne polovicu súčasných cien pri dvojnásobnej hustote energie. Bosch pracuje na novej generácii lítium-iónových akumulátorov s firmami GS Yuasa a Mitsubishi Corporation v spoločnom podniku Lithium Energy and Power.

Akumulátorový systém
Bosch pracuje na vývoji rôznych koncepcií vysokovýkonných akumulátorov. Nový systém riadenia stavu akumulátora spoločnosti Bosch sleduje a riadi, ako súčasť akumulátorového systému, akumulátorové články v celkovom systéme. Inteligentný systém riadenia stavu akumulátora môže predĺžiť dojazd vozidla až o desať percent.

Tepelný manažment pre elektromobily
Akumulátor s vyššou kapacitou však nie je jedinou možnosťou, ako predĺžiť dojazd elektromobilu. Dojazd je totiž výrazne skracovaný používaním klimatizácie a kúrenia. Bosch teraz ponúka inteligentné riadenie klimatizácie, ktoré pracuje výrazne efektívnejšie ako doterajšie varianty a môže predĺžiť dojazd až o 25 percent. Elektronicky riadené čerpadlá a ventily umožňujú prijímať teplo a chlad v miestach ich výskytu, teda napríklad vo výkonovej elektronike. Teplo, uvoľňované týmto komponentom, je možné potom využívať napríklad na vyhrievanie interiéru. Vďaka komplexnému tepelnému manažmentu je možné znížiť spotrebu energie vykurovacou sústavou v zime až o 60 percent.

Hybridný systém s napätím 48 V
Bosch predstavuje na IAA 2015 druhú generáciu svojho hybridného systému s napätím 48 V. Zdokonalená základná verzia elektrifikovaného pohonu ušetrí až 15 percent paliva a poskytuje dodatočný točivý moment 150 Nm. Elektrický stroj je v druhej generácii integrovaný do prevodovky. Spaľovací motor je možné odpojiť od prevodovky spojkou, aby mohla byť hnacia sila z oboch motorov prenášaná na kolesá nezávisle na sebe. Vďaka tomu je krátkodobo možná aj čisto elektrická jazda, napríklad v pomaly posúvajúcej sa doprave alebo pri parkovaní.

Na ceste k automatizovanej jazde: pomoc pri vyhýbacích manévroch, odbočovaní a v dopravných kolonách

Asistent pre vyhýbacie manévre
Vodiči, ktorí sa musia vyhnúť prekážke, podporuje asistent pre vyhýbacie manévre. Prítomnosť prekážky a jej rozmery zisťujú radarové a kamerové senzory. Asistent podporí neskúsených vodičov cielenými zásahmi do riadenia pri vyhýbacom manévri. Maximálnemu natočeniu volantu je tým dosiahnuté o 25 percent rýchlejšie. Výsledkom je bezpečné správanie vozidla vo veľmi zložitej situácii.

Asistent pre odbočovanie vľavo
Pri odbočovaní vľavo je možné proti idúcich účastníkov cestnej premávky ľahko prehliadnuť. Asistent pre odbočovanie vľavo, umiestnený na prednej časti vozidla, sleduje dvoma radarovými senzormi protiidúce vozidlá. Ak je priestor pre bezpečné odbočenie nedostatočný, zabráni systém rozjazdu vozidla. Alebo odbočovanie pri hroziacej kolízii s protiidúcim vozidlom včas preruší pomocou automatického núdzového brzdenia.

Asistent pre jazdu v dopravnej kolóne
Asistent pre jazdu v dopravnej kolóne používa senzory a funkcie adaptívneho tempomatu ACC Stop & Go a asistenta pre jazdu v jazdnom pruhu. Systém je schopný do rýchlosti jazdy 60 km / h automaticky nasledovať vozidlo vpredu, idúce v dopravnej kolóne. Asistent pre jazdu v dopravnej kolóne preberá ovládanie pedálu plynu a brzdovej sústavy. Navyše udržiava správny smer jazdy zásahmi do riadenia. Znižuje sa tým zaťaženie vodiča, ktorý musí iba sledovať činnosť systému.

Diaľničný autopilot
Diaľničný autopilot je funkcia pre úplne automatizovanú jazdu, ktorá preberá pri jazde na diaľnici všetky úlohy vodiča. Predpokladom je okrem iného spoľahlivé zaznamenávanie kompletného okolí vozidla prostredníctvom senzorov, ďalej veľmi presné a aktuálne mapové podklady a výkonné riadiace jednotky, ktoré sú vzájomne prepojené. Akonáhle vodič nabehne na diaľnicu, môže túto funkciu aktivovať a venovať sa odpočinku. Diaľničný autopilot vodiča pred ukončením úplne automatizovanej jazdy včas informuje a vyzve ho, aby sa pripravil na prevzatie riadenia. Bosch už podrobuje túto funkciu testom v bežnej prevádzke, na verejných komunikáciách. Diaľničný autopilot by mohol byť pripravený na začatie sériovej výroby v roku 2020, ak budú príslušne upravené rámcové legislatívne podmienky, predovšetkým Viedenský dohovor o cestnej premávke a smernice R 79 EHK OSN.

