Systémy pro monitorování tlaku v pneumatikách s využitím TPMS Connect Evo

21 septembra 2015, 11:39

TPMS – Tire Pressure Monitoring System je systém pro monitorování tlaku v pneumatikách. Tento systém byl zaveden v souladu s Nařízením Komise EU 523/2012 pro všechna nově homologovaná auta od 1. listopadu 2012 a pro všechna nová auta vyrobená po 1. listopadu 2014. Proto se do servisů již nějakou dobu objevují auta vybavená tímto systémem. Tento systém byl ostatně používán již dříve, např. ve vozidlech Renault Laguna 2 (sériová výroba od 1999).

Důvody zavedení měření tlaku v pneumatikách:

 • pneumatiky s nízkým tlakem mohou způsobit růst spotřeby pohonných hmot až o 4%
 • nízký tlak v pneumatikách může snížit jejich životnost až o 45%.
 • pneumatiky mohou měsíčně ztrácet 3% až 6% tlaku a řidič není schopen si toho všimnout
 • nízký tlak v pneumatikách je významným faktorem, který způsobuje dopravní nehody.

Dnes můžeme systémy monitorování tlaku v pneumatikách rozdělit na dva druhy systémů

 • Nepřímý systém (pasivní)
 • Přímý systém (aktivní)

Nepřímý systém
Nepřímý systém monitorování tlaku v pneumatikách nepoužívá senzory tlaku v pneumatikách, místo toho sleduje vliv hodnoty tlaku v pneumatikách na rychlost otáčení kola. V případě poklesu tlaku se poloměr pneumatiky zmenšuje a spolu s ním její valivý obvod. Za těchto podmínek se jedno kolo otáčí rychleji, aby přizpůsobilo rychlost otáčení rychlosti otáčení ostatních kol.

Nepřímé systémy TPMS jsou sice na jedné straně úsporné, protože využívají senzory rychlosti otáčení kol integrované se systémem ABS/ESP, na druhé straně mají jistá omezení:

Vady:

 • Měření tlaku není okamžité (je nutné ujet asi 20 km)
 • Nízká přesnost dat
 • V případě obnovení tlaku je nutné stisknout tlačítka (která nejsou vždy viditelná, např. VW Golf 6)

Foto.: Tlačítko nastavení tlaku ve vozidle VW Golf 6

 • Nelze změřit tlak v rezervním kole
 • Nezobrazuje se tlak

Činnosti, které provádí servis:

 • Žádné zvláštní požadavky týkající se běžných úkonů při opravě (demontáž, montáž pneumatik)
 • Znalost systému za účelem poskytnutí pokynů zákazníkovi
 • Znalost způsobu, jak resetovat kontrolky monitoringu po ukončení provozu (např. VW Passat VI, Mini)

Tyto informace lze najít na informačních platformách, jako např. Retis

Příklady postupů při resetu z informační platformy Magneti Marelli Retis:

VW Passat VI do 2012

Reset se vyžaduje po:

 • Kontrole/seřízení tlaku v pneumatikách
 • Výměně jednoho nebo více kol/pneumatik

Reset systému monitorování tlaku v pneumatikách:
Základní kalibrace:
Zapnout zapalování
Stisknout a podržet stisknuté tlačítko
SET (!)

Rozsvítí se výstražná kontrolka systému monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)
Po 2 vteřinách zazní zvukový signál
Uvolnit tlačítko
Nové nastavení bylo potvrzeno
Servisní kontrolka nesmí svítit

MINI Coupe (R58) Cooper (N16B16A) 2011 –
Reset se vyžaduje po:

 • Kontrole/seřízení tlaku v pneumatikách
 • Výměně jednoho nebo více kol/pneumatik

Reset systému monitorování tlaku v pneumatikách

Vozidla bez univerzálního informačního displeje:
Nastartovat motor
Několikrát stisknout tlačítko

Dokud se na displeji nezobrazí:
"SET/INFO"
Stisknout a podržet tlačítko stisknuté
Několikrát stisknout tlačítko
Dokud se na displeji nezobrazí:
"RESET"

Stisknout a podržet tlačítko pro potvrzení resetu
Vykonat krátkou zkušební jízdu
Systém byl resetován
Vozidla s univerzálním informačním displejem:
Zapnout zapalování
Stisknout tlačítko (1)

Otočit tlačítkem (2)
Projít nabídkou na obrazovce
Vybrat 'VEHICLE INFO' [Informace o vozidle]
Stisknout tlačítko (2)
Vybrat 'VEHICLE STATUS' [Stav vozidla]
Stisknout tlačítko (2)
Vybrat 'RESET' [RESETOVÁNÍ]
Nastartovat motor
Potvrdit volbu stisknutím tlačítka (2)

Přímý systém TPMS
Přímý systém se vyznačuje tím, že přímo v disku kola se nachází senzor tlaku (v některých verzích také čidlo teploty a točivého momentu), který rádiovou cestou vysílá údaje (každých 15, 30 nebo 60 s) do antény nebo antén umístěných ve vozidle.

UPOZORNĚNÍ: Senzory používané v Evropě pracují na kmitočtu 433/434MHz na rozdíl od zbytku světa, kde se používá kmitočet 314/315 MHz.
Důvody, pro které je nutné vyměnit senzor za nový jsou tyto:

 • Vybitá baterie, kterou nelze vyměnit (životnost asi 7 let)
 • Použití nevhodného ventilku nebo krytu způsobuje rychlejší korozi (oxidaci), což má za následek jeho poškození.

Senzory používané výrobci vozidel jsou určeny pro konkrétní systémy. Ceny nových senzorů zakoupených v autorizovaných servisech mohou být velmi vysoké a můžou dosahovat až 600 PLN za kus.

Příklady cen v autorizovaných servisech:

Ideálním řešením pro nezávislé autoservisy mohou být univerzální senzory, které lze upravit podle toho, v jakém systému budou použity. Tato technologie umožňuje snížit počet kódů náhradních dílů senzorů. Zákazník proto nemusí dlouho čekat na nový senzor OE. V současnosti pokrývá 95% automobilového trhu v USA a v Evropě

Dalším druhem univerzálních senzorů, které bude TPMS Connect Evo brzy podporovat, jsou senzory označované názvem Multiprotocollo. Tato kategorie senzorů je schopna detekovat způsob zapínání originálního senzoru, který TPMS Connect Evo dříve načetl, a definuje jeho protokol. Zde rozlišujeme senzory REDI (Continental) a TECH Multisensor.

Tyto senzory nemají možnost klonování, proto v případě výměny za nové je nutné nový senzor znovu naprogramovat. Zařízení, které se stává nezbytným nástrojem pro obsluhu přímého systému TPMS je TPMS CONNECT EVO firmy Magneti Marelli

Toto zařízení je dostupné ve 2 verzích, s OBD kabelem nebo bez kabelu. 
Základní verze má možnost provedení následujících úkonů:

 • Testy senzoru (stav baterie, komunikace, čtení kódu)
 • Klonování ID senzoru (v případě, že je možné přečíst ód)

Ve verzi s OBD kabelem:

 • Programování nového ID senzoru
 • Čtení/Mazání chyb v ovladači TPMS
 • Adaptační a regulační postupy v ovladači TPMS

Správný postup při přijetí vozidla se systémem TPMS do servisu musí začít kontrolou provedenou společně se zákazníkem, zda systém funguje ideálně, také v případě, že kontrolka závady systému nesvítí. Umožní nám to odhalit všechny závady v systému (např. poškození nebo špatná práce senzoru, špatný tlak v pneumatice nebo téměř vybitá baterie v senzoru). Často se zjistí, že baterie senzorů v kolech dodaných zákazníkem jsou již vybité. Při provedení takové kontroly můžeme zákazníka informovat o správné údržbě senzorů a prokážeme tak naši profesionalitu a vědomosti na toto téma.


Foto. Vlevo: správné čtení dat, Vpravo: chybné čtení dat

Foto: Názorná obrazovka s informacemi o senzoru

Velmi důležitým faktorem během správné montáže senzorů je dodržování správných utahovacích momentů nástavce, vložky ventilu a šroubu spojujícího součásti senzoru s kaučukovým ventilem. Informace na toto téma najdeme také v zařízení. Nedodržením správných postupů může dojít k poškození čidla.