Stereo kamera
Stereokamera Bosch má rozpätie objektívov len 12 centimetrov, a je tak najmenším stereo kamerovým systémom pre automobilové aplikácie na trhu. Tento systém rozpoznáva napríklad objekty, chodcov, dopravné značky, voľné plochy a je jediným senzorom pre mnoho asistenčných systémov. Sériovo sa už montuje do modelov Jaguar XE a Land Rover Discovery Sport. Obe vozidlá používajú túto kameru okrem iného pre systém núdzového brzdenia v mestskej a mimo mestskej prevádzke (AEB City, AEB Interurban). Pri demonštračných jazdách v rámci expozície New Mobility World predstaví Jaguar Land Rover a Bosch na prototypoch ďalšie funkcie, ktoré je možné realizovať výhradne so stereo kamerou. Okrem ochrany chodcov medzi ne patrí aj asistent pre prejazd staveniskom a asistent pre zistenie prejazdovej výšky.

Chytré parkovanie
vyhľadávanie parkovacích miest, bezpečné parkovanie, automatické parkovanie
Aktívna správa parkovísk: Aktívna správa parkovísk uľahčuje vodičom vozidiel s technikou Bosch vyhľadanie parkovacieho miesta a pomáha prevádzkovateľom parkovacích budov zvýšiť obsadenosť svojich parkovacích miest. V podlahe uložené senzory rozpoznávajú, či je parkovacie miesto obsadené alebo nie. Senzory túto informáciu prenášajú bezdrôtovo na server, kde sú tieto skutočnosti zaznamenávané v reálnom čase do mapy, ktorá je pre vodiča dostupná prostredníctvom inteligentného telefónu alebo internetu. K voľným parkovacím miestam je možné potom cielene dôjsť.

Asistent pre cúvanie s prívesom
Vodiči môžu vďaka asistentovi pre cúvanie s prívesom riadiť súpravu pohodlne zvonku prostredníctvom inteligentného telefónu alebo tabletu. Základom systému sú rozhrania pre ovládanie elektrického posilňovača riadenia, brzdovej sústavy a motora, automatickej prevodovky a merania uhla zalomenia súpravy. Vodič, ktorý stojí mimo vozidla, nastavuje smer a rýchlosť jazdy prostredníctvom aplikácie. Prstom potom môže riadiť zalomenie súpravy a vozidlo s prívesom bezpečne zaparkovať. 

Komunitné parkovanie
Parkovacie miesta na krajniciach sú predovšetkým v obytných oblastiach alebo v centrách miest "nedostatkovým tovarom". Funkcia komunitného parkovania spoločnosti Bosch vyhľadá vodičovi vhodné parkovacie miesto. Vozidlo pri prejazde ulicou rozpoznáva voľné medzery medzi zapakovanými vozidlami a meria ich rozmery. Táto funkcia používa pre svoju činnosť parkovacie senzory. Zaznamenané informácie sú prenášané do digitálnej mapy ulice. Bosch pomocou inteligentného spracovania informácií tieto dáta aktualizuje a poskytuje predpoveď dostupnosti parkovacích miest. Vozidlá, ktoré sa nachádzajú v blízkosti, majú digitálnu mapu k dispozícii v reálnom čase. Vodiči tak môžu cielene vyhľadať vhodné parkovacie miesto. Na základe zistenej veľkosti parkovacieho miesta je navyše možné špecifické vyhľadávanie, napríklad pre malé vozidlo alebo obytné vozidlo. Čím viac vozidiel sa stane účastníkom systému komunitného parkovania, tým podrobnejšia a aktuálnejšia bude mapa.


Multikamerový systém
Štyri kamery na vozidle poskytujú vodičovi dobrý prehľad o blízkom okolí pri parkovaní a manévrovaní. Kamery s uhlom snímania 190 stupňov zaznamenávajú kompletné okolie vozidla. Vďaka použitiu špeciálnych vizualizačných metód je obraz z kamier zobrazovaný na displeji trojrozmerne a takmer úplne bez skreslenia. Vodič si navyše môže zvoliť ľubovoľnú perspektívu a precízne rozpoznávať dokonca aj malé prekážky v priestore pre zaparkovanie.

Úplne automatizované parkovanie
Automated Valet Parking je názov novej funkcie, ktorá vodičov vozidiel s technikou Bosch zbaví nielen nutnosti hľadať voľné parkovacie miesto, ale aj vozidlo zaparkovať. Vodič z vozidla vystúpi pred vjazdom do parkovacej budovy a prostredníctvom aplikácie na chytrom telefóne vydá vozidlu povel, aby si sám vyhľadal parkovacie státie. Práve tak vozidlo na želanie vodiča opäť príde na stanovené miesto, aby mohol nastúpiť a odísť. Plne automatizované parkovanie je realizované mimo iného vďaka inteligentnej infraštruktúre parkovacej budovy, senzorom vozidla a sieťovému prepojeniu oboch systémov. Vozidlo a parkovacia budova spolu vzájomne komunikujú. Senzory obsadenia napríklad presne hlásia, aké miesta sú voľné, aby k nim mohlo byť vozidlo dovedené. Bosch vyvíja vo svojej réžii všetky potrebné komponenty pre plne automatizované parkovanie.

Bezpečnejšie, hospodárnejšie a komfortnejšie cestovanie: Bosch prináša riešenie pre zobrazovanie informácií a sieťové prepojenie

Zobrazovacie systémy
Navigačné systémy, nové senzory a kamery pre vozidlá a pripojenie vozidlá k internetu – to všetko prináša vodičom veľké množstvo informácií. Zobrazovacie systémy preto musia rozlišovať informácie podľa priority a zobrazovať ich tak, aby mohli byť vodičom vnímané pokiaľ možno intuitívne. To umožňujú voľne konfigurovateľné displeje Bosch, ktoré nepoužívajú mechanické systémy, ale variabilné zobrazovanie na displeji s vysokým rozlíšením. Všetky dôležité informácie sú tak zobrazované elektronicky v závislosti na situácii. Túto techniku je možné doplniť kombinovaným priehľadným displejom Bosch, ktorý premieta najdôležitejšie informácie priamo do zorného poľa vodiča.

Bosch okrem toho vystaví tiež inovatívny koncept ovládania, u ktorého je vizuálna a akustická interakcia doplnená haptickými prvkami. Pri ovládaní dotykového displeja získa prst haptickú spätnú väzbu, ako by stlačil tlačidlo. Toto virtuálne tlačidlo je potom nutné k aktivácii stlačiť väčšou silou. Vodič už nemusí ovládanie kontrolovať pohľadom a môže sa úplne venovať riadeniu.

Elektronický horizont
Elektronický horizont ponúka už dnes dáta o stúpaniach a priemeroch zákrut, ktoré dopĺňajú mapové podklady. Sieťovo prepojený horizont v budúcnosti ponúkne navyše aktuálne, teda dynamické dáta, napríklad o dopravných zápchach, nehodách a prechodných staveniskách. Jazda tak môže byť ešte predvídavejšia a bezpečnejšia.

Bosch ponúka atraktívne riešenie pre integráciu mobilného telefónu prostredníctvom systému mySPIN, ktorý zaisťuje dokonalé prepojenie s vozidlom a bezpečné ovládanie. Vďaka tomu je možné preferované aplikácie pre chytré telefóny iOS a Android bezpečne používať obvyklým spôsobom aj za jazdy. Aplikácie sú redukované na dôležité informácie, ktoré sú zobrazované a ovládané prostredníctvom displeja vozidla. Všetko je koncipované pre maximálne bezpečné používanie za jazdy bez odvádzania pozornosti vodiča.

Upozorňovanie na jazdu v protisměre
Len v Nemecku vysielajú rozhlasovej stanice každý rok približne 2000 výstražných upozornení týkajúcich sa vozidiel v protismere. Väčšinou však tieto upozornenia prichádzajú príliš neskoro, pretože viac ako každá druhá jazda v protismere končí už po 500 metroch – v najhoršom prípade smrťou. Bosch preto vyvíja nový systém upozorňovania na jazdu v protismere, ktorý je založený na cloude. Tento systém bude schopný varovať vodiča už po desiatich sekundách. Ako výhradne softvérový modul môže byť výhodne integrovaný do existujúcich informačných a zábavných systémov alebo aplikácií.

Drivelog Connect
Drivelog, portál pre podporu mobility, ponúka riešenia v oblasti konektivity aj pre staršie vozidlá v podobe systému Drivelog Connect. Za tým účelom je potrebný iba kompaktný rádiový modul, tzv. hardvérový kľúč, a aplikáciu na chytrom telefóne, ktorá poskytuje napríklad tipy pre hospodárny štýl jazdy, oznamuje význam kódov chybových hlásení a v prípade nehody môže kontaktovať odťahovú službu alebo servis.

Tlačová správa Bosch

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!