Foto: názorné utahovací momenty pro senzor z BMW (model E46)

Způsoby diagnostiky a programování čidel TPMS ve vozidle Renault Laguna 2
Systém v tomto vozidle se skládá z:

Foto.: systém TPMS v Renaultu Laguna 2 (1. Senzor tlaku, 2. Anténa, 3. Ovladač ECU, 4. Displej)

 • 4 tlakových senzorů integrovaných s ventily (jeden na kolo) vysílají rádiový signál. Každý senzor je identifikovatelný podle barevného označení umístěného kolem ventilu

Zelená – levý přední
Žlutá – pravý přední
Červená – levý zadní
Černá – pravý zadní

 • Antény – přijímač umístěný pod vozidlem
 • Elektronického systému integrovaného se sloučeným Modulem v Kabině
 • Světelných kontrolek signalizujících závadu
 • Displeje udávajícího hodnotu tlaku

Existuje několik způsobů, jak naprogramovat senzory. Každý z nich vyžaduje použití diagnostického zařízení (TPMS Connect Evo a/nebo diagnostický tester, např. Logic/Flex/Smart/Vision)

1. způsob (s využitím testeru)
Připojíme diagnostický tester a zvolíme systém monitorování tlaku v pneumatikách

Vybereme kartu kódy, která odpovídá za funkce programování a kódování.
Následně zvolíme kolo, které chceme naprogramovat a ručně zadáme unikátní identifikační kód senzoru uvedený na nálepce.

Foto: zadání kódu ID umístěného na senzoru
Další etapou je volba ročního období pro provoz pneumatiky (letní/zimní)

2. způsob (s použitím testeru a TPMS Connect Evo)
Připojíme diagnostický tester a zvolíme systém monitorování tlaku v pneumatikách
Vybereme kartu kódy, která odpovídá za funkce programování a kódování.
Následně zvolíme kolo pro automatické naprogramování

Ovladač ve vozidle čeká na vzbuzení senzoru pomocí TPMS Connect Evo

Další etapou je volba ročního období pro provoz pneumatiky (letní/zimní)
ID senzoru bude automaticky uloženo do ovladače ve vozidle.

3. způsob snížením tlaku v pneumatice (s využitím testeru)
Připojíme diagnostický tester a zvolíme systém monitorování tlaku v pneumatikách
Vybereme kartu kódy, která odpovídá za funkce programování a kódování.
Snížíme tlak ve vybrané pneumatice asi o 1 bar
Pak v testeru zvolíme kolo pro automatické naprogramování
Další etapou je volba ročního období pro provoz pneumatiky (letní/zimní)
ID senzoru bude automaticky uloženo do ovladače ve vozidle.

4. způsob Klonování (s využitím TPMS Connect Evo a univerzálního senzoru)
Další funkcí zařízení TPMS Connect Evo je možnost zhotovit klon poškozeného senzor.
Zvolíme funkci programování univerzálních senzorů

Zvolíme firmu, jejíž univerzální senzor máme (v případě Renault Laguna 2 máme na vybranou 2 firmy)

Nyní máme 3 možnosti, jak přidělit ID univerzálnímu senzoru

 • přečíst ID starého senzoru a přepsat do univerzálního
 • přidělit senzoru pomocí zařízení náhodné ID (a pak vykonat postup 1, 2 nebo 3)
 • zadat ID ručně z nálepky na starém senzoru

Foto: Klonování senzoru

Diagnostický tester můžeme za účelem provedení postupu programování nového senzoru samozřejmě nahradit zařízením TPMS Connect Evo ve verzi s OBD kabelem. Toto zařízení je schopno uspokojit potřeby servisu v rozsahu obsluhy tlakových senzorů. Důležitou věcí je také to, že databázi v zařízení lze aktualizovat také přes internet.

Klonování čidel je ideální řešení pro druhou sadu kol. V tomto případě je použití klonů optimálním řešením pro zákazníky. Při výměně kol zadáváme stejné číslo ID senzorů, takže není nutné upravovat ovladač systému TPMS.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